Brusel chce neplatičům zmrazit bankovní konta

Viviane Reding, komisařka pro spravedlnost, základní práva a občanství; zdroj: Evropská komise.

Má Vaše firma pohledávky v jiné zemi EU a nemůže se k nim kvůli komplikovaným mezinárodním právním předpisům dostat? Evropská komise chce nyní tento problém řešit a navrhuje zavést „evropský příkaz“, s jehož pomocí by věřitelé mohli svým dlužníkům z jiné členské země EU nechat zmrazit bankovní konta.

Až 63 % přeshraničních dluhů zůstane podle odhadů Evropské komise nesplaceno. Nejčastějšími důvody jsou podle ní složitá administrativa a právní nejistota. Z interního dokumentu evropské exekutivy vyplývá, že podnikatelé ročně musí odepsat zhruba 55 miliard eur.

V každém státě EU fungují pro vymáhání dluhů jiné procedury a to situaci podniků, jimž dluží nějaká firma v zahraničí, nesmírně komplikuje, neboť pravidla v její zemi jsou zpravidla odlišná od pravidel platných v zemi dlužníka.

„Chci, aby vymáhání dluhů ze zahraničí bylo stejně jednoduché jako vymáhání dluhů doma. Měnou našeho jednotného trhu je důvěra,“ řekla EurActivu komisařka pro spravedlnost Viviane Reding.

Evropský příkaz, který by věřitelům umožnil zmrazit bankovní konta zahraničním dlužníkům, může být jednou z cest, jak toho dosáhnout. Všichni věřitelé by měli jasně daná pravidla a nemuseli by řešit komplikace spojené s různými národními právními systémy.

Jednotný trh

Evropská komise věří, že zavedením evropského příkazu by se firmy přestaly bát podnikání s partnery v jiných členských zemích. V průzkumu, který si Komise nechala zpracovat v létě 2010, označilo 70 % dotazovaných firem potíže s vymáháním dluhů za překážku, která jim brání zapojit se do přeshraničních aktivit.

Pokud by bylo možné účty dlužníků obstavit, firmám by odpadl jeden z důvodů, proč s partnery v jiných zemích EU neobchodovat, a (jak doufá Komise) došlo by tím k posílení jednotného vnitřního trhu.

„Očekávám, že Komise konkrétní návrh v této oblasti zveřejní v první polovině roku 2011,“ prohlásil nedávno vedoucí kabinetu komisařky Reding Martin Selmayr. Návrh patří také mezi hlavní priority komisařky pro tento rok.

Ve svém návrhu Reding pravděpodobně navrhne pouze částečné zmražení bankovních účtů. „Omezit rozsah obstavených financí maximální částkou byla nejčastější odpověď“ na zelenou knihu k obstavení bankovních účtů, píše se v pracovním dokumentu Evropské komise.

Banky mají obavy

Hlavním odpůrcem návrhu jsou v současné době banky, které se obávají nákladů spojených se sledováním a zablokováním účtu klienta, na něhož by byl vydán evropský příkaz.

Komise se jejich obavy ale snaží tlumit, a navrhuje proto, aby náklady spojené s příkazem k obstavení bankovního účtu nesl sám dlužník. Maximální částka, kterou by bylo možné zmrazit, by byla podle Komise tvořena dlužnou částkou včetně úroků a výloh věřitele „při návrhu a výkonu o obstavení“.

Plán komisařky Reding je součástí širšího tažení Evropské komise, jehož cílem je zjednodušit malým a středním podnikům život na jednotném vnitřním trhu EU.

Komise by zítra (23. února) měla také představit svou zprávu k implementaci Aktu pro malé a střední podniky (SBA), která tvoří právní rámec pro celou řadu iniciativ na podporu malého a středního podnikání. Jednou z jeho součástí je i zajištění včasných plateb.


Chcete podnikat v EU? Praktické informace a odkazy na relevantní zdroje informací hledejte na EU4YOU.cz.