Eurokomisařka pro vnitřní trh: EU se musí umět stáhnout

Elżbieta Bieńkowska; zdroj: Evropská komise.

EU si musí být vědoma, kde může zasáhnout a kde je výhodnější přenechat iniciativu členským státům. Podobně je potřeba přistupovat i k integrované průmyslové politice EU. V rozhovoru pro EurActiv to uvedla nová polská eurokomisařka Elżbieta Bieńkowska. V Junckerově Komisi je zodpovědná za široké portfolio pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky.

Podpora průmyslu a podnikání spadá do značné míry do kompetencí členských států, ale věnuje se jí i EU jako celek. Cílem průmyslové politiky na evropské úrovni je především zvýšit konkurenceschopnost evropského průmyslu. Od listopadu jste komisařkou pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky. Jaký bude Váš postoj k průmyslové politice EU?
Průmyslová politika EU musí byt postavena na znalostech. Musíme pochopit výzvy, kterým průmysl čelí, a to v každém státě a sektoru. Je nutné také vědět, co v této oblasti můžeme udělat, a stejně tak musíme pochopit, co učinit nemůžeme. Musíme cílit na problémy a odstraňování překážek tam, kde je ekonomický dopad největší. Stejně tak musíme rozpoznat, kde je potřeba, aby zasáhly samy členské státy. EU musí najít odvahu stáhnout se v momentě, kdy je evidentní, že už nepomáhá.

„Průmyslová politika by měla hrát na silné stránky Evropy.“

Průmyslová politika by měla hrát na silné stránky Evropy. Máme vysokou úroveň vzdělání, jsou tu centra průmyslové a akademické excellence. Máme silné právní systémy, vnitřní trh o velikosti 510 milionů obyvatel a nízkou míru korupce.

Jedině tím, že se EU vrátí na cestu ekonomického růstu, budeme považování za důvěryhodného mezinárodního hráče. Jedině tehdy, když se nám bude dařit vytvářet nová pracovní místa, získáme legitimitu před občany EU.

Průmyslová politika nemůže být abstraktní. Nemůže představovat balík aspirací, bez toho aniž bychom věděli, jak je naplnit. Ať se již rozhodneme dosáhnout čehokoli, musí to být založeno na konkrétních činech, které jsme schopni provést rychle. A podpora konkurenceschopnosti, která je zastřešujícím cílem průmyslové politiky, musí být přítomna ve všech oblastech této politiky, na všech úrovních vlády.

Jak nová Evropská komise Jean-Claudea Junckera naváže na dosavadní snahy o vytvoření integrované průmyslové politiky?
Junckerova Komise řadu plánů znovu přezkoumá a podívá se na ně novýma očima. Nebudeme váhat upustit od iniciativ, pokud nebudeme plně přesvědčeni o jejich přidané hodnotě. Nebojíme se ani změny přístupu. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli vzít si čas, abychom připravili plán na podporu průmyslu, o který nás Evropská rada požádala.

V průběhu příštích pěti let proto počítejte se změnami. EU se z dlouhé a hluboké hospodářské recese zotavuje pomalu, zatímco velké části světa to jde mnohem rychleji. Z tohoto důvodu je pochopitelné, že naše politiky musí projít změnou. Musíme evropskému průmyslu pomoct, aby se přehoupl do nové éry industriální ekonomie, charakterizované chytrou a čistou výrobou a výrobky.

Co bude dalším velkým mezníkem pro novou průmyslovou strategii?
Začátkem nového roku představím konkrétní kroky na podporu konkurenceschopnosti evropského průmyslu a budu mít i konkrétní návrhy na průmyslové projekty na podporu digitalizace, efektivního využívání zdrojů a energetické účinnost průmyslu. Projekty budou podporovat druhý pilíř investičního balíčku a umožní, aby se finance dostaly do reálné ekonomiky (více o investičním balíčku Junckerovy Komise zde).

„Počítám s tím, že s odstraňováním bariér na vnitřním trhu budu mít plné ruce práce.“

Splním také své úkoly vyplývající ze třetího pilíře investičního