Bilingvní děti dosahují ve škole lepších výsledků, tvrdí studie

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: photostock

Děti, které ovládají dva cizí jazyky, dosahují ve škole oproti svým vrstevníkům lepších výsledků. Předčí je nejen v jazykových dovednostech, ale i v aritmetice či při řešení problémů. Tvrdí to nová studie skotských a sardinských výzkumníků.

„Bilingvizmus je nyní vnímán pro děti jako přínosný, nicméně stále se objevuje i názor, že může být matoucí a potenciálně škodlivý,“ tvrdí Fraser Lauchlan, který je hlavním autorem nové studie.

Výzkum prováděli pracovníci ze skotské University of Strathclyde a sardinské Università degli Studi di Cagliari.

Analyzována byla skupina skotských dětí, které kromě angličtiny ovládají i skotskou gaelštinu, a malých Italů, kteří mluví jak italsky, tak sardinsky.

Výsledky ukazují, že tyto bilingvní děti, kterým je okolo devíti let, předčí své vrstevníky hned v několika oblastech.

„Naše studie ukazuje, že (bilingvismus) může mít prokazatelné výhody, a to nejen jazykové, ale i v aritmetice či při řešení problémů a navíc umožňuje dětem myslet kreativněji,“ vysvětlil Lauchlan.

„Porovnávali jsme také slovní zásobu dětí, ani ne tak z hlediska znalosti slov, jako pochopení jejich významu. I v této oblasti jsme zaznamenali u bilingvních dětí velký rozdíl v jejich nadání soustředit se na detail i ve schopnosti bohatě popisovat význam,“ dodal tento skotský výzkumník.

Podle Lauchlana znalost více jazyků také pomáhá dětem lépe identifikovat důležité informace a následně se na ně zaměřit.

Není bilingvní dítě jako bilingvní dítě

Dalším zajímavým závěrem nové studie je zjištění, že skotské bilingvní děti dosahovali lepších výsledků, než jejich sardinští vrstevníci. Podle autorů studie můžeme důvod hledat v tom, jak je druhý jazyk v obou regionech vyučován a jak rozsáhlá literatura je v něm napsána.

Sardinština totiž, na rozdíl od gaelské skotštiny, není vyučována prakticky na žádných školách, přenáší se víceméně jen v ústní podobě a v současné době neexistuje její plně standardizovaná forma.

Podle studie si proto musejí skotští studenti, kteří mají preciznější znalost svého druhého jazyka, než ti sardinští, vyvinout lepší „mentální bdělost“ pro přepínání mezi oběma jazyky, a ta rozvíjí i jejich další dovednosti.