Jakubcová: Anketa zmapuje znalost fondů i zkušenosti s podáváním žádostí

Blanka Jakubcová, ředitelka kanceláře CEBRE - České podnikatelské reprezentace v Bruselu

Blanka Jakubcová, ředitelka České podnikatelské reprezentace při EU – CEBRE hovoří o anketě „Znáte fondy a programy Evropské unie?“, jejíž cílem je zmapovat povědomí českých podnikatelů a firem o evropských dotacích.

CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU hájí v Bruselu od roku 2002 zájmy českých podnikatelů a firem, informuje o legislativní činnosti EU v jednotlivých oborech, školí české podnikatele a manažery a zastupuje české podnikatelské organizace u evropských federací. Jedná se o společný projekt Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR realizovaný s podporu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. V Bruselu působí jakou součást obchodně ekonomického úseku Velvyslanectví České republiky v Belgii.

Jaké mají čeští podnikatelé zkušenosti s čerpáním evropských dotací a fondů?

Čeští podnikatelé a firmy mají o evropské dotace a fondy velký zájem. Nejvíce se ví logicky o strukturálních fondech, tedy o evropských prostředcích, které spravují jednotlivá česká ministerstva. Jen v roce 2006 bylo v rámci pro podnikatele nejznámějšího Operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP) schváleno na 2000 projektů zaměřených nejčastěji na rozvoj malých a středních podniků v celkové hodnotě převyšující 6,5 mld. Kč. Řada firem se jako projektový partner zapojila i do některého z komunitárních programů EU (např. v Bruselu spravovaný eCONTENTplus nebo v Praze administrovaný Leonardo da Vinci). Firmy ale zatím příliš nevyužívají jednotlivé programy zahraniční rozvojové spolupráce EU.

Jak ukazují počty schválených projektů, jsou zkušenosti podnikatelů relativně dobré. Řadě firem pomohly evropské dotace v rozvoji firmy, expanzi na zahraniční trhy nebo třeba v oblasti vzdělávání zaměstnanců. Podnikatele ale stále trápí přemrštěná administrativa. Těch papírů, výkazů, zpráv, podmínek měnících se za běhu projektu…

Mohla byste nám stručně popsat Váš nový projekt ankety o fondech a programech EU pro podnikatele?

CEBRE pořádá ve spolupráci s portálem BusinessInfo.cz téměř každoročně anketu na nějaké aktuální evropské téma. Začátek nového programovacího období 2007 – 2013 je tím správným časem ke zhodnocení dosavadních úspěchů českých firem s čerpáním evropských dotací. Proto je letošní anketa s názvem „Znáte fondy a programy EU?“ zaměřena právě na různé toky evropských peněz do ČR.

Anketa probíhá od 10. září 2007 do 10. října 2007 na portálu www.businessinfo.cz ve formě jednoduchého elektronického dotazníku. Mediálními partnery ankety jsou prestižní informační portál EurActiv.cz a měsíčník Dotační věstník.

Co je cílem této ankety?

Cílem ankety je zmapovat mezi českými podnikateli a firmami znalosti jednotlivých fondů a programů EU a nejužívanější informační zdroje, zjistit, jaké jsou zkušenosti s podáváním žádostí o podporu a jejich úspěšností nebo obtíže při realizaci podpořených projektů. V anketě bude možné se vyjádřit i k tomu, zda považují podnikatelé nabídku pomoci při přípravě a realizaci projektů za dostatečnou a jaký mají zájem o využívání externích firem pro zpracování žádostí o podporu.

A co výsledky ankety?

O výsledcích ankety se budete moci dočíst v listopadu v měsíčníku Dotační věstník, na portálu EurActiv.cz, BusinessInfo.cz, Euroskop.cz a ve většině periodik určených pro firmy a podnikatele. Počítáme s prezentací výsledků na veletrhu služeb pro podnikatele FOR BUSINESS a na řadě regionálních seminářů zaměřených na strukturální fondy. V prosinci 2007 pak bude CEBRE pořádat odbornou konferenci právě k problematice fondů a programů EU.

Počítáme ale i se systémovějším zohledněním výsledků ankety. Internetové stránky CEBRE obsahují například sekci určenou pro hledání projektových partnerů, která dlouhodobě vykazuje vysokou návštěvnost. Pokud nám výsledky ankety potvrdí zájem o tento typ služeb, budeme ji ještě více rozvíjet. CEBRE dále každodenně zpracovává přehled výzev k předkládání projektů v rámci komunitárních programů publikovaných Evropskou komisí a jejími výkonnými agenturami. Předpokládáme i rostoucí zájem o tento typ služeb.

Kdo se může do ankety zapojit? A jakým způsobem?

Anketa je určená především pro firmy a podnikatele bez ohledu na oblast činnosti. Zapojení je velice jednoduché – stačí se přihlásit na internetovou stránku www.businessinfo.cz a při vyplňování elektronického intuitivního dotazníku následovat jednoduché instrukce. Vyplnění celého dotazníku nezabere více než 10 minut. Respondenti mohou navíc za správnou odpověď na soutěžní otázku vyhrát hodnotné ceny k tematice fondů a programům EU.

Co byste českým podnikatelům a firmám popřála do budoucna?

Popřála bych jim hlavně odvahu. Ne nadarmo se říká, že odvážnému štěstí přeje. Je potřeba stále hledat nové příležitosti a možnost zapojit se do evropských fondů a programů je určitě velice zajímavá příležitost. Proto bych českým podnikatelům přála mnoho úspěšných projektů.

S tím ale souvisí i mé druhé přání – málokterý podnikatel má čas snít a plánovat vzletné projekty, když pro samé vykazování a papírování neví kam dřív. Proto bych podnikatelům přála i co největší zjednodušení podnikatelského prostředí.

No a do třetice bych si přála, aby v ČR fungovalo kvalitní dotační poradenství. Učený z nebe nespadl a napsat úspěšný projekt napoprvé není žádná legrace. Firma by se to dříve nebo později, po několika neúspěšných pokusech, nejspíše naučila sama. Ale možnost vybrat si kvalitního dotačního poradce je přeci jen lepší, ne?

Děkujeme za rozhovor!