Schválen mechanismus pro transatlantický přenos obchodních dat

zdroj: Evropská komise

V polovině července Komise posvětila dohodu o předávání osobních dat mezi EU a Spojenými státy. Nyní se očekává formální notifikace členskými zeměmi EU a poté implementace. Proto, než začne nový systém fungovat, ještě to několik týdnů potrvá.

Evropská komise přijala takzvané Adequacy Decision k nové dohodě s USA s názvem Štít na ochranu osobních údajů (Privacy Shield), novém mechanismu pro přenos dat mezi EU a USA přijatém poté, co předcházející rozhodnutí Evropské komise o takzvaném Safe Harbour v říjnu 2015 zrušil Evropský soudní dvůr. Ačkoli k naplnění obsahu Privacy Shieldu ještě zbývá učinit řadu kroků, evropské i americké firmy získávají alespoň základní právní jistotu a potvrzení toho, že jejich obchodní kontakt nebude muset být přerušen.

Po předchozím doporučení poradního výboru členských států s gescí pro problematiku ochrany dat (Article 31 Committee) kolegium komisařů dne 12. července vyslovilo svůj souhlas s dohodou o Privacy Shieldu. Jde o velký úspěch kabinetu české eurokomisařky pro spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovnost žen a mužů Věry Jourové. Krom osvědčení jejích negociačních schopností při náročných jednáních s americkou protistranou se tak ukazuje i důležitost jejího portfolia pro rozvoj prostředí pro fungování firem v EU.

Pro firmy tak končí dlouhé období nejistoty, kdy po zrušení dříve platného rozhodnutí Komise, kterým byl transatlantický přenos dat regulován, neměly jasná vodítka k tomu, jaká forma přenosu dat mezi EU a USA je vlastně legální. Bylo sice teoreticky možné využít náhradních právních institutů jako závazná vnitrokorporátní pravidla (Binding Corporate Rules) nebo standardní smluvní doložky (Standard Contractual Clauses), ale některé národní úřady na ochranu osobních údajů jejich využití přesto nepřipouštěly a také již je v běhu řízení irského soudu o žalobě jednoho ze svých uživatelů o zneplatnění i těchto pravidel.

Transatlantický obchod se tak ocital v období bezprecedentního ohrožení, které by v případě naplnění hrozby nevčasného schválení Privacy Shieldu znamenalo nevídané zhoršení konkurenceschopnosti evropských firem, kterým hrozilo uzavření oběhu dat nejen vůči USA, ale i jakýmkoli jiným zemím.

Hrozba však naštěstí zůstala nenaplněna. Po formálním přijetí rozhodnutí nás nyní čeká jeho formální notifikace členskými státy EU a poté implementace, jejímž důsledkem bude volný pohyb osobních údajů mezi EU a USA, resp. do organizací v USA, které budou plnit jeho podmínky. To ještě několik týdnů potrvá.

Vytvořena bude například na straně USA funkce „ombudsmana pro ochranu osobních údajů“ a budou muset být přijata některá opatření a právní předpisy zajišťující evropským občanům stejnou míru právní ochrany jejich osobních údajů, které požívají v EU.

Svaz průmyslu, vědom si důležitosti problematiky a nezbytnosti Privacy Shieldu pro úspěch českých firem při obchodování s americkými partnery, podnikl na podporu rychlého vyjednání a schválení dohody o Privacy Shield několik aktivních kroků. V závěru loňského roku zpracoval společnou pozici průmyslových svazů střední a východní Evropy na podporu pozice kabinetu komisařky Jourové při jednání s americkými partnery. Při červnovém schvalování smlouvy v Evropském parlamentu představitelé SPČR informovali o rizicích a dopadech v případě neschválení zainteresované české i zahraniční europoslance. Ministry zodpovědné za problematiku (ministr spravedlnosti Robert Pelikán a ministr vnitra Milan Chovanec) svaz průmyslu bezprostředně před schvalováním Privacy Shield ve výboru Article 31 Committee oslovil i dopisem, jehož signatáři se stalo 8 průmyslových a podnikatelských svazů střední a východní Evropy, Skandinávie a Pobaltí a jehož iniciátorem byl právě SP ČR.

„Cílem SP ČR bylo, aby problematice byla se znalostí věci přikládána odpovídající důležitost jak při jednáních s USA, tak i následně ve schvalovacím procesu. Přijetí Privacy Shieldu pro nás bylo jednou z nezbytných podmínek pro další úspěšný rozvoj jednotného digitálního trhu EU – bez něj by totiž evropské firmy v globálním kontextu nezískaly, ba právě naopak by jejich konkurenceschopnost byla vážně ohrožena,“ říká k důležitosti dohody členka představenstva SP ČR Milena Jabůrková.

Svaz průymslu je připraven jak Evropské komisi, tak i české vládě poskytnout své zkušenosti a znalosti pro zajištění úspěšné implementaci dohody o Privacy Shieldu tak, aby české i evropské firmy měly zaručeny podmínky pro svůj nerušený rozvoj, rozvoj a aplikaci inovací založených na datech a tím i pro svou konkurenceschopnost.