Brány se českým pracovníkům otvírají

Tento týden oznámily dvě skandinávské země: Dánsko a Norsko, že zcela zpřístupní své pracovní trhy českým občanům. Ze „starých“ členských států Unie tak restrikce pro pohyb práce přetrvávají v Rakousku, Německu a Belgii, která však v současnosti uvažuje o jejich zrušení. Nejzazší termín pro tento krok je duben 2011.

Jeden týden a hned dvě dobré zprávy pro české pracovníky – bez složitých administrativních procedur se budou moci ucházet o zaměstnání v dalších dvou zemích: Dánsku (člen EU) a Norsku (součást Evropského hospodářského prostoru – EHP). Nejen Češi ale také obyvatelé dalších 7 nových členských států (pro Maltu a Kypr omezení od počátku neplatila) se tak mohou těšit na jednodušší působení na zmíněných pracovních trzích. Nebudou muset už nadále žádat o pracovní povolení, což bylo například v Norsku spojeno s nutností doložit, že pracovník má sehnané stálé místo a že nedostává plat vyšší, než by příslušel případnému norskému uchazeči.

„Jsme rádi, že Norsko dospělo k názoru, že přechodná opatření už nejsou opodstatněná. Můžeme to považovat za norský dárek České republice v předvečer našeho předsednictví EU,“ řekla ČTK zástupkyně české velvyslankyně při EU Jana Reinišová.

„Pracovní migrace z nových členských států EHP měla pozitivní přínos pro norské hospodářství i trh práce a zároveň přechodná období umožnila uspořádat pracovní a platové podmínky pro pracovní migranty,“ uvedl norský ministr práce Dag Terje Andersen.

Zjednodušení podmínek pro české uchazeče o zaměstnání se sice dotkne jen několika tisícovek Čechů, nicméně tento krok norské a dánské vlády jde přesně vstříc heslu českého předsednictví: „Evropa bez bariér“. Ty staré členské státy pro nováčky vystavěly hned při jejich vstupu, kdy bylo určeno, že restrikce na trhu práce mohou přetrvat až do roku 2011.

Uplatňování bariér proti zaměstnancům ze zahraničí však podle ekonomů nikdy nemělo racionální opodstatnění a obavy odborů a některých politiků ze zaplavení západních zemí „polskými instalatéry“ se ani ve státech, kde omezení nezavedly nenaplnily. Ukázalo se totiž, že migranti obsazují spíš místa, o které domácí obyvatelstvo nejeví přílišný zájem nebo pozice, na něž není na trhu práce dostatek kvalifikovaných uchazečů (zdravotnice, pracovníci IT apod.).

Na rychlé odbourání bariér tlačí trvale i Evropská komise, a tak řada „starých“ členských států už své trhy otevřela. Od vstupu do Unie měli čeští zaměstnanci plný přístup na pracovní trhy v Británii, Irsku a Švédsku a po dvou letech k uvolnění omezení přistoupily také Španělsko, Portugalsko, Finsko, Řecko a Itálie. Tyto státy pak následovaly v roce 2007 a letos Nizozemsko, Lucembursko a Francie. Belgie o zrušení sankcí uvažuje a v Rakousku a Německu mají platit až do dubna roku 2011 (nejzazší možný termín). Na konci minulého roku v ostatních členských státech Unie pracovalo přibližně 71 tisíc Čechů.