Jan Stránský: Harmonizace spotřebitelského práva je důležitá pro sjednocení vnitřního trhu EU

Jan Stránský, místopředseda Asociace přímého prodeje a manažer vnějších vztahů Amway.

„Je potřeba, aby nejen spotřebitelé prostřednictvím svých organizací, ale také výrobci a prodejci hájili své zájmy a vyvíjeli úsilí na dosažení rozumného řešení. Je to v zájmu národních ekonomik i společného trhu a v konečném důsledku i občanů,“ říká v rozhovoru pro EurActiv Jan Stránský, člen představenstva Asociace osobního prodeje a manažer vnějších vztahů společnosti Amway.

  • Důvěra spotřebitelů a firem v EU není k přeshraničnímu obchodování příliš vysoká. Co myslíte, že to způsobuje? 

Domnívám se, že to je způsobeno především tím, že si spotřebitelé nejsou jisti, zda budou moci účinně uplatnit svá práva v jiné zemi v případě, že dojde k nějakému porušení kupní smlouvy, mám na mysli např. vadný výrobek, neúplný výrobek apod. Na straně prodejců, dodavatelů je to obava z toho, že zákonná pravidla v cizí zemi se mohou výrazně lišit od legislativy v zemi prodávajícího.    

  • Pomohla by k jejímu zvýšení plná harmonizace spotřebitelského acquis napříč EU (kterou původně navrhla Evropská komise)? Nebo je řešením spíše minimální harmonizace s tím, že jednotlivé státy by mohly zavést přísnější pravidla? 

Z toho, co jsem řekl před malou chvílí vyplývá, že řešením by jistě byla plná harmonizace. Ostatně myšlenka volného evropského trhu je přece podmíněna tím, že vnitřní trh bude fungovat jako jeden mechanismus s jedněmi pravidly, platnými ve všech zemích. Převedeme-li tuto záležitost na nám bližší úroveň, pak by to znamenalo při minimální harmonizaci, že např. v Českobudějovickém kraji by platila jiná tržní pravidla než v kraji Ústeckém. Absurdní představa! 

Z praxe však víme, že spotřebitelé zemí, kde požívají výrazně vyšší ochrany než v zemi jiné, se této ochrany nebudou chtít vzdát a politici je v tom budou podporovat. 

Je tedy třeba, aby nejen spotřebitelé prostřednictvím svých organizací, ale také výrobci a prodejci hájili své zájmy a vyvíjeli úsilí na dosažení rozumného řešení. Je to v zájmu národních ekonomik i společného trhu a v konečném důsledku i občanů.   

  • Pracujete v tzv. přímém prodeji zboží a služeb, k němuž dochází mimo stálou maloobchodní provozovnu – nejčastěji v domácnostech, na pracovištích apod., který ale nemá v České republice příliš dobrou pověst. Co by plná harmonizace znamenala pro tento druh prodeje? 

Přímý prodej je nedílnou součástí sektoru maloobchodu. Funguje v České republice již přes 20 let a má své spokojené zákazníky a samozřejmě rozsáhlou síť prodejců, kteří na trhu pracují podle přesně stanovených firemních pravidel i pravidel Asociace osobního/přímého prodeje. V té jsou sdruženy nejvýznamější mezinárodní společnosti přímého prodeje. Plná harmonizace by byla jistě významným krokem ke sjednocení evropského vnitřního trhu, což by sektor přímého prodeje uvítal. 

  • Jste místopředseda této asociace. Mezi jejími stanovami je i jednání za účelem ochrany spotřebitele. Co si pod tím představit?

Úkolem asociace je nejen hájit zájmy členských firem a jejich prodejců, ale také dbát o transparentní a korektní tržní prostředí, které si nelze představit bez rozumné ochrany spotřebitele. Chceme, aby spotřebitelé znali jednotlivé firmy, aby věděli, že fungují na základě pravidel, která jsou plně v souladu se zákony a že se mohou domoci nápravy v případě porušení těchto pravidel. Firmy i asociace k tomu mají vytvořeny účinné nástroje, obchodní pravidla, etický kodex nebo třeba institut nezávislého právníka asociace,  který pomáhá spotřebitelům řešit případné neshody. 

  • Jak se stavíte k mimosoudnímu řešení sporů? Je to pro podniky a spotřebitele výhodné? 

Mimosoudní řešení sporů je stále častější formou řešení konfliktů mezi spotřebiteli a prodejci nebo výrobci. Považuji je za účinné a prospěšné. Dlouholeté zkušenosti  z Asociace osobního prodeje nám říkají, že naprostou většinu sporů jsou firmy schopny se spotřebiteli vyřešit samy a k soudnímu sporu nemusí dojít.


Jan Stránský vystoupil 26. dubna 2011 jako jeden z řečníků v diskusi „Komu pomohou novinky ve spotřebitelském právu?“, kterou ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR a uspořádala Česká podnikatelská reprezentace při EU CEBRE. EurActiv.cz byl mediálním partnerem akce.