Automobilová budoucnost patří elektřině, digitalizaci a autonomnímu řízení

smart cities doprava

© Shutterstock / autor chombosan

Vláda přijala nový dokument, který nastiňuje budoucnost českého automobilového průmyslu.

Vláda dnes schválila memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu z dílny ministerstva průmyslu a obchodu.

Hlavními směry, kterými by se měl český automobilový průmysl vydat, jsou elektromobilita, autonomní řízení a digitalizace.

V akčním plánu bylo navrženo 25 opatření, která se týkají především infrastruktury pro bezemisní vozidla, standardizace a právních aspektů automatizovaného řízení, vysokorychlostního internetu, digitálních a mobilních služeb a výzkumu a vývoje pro automobilový průmysl.

Čistě a bezpečně

To je v souladu s celoevropským trendem, jehož důležitým faktorem je především urbanizace. V současné době žijí ve městech tři čtvrtiny Evropanů, v roce 2050 to bude již 82 % evropských občanů. Dopravní situace ve městech, stejně jako tamní čistota ovzduší a bezpečnost na silnicích se tak budou spíše zhoršovat.

Čtěte také: Pro čistější vzduch jsou nutné změny v dopravě. Pomohou obchvaty měst i lepší MHD >>>>

Společnost IBM nedávno zveřejnila studii, podle které bude v roce 2025 poměrně běžné potkávat na silnicích vozidla, která budou navzájem komunikovat a sdílet informace o dopravě. Auto připojené k internetu, výkonný palubní počítač a vzájemná komunikace vozidel mezi sebou, s infrastrukturou či s řidiči by tak měla být v blízké budoucnosti normou.

Auta bez řidičů: v blízké budoucnosti už by v Evropě neměla nikoho překvapit >>>>

Podle odhadů Evropské asociace výrobců automobilů (ACEA) bude mít do roku 2020 zabudovanou konektivitu až 90 % vozidel. Plně autonomní řízení je sice stále hudbou vzdálenější budoucnosti, avšak asistenční systémy, chytré parkování, dálniční řidiči nebo inteligentní dopravní systémy ve městech již existují.

Podobné autonomní prvky mají nejen usnadnit řidiči život a pomoci mu vyhnout se dopravním zácpám, ale mají také přispět k větší bezpečnosti na silnicích. Devět z deseti dopravních nehod je totiž způsobeno lidskou chybou. Pokroky v oblasti autonomního řízení by tak mohly učinit řízení bezpečnějším.

Pomoc státu

Fungující konektivita a digitalizace dopravy ale musí být podle výrobců podpořena budováním kvalitní digitální infrastruktury. Pokud spolu mají automobily na silnicích skutečně komunikovat, neobejde se to bez kvalitního pokrytí vysokorychlostním internetem.

Změna se ovšem neobejde ani bez patřičného legislativního základu. „Teoreticky dotčenými zákony v gesci ministerstva dopravy jsou – i v rámci rozvoje autonomního řízení – zákony o pozemních komunikacích, o silničním provozu nebo o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,“ říká k tomu mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

Změny se ale pravděpodobně dotknou i vyhlášky o registraci vozidel, zákona o správních poplatcích, o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, o územním plánování a mnoha dalších předpisů.

Problémem je i shromažďování, uchovávání a využívání dat, která tato chytrá a propojená vozidla generují. Namístě je proto mluvit o kyberbezpečnosti a ochraně osobních údajů řidičů, kterou se vládní materiál také zabývá.

Prakticky celý koncept chytrých měst je přitom postaven právě na otevřenosti dat, protože inteligentní městské dopravní systémy se bez volně dostupných údajů neobejdou.