Akt pro malé a střední podniky není uplatňován v praxi, stěžují si podnikatelé

Evropská podnikatelská lobby kritizuje národní parlamenty za to, že dosud nebyly schopné a ochotné zavést do praxe Evropský akt pro malé a střední podniky (SBA), ačkoliv od jeho přijetí Evropskou radou uplynul už celý rok. Evropská exekutiva je ale s dosavadním vývojem nicméně spokojená.

Tři evropské podnikatelské organizace – BusinessEurope, Sdružení evropských hospodářských komor (Eurochambres) a Evropská asociace malých a středních podniků (UEAPME) se včera (2. prosince) sešly při konferenci pořádané Evropským hospodářským a sociálním výborem a vyzvaly zde národní i regionální lídry k vyvinutí většího úsilí a učinění konkrétních kroků.

Dosud nebylo dosaženo žádného velkého úspěchu a zklamání ze strany firem podle podnikatelských asociací roste. Za hlavní viníky označují vlády členských států.

Podle Bena Butterse, ředitele pro evropské záležitosti v Eurochambres, odvedl Brusel dobrou práci, ale členské státy nemají zájem o větší zapojení.

„S ohledem na hospodářskou krizi je překvapující, že nebyla přijata opatření, která by vedla například k efektivnější regulaci podnikání či k urychlení plateb. Kroky učiněné v těchto oblastech by pro podniky představovaly okamžitou a rychlou pomoc, ale učiněno pro to bylo jen velice málo,” řekl Butters.

Butters také vyzval evropské instituce, aby přiměly národní vlády brát malé a střední podniky vážně.

Nedostatek pozornosti věnují národní a regionální vlády malým a středním podnikům i podle Erica Sonntaga, poradce pro podnikání v BusinessEurope.

Zdůraznil, že je především potřeba usnadnit podnikům přístup k financím, které by mohly investovat do inovací a do výzkumu. „Banky jsou stále velice citlivé na riziko a pro vědu a vývoj tak není k dispozici dost peněz. Daňové stimuly by mohly zvýšit zájem o investice, ale to je opět záležitost národních orgánů,” řekl Sonntag.

Ani Andrea Benassi, generální tajemník UEAPME, není spokojen s tím, jak malý pokrok Akt pro malé a střední podniky přinesl.

„Některé návrhy legislativních změn obsažené v Aktu, jako reforma státní podpory nebo snížení sazby DPH, byly dojednány a schváleny. Nicméně aby měly konkrétní účinek, musí být uplatněny členskými státy,“ řekl.

Podle Benassiho je hlavním problémem to, že není dostatečně respektován základní princip obsažený v Aktu, a to že je potřeba „myslet nejprve na malé".

Komise je s vývojem spokojená

Francoise Le Bail, vyslankyně Evropské komise pro malé a střední podniky, má ale přesto smířlivější pohled na věc.

Podle ní bylo za pouhý rok od přijetí Aktu dosaženo mnoho. Poukázala při tom na zavedení „testu MSP”, který zajišťuje, že přijímaná evropská legislativa je přívětivá k podnikům, dále připomněla přijetí nové směrnice o pozdních platbách a vytrvalé úsilí omezit byrokracii.

Le Bail připustila, že některé členské státy si vedly lépe, některé hůře, ale ocenila především změnu v nahlížení na malé a střední podniky.

„Implementace Aktu do praxe dokončena není, ale každopádně se daří zvyšovat povědomí o významu malých a středních podniků a trend jde správným směrem.”

Komise vydá 15. prosince zprávu se svým vlastním hodnocením toho, jak jsou opatření obsažená v Aktu uplatňována v praxi.

Itálie a Belgie jsou jedinými státy EU, které doposud včlenily celý Akt do svých národních programů. Irská vláda vytvořila pracovní skupinu, která má za úkol monitorovat jeho implementaci.

Evropská komise věří, že se implementace Evropského aktu pro malé a střední podniky vyvíjí dobře, ale bude nadále usilovat o jeho plnění na národní úrovni.