Digitální šampioni EU

zdroj: Shutterstock; autor: Mathias Rosenthal

Autorka dětských knih na téma IT, britský lord, předseda slovenské Národní rady nebo polský rytíř. Digitálním šampionem EU může být každý z nich. Stačí být výjimečnou osobností, která se chce zasadit o hladký přechod společnosti do digitální éry a umí přicházet s inspirativními myšlenkami. Podívejte se na náš přehled digitálních šampionů z jednotlivých členských zemí EU.

(Zveřejněno 19. 10. 2015)

Kdo jsou digitální šampioni? Zjednodušeně tak můžeme nazvat ambasadory nebo vyslanci jednotlivých členských zemí EU, kteří mají na starosti komunikaci a aktivity spojené s Digitální agendou pro Evropu z roku 2010.

Šampiony jmenují národní vlády členských států a náplň jejich práce se v různých zemích liší. Společná je jim snaha o propagaci informačních a komunikačních technologií s důrazem na usnadnění spolupráce občanů, státní správy a dalších institucí a také snaha o informování veřejnosti ohledně digitálních možností.

Stejně tak se různí i pracovní profily vyslanců. Jsou vybíráni z řad akademiků, soukromého sektoru i veřejné správy. Digitální šampion by měl být všeobecně uznávanou osobností z oboru, která dokáže přitáhnout pozornost médií a porozumět potřebám IT firem, vzdělávacího sektoru i státní správy v oblasti ICT. Ideálně by měl být zároveň politicky nestranný.

Iniciativa pro vznik pozic digitálních šampionů se zrodila v roce 2012 díky bývalému prezidentu Evropské komise Josému Manuelu Barrosovi a bývalé místopředsedkyni Neelie Kroesové. Funkce digitálního šampiona je čestnou funkcí, která nezakládá nárok na finanční odměnu ani náhradu vzniklých nákladů.

Jaké osobnosti na pozici digitálního šampiona působí v jednotlivých zemích EU? Základní informace lze v angličtině najít na stránce Evropské komise. EurActiv přináší přehled toho nejzajímavějšího.

Belgie – Saskia Van Uffelenová
Saskia Van Uffelenová vystudovala tělesnou výchovu a pedagogiku. Po ukončení vysokoškolského vzdělání zastávala různé obchodní a marketingové pozice ve společnostech jako je Xerox, Compaq, HP a ARINSO. Skrze kampaň Liveonline! chce shromáždit všechny dostupné projekty v oblasti digitalizace a propagovat je. Současně tato kampaň cílí na sociálně slabé jedince, kteří si nemohou dovolit vzdělání v oblasti IT, a jsou proto vyloučeni z dnešní informační společnosti. Další kampaní s názvem IT Is Cool se od roku 2011 v Belgii snaží zlepšit image IT. V témže roce byla vyhlášená ženou roku v oblasti informačních technologií belgickým časopisem Data News. O dva roky později se stala nejinspirativnější ženou v oblasti vědy, výzkumu a technologií. Od roku 2014 vede telekomunikační společnost Ericson BELUX. Zároveň vychovává pět dětí.

Bulharsko – Gergana Passyová
Gergana Passyová získala magisterský titul z práva na sofijské Univerzitě sv. Klimenta Ohridského. Posgraduálně studovala evropskou integraci a evropské právo na College of Europe. Angažovala se v politice a několik let byla zástupkyní ministra zahraničních věcí a později ministryní pro evropské záležitosti. Od roku 2012 je prezidentkou Panevropské unie v Bulharsku. Založila také Národní digitální alianci, která zprostředkovává trénink mladým lidem v oblasti IT. S manželem iniciovala návrh na sjednocení podoby všech telefonních nabíječek v EU, za což si vysloužila národní ocenění udělované bulharskými žurnalisty.

Česká republika – Ondřej Felix
Ondřej Felix vystudoval elektronickou fakultu Vysokého učení technického v Praze. Má zkušenosti s vedoucími pozicemi ve velkých IT firmách. Do roku 2001 byl vedoucím české pobočky Oracle a později i ředitelem pro oblast veřejných služeb ve střední a východní Evropě. Později působil jako předseda představenstva a generální ředitel Českého Telecomu. Několik let také působil jako prezident Sdružení pro informační společnost (SPIS). Je hlavním architektem českého e-Governmentu, jehož rozvoj spadá pod ministerstvo vnitra.  

Dánsko – Lars Frelle-Petersen
Lars Frelle-Petersen vystřídal řadu funkcí v oblasti IT. Byl například projektovým manažerem Dánské technologické rady pracující pro parlament. Později působil na ministerstvu financí jako vedoucí oddělení IT, pod které spadá i projekt e-government. Dnes vede mimo jiné Dánskou agenturu pro digitalizaci. Vedle těchto aktivit se snaží o inovativní řešení digitalizace systému doručování poštovních zásilek. Podařilo se mu docílit toho, že od listopadu 2014 musí být všichni Dánové nad 25 let schopni přijímat digitální poštu zaslanou veřejnými institucemi. Usiluje o to, aby do konce letošního roku probíhalo 80 % psané korespondence mezi občany, veřejnými institucemi a firmami v digitální formě.

Finsko – Linda Liukasová
Linda Liukasová je mezi digitálními šampiony nejmladší. Vystudovala soukromý ekonomický institut (Turku School of Economics) ve Finsku. V roce 2010 založila neziskovou organizaci Railsgirls.com, která si klade za cíl nadchnout ženy pro oblast digitálních technologií. Chce je přimět k tomu, aby samy internet vytvářely, a ne jen využívaly. Momentálně pracuje v Codecademy, která provozuje webovou stránku zaměřenou na interaktivní a zábavné vyučování programovacích jazyků. Žije v New Yorku, kde píše a ilustruje knížky pro děti s názvem Hello Ruby, ve kterých děti učí základům ICT.

Francie – Gilles Babinet
Gilles Babinet se od roku 1989 angažuje v různých sektorech. Založil například firmu Eyeka shromažďující talenty a nápady. Pozici šéfa Národní digitální rady (Conseil National du Numérique) vyměnil v roce 2010 za funkci předsedy firmy Captain Dash, která pomáhá nejrůznějším společnostem s efektivním zpracováním digitálních dat. Od roku 2014 je členem strategické rady poradenské společnosti Ernst & Young. Vydal také mnoho odborných článků.

Chorvatsko – Darko Parić
Darko Parić vystudoval elektronické inženýrství. Později působil v rámci vědecké a výzkumné sítě Carnet, která se zabývá digitálním rozvojem společnosti. V současné době pracuje jako náměstek na ministerstvu veřejné správy. Vede projekt e-Croatia, který se snaží o digitalizaci státní správy a širokopásmové připojení pro všechny chorvatské občany.

Itálie – Riccardo Luna
Riccardo Luna vystudoval politologii v Římě (Università di Roma „La Sapienza“). Dnes působí jako šéfredaktor deníku La Repubblica a prezident italské asociace prosazující transparentní vládnutí Wikitalia. Současně zastává pozici šéfredaktora online novin Chefuturo a StartupItalia. Mimo mediální sektor se věnuje IT. Je viceprezidentem Make in Italy – italské nadace tvůrců a fablabs (technické laboratoře, kde tvůrci realizují své projekty) a spoluzakladatel veletrhu European Maker Faire, kde se představují talentovaní inovátoři. V letošním roce se podílel na organizaci milánského EXPO.

Irsko – David Puttnam
David Puttnam byl třicet let filmovým producentem. Deset let vedl Národní filmovou a televizní školu ve Velké Británii. V roce 1998 opustil filmový průmysl a soustředil se zejména na vzdělávání, životní prostředí a vytváření kreativní společnosti v oblasti sdělovacích prostředků. V současné době je šéfem online vzdělávací společnosti Atticus Education, která poskytuje semináře vzdělávacím institucím po celém světě a soustředí se na inovativní formy vzdělávání mladých lidí. Je členem britské Sněmovny lordů.

Kypr – Stelios Himonas
Stelios Himonas získal doktorský titul na Státní univerzitě v New Yorku v oboru elektrické a elektronické inženýrství. Na univerzitě několik let vyučoval. Když se vrátil na Kypr, zastával pozici vedoucího odboru pro elektronickou komunikaci na ministerstvu práce a komunikace. Od dubna 2013 pracuje jako stálý tajemník ministerstva energetiky, obchodu, průmyslu a obchodu. Vydal řadu odborných publikací. Speciální pozornost věnuje starším a sociálně a zdravotně znevýhodněným jedincům. Jeho cílem je, aby i oni porozuměli výhodám internetu a aby jej uměli používat.

Litva – Kęstutis Juškevičius
Kęstutis Juškevičius se posledních 15 let zabýval tím, jak převést informační technologie do jiných sfér, jako jsou kultura, sociální věci nebo veřejná správa. Dnes pracuje jako projektový manažer pro Litevský národní knihovnický program (Lithuanian National Library programme). Zajímá se o statistiku a matematiku, o nichž vydal řadu vědeckých publikací. Vytvořil digitální koalici, která má za úkol zjednodušit komunikaci mezi ministry, zástupci neziskového sektoru, firmami, malými a středními podniky a skrze níž by měla být realizována fóra, veřejné diskuze a další aktivity.

Lotyšsko – Reinis Zitmanis
Reinis Zitmanis získal magisterský titul na Lotyšské univerzitě (Latvijas Universitate). Podniká v oblasti technologií specializující se na online marketing a prodej. Je ředitelem Itero Digital Marketing Agency. Pracuje také pro televizní byznys, účastní se a připravuje mnoho akcí zaměřených na ICT. Je členem Lotyšské internetové asociace. Přispívá též do technicky zaměřených časopisů.

Lucembursko – Björn Ottersten
Björn Ottersen získal doktorský titul v oboru elektronické inženýrství na Stanfordově univerzitě v Silicon Valley. Je ředitelem Mezioborového centra pro bezpečnost, spolehlivost a důvěru (Interdisciplinary Centre for Security, Reliability and Trust, Luxembourg) a zároveň profesorem na univerzitě v Lucemburku a na Královském institutu technologie. Zabývá se bezdrátovou komunikací, stochastickým zpracováním signálu nebo analýzou časových řad.

Maďarsko – István Erényi
István Erényi patří mezi zkušené digitální šampiony. Pracuje ve státní správě jako poradce maďarského ministerstva pro národní rozvoj. Jeho cílem je dosáhnout vytvoření koalice pro digitální pracovní místa. Snaží se hledat synergie mezi různými stupni vzdělávacího systému a potřebami trhu, který bude v příštích letech hledat ICT profesionály.

Malta – Godfrey Vella
Godfrey Vella studoval v Londýně. Celý život pracoval ve společnostech zaměřených na technologii a IT. V minulosti předsedal také Národní komisi pro IT. Je členem výkonné rady maltského telekomunikačního úřadu. Ten ve spolupráci s Maltskou agenturou pro informační technologii (MITA) vytvořil v březnu 2014 maltskou digitální strategii. Současně zastává funkci výkonného ředitele společnosti WINS Ltd.

Německo – Gesche Joostová
Gesche Joostová získala profesorský titul z rétoriky na Univerzitě v Tübingenu. Studovala také aplikované vědy. Učí na Univerzitě umění v Berlíně, kde se specializuje na vztah mezi počítačem a jeho uživatelem. Od roku 2008 je předsedkyní výzkumné laboratoře zkoumající interakci mezi člověkem a počítačem s důrazem na rozličnost uživatelů. Je předsedkyní Německé společnosti pro designovou teorii a výzkum. Provozuje několik programů, díky kterým mají například lidé s demencí, neslyšící nebo nevidomí možnost přístupu do digitálního světa a médií. Získala mnoho ocenění. V roce 2006 byla iniciativou Land der Ideen (Země nápadů) zařazena mezi „100 německých osobnostní budoucnosti“.

Nizozemsko – Tineke Netelenbosová
Tineke Netelenbosová je bývalou ministryní dopravy. Poté, co se vyšly najevo podvody v oblasti výstavby silnic, byla její ministerská autorita podkopána a ona odešla z národní politiky. Následně působila jako starostka několika obcí. V současnosti předsedá Královské asociaci nizozemských provozovatelů námořních plavidel (KNVR). Je také ředitelkou neziskové organizace "Digivaardig & Digiveilig", která podporuje programy digitální inkluze. Zároveň vede platformu pro informační společnost.

Polsko – Włodzimierz Marciński
Włodzimierz Marciński se od 70. let minulého století věnuje informatice a počítačovému hardwaru. Má také zkušenosti ze státní sféry. Působil jako poradce v oblasti informatiky a komunikačních technologií na stálém zastoupení Polska v Bruselu, vedoucí úřadu informatiky na polském ministerstvu zahraničních věcí, tajemník na ministerstvu vědy a informačních technologií a člen expertní skupiny ICT při Radě Evropy. Dnes pracuje jako ministerský zmocněnec pro rozvoj digitálních schopností na ministerstvu pro administrativu a digitalizaci. V roce 2012 získal cenu za zpopularizování informatiky a v roce 2013 získal Rytířský kříž Řádu znovuzrozeného Polska.  

Portugalsko – Antonio Murta
Antonio Murta získal vysokoškolské vzdělání v oblasti systémového inženýrství. Studoval na univerzitách v Portugalsku, Francii a Španělsku, i proto mluví plynně jazyky těchto zemí. Dlouhá léta se zabýval oblastí IT, založil v tomto sektoru mnoho firem jako například Mobicomp (nyní součást Microsoft), ITPeers, Profimetrics, QuiiQ, Cardmobili. V současnosti je řídícím partnerem investiční firmy Pathena, zaměřující se na pomoc informačně-technologickým firmám. Zároveň je členem portugalské Národní rady pro podnikání a inovace.


Rakousko – Meral Akin-Heckeová
Meral Akin-Heckeová pochazí z tureckého Istanbulu. Má zkušenosti s prací v IT sektoru, ale také s digitálním vzděláváním nebo s mediálním poradenstvím. Vystudovala obchodní informatiku ve Vídni a pracovala jako softwarová konzultantka. V roce 2007 založila neziskovou platformu Digitalks, která si klade za úkol vzdělat širokou veřejnost v oblasti digitálních médií. Mimo digitální sektor pracuje jako mediální konzultantka a jako poradkyně pro obchodní příležitosti. V roce 2014 založila platformu WerdeDigital, která slouží ke vzdělávání lidí v oblasti digitalizace prostřednictvím řady akcí, workshopů nebo videí. Mimo to je jedním ze členů výkonné rady neziskové organizace Open Knowledge Foundation usilující o volně dostupné informace a obsah na internetu. Akin-Hecke také podporuje myšlenku „otevřené společnosti“.

Rumunsko – Paul André Baran
Paul André Baran získal bakalářský titul na Státní univerzitě v San Francisku (San Francisco State University), magisterský titul pak v Bukurešti. V rámci Rumunsko-americké nadace spolupracuje s americkými firmami, podnikateli a akademiky s cílem zlepšit podmínky pro budoucí podnikatele a jejich uplatnění na trhu práce. V současnosti zastává pozici programového ředitele organizace Biblionet, která se snaží zavést volný přístup k internetu a digitálně vyškolené knihovníky do 2200 knihoven v Rumunsku.

Slovensko – Peter Pellegrini
Peter Pellegrini v minulosti pracoval jako ekonom a asistent poslance. V roce 2012 vytvořil projekt School Dance Project, ve kterém mají účastníci sestavit tým, nahrát taneční video a vytvořit interaktivní plakáty. Zapojilo se do něj 300 škol a školek.  Cílem projektu je vytvořit mladou generaci kreativních lidí, kteří jsou vzděláni v oblasti ICT. V roce 2014 byl krátce ministrem školství za svou stranu SMER-SD, před necelým rokem se stal předsedou Národní rady Slovenské republiky.

Slovinsko – Aleš Špetič
Aleš Špetic vystudoval ekonomickou a obchodní fakultu na Kalifornské státní univerzitě (California State University). Je spoluzakladatelem a ředitelem společnosti Zemanta, jež začínala jako start-up projekt a dnes je známá po celém světě. Spoluzaložil mnoha společností jako například TSstatup, DeckReport a FriedWorks. Dnes vede společnosti CubeSensors, která navrhuje a vyrábí zařízení pro kontrolu interiérů bytů či rodinných domů. Zároveň vede společnost, která nabízí slovinským firmám rady, jak zlepšit své prodejní výsledky.

Španělsko – Andreu Veá
Andreu Veá-Beró získal doktorský titul v oboru elektronické inženýrství a počítačové sítě. Pracoval v soukromém sektoru, ve veřejné správě i jako vyučující na universitě. V současnosti je prezidentem španělské pobočky organizace Internet Society a členem poradního sboru Internetové síně slávy (Internet Hall of Fame). Coby digitální šampion oslovil deset talentovaných osobností v oblasti digitalizace, aby mu pomáhaly v práci. Tato skupina se stále rozrůstá, má zástupce z každé španělské provincii.

Švédsko – Jan Gulliksen
Jan Gulliksen získal doktorský titul v oboru technologie v Uppsale. Je profesorem na Univerzitě počítačové vědy a komunikace a děkanem v Královském institutu technologie (KHT) ve Stockholmu. Zároveň předsedá výkonné radě vládní digitální komise. Primárně se zabývá mezioborovým výzkumem vztahu mezi počítačem a jeho uživatelem, kde využívá poznatky z technologie, humanitních věd a designu. V této oblasti vydal řadu odborných publikací.

Autor: Pavla Bazgierová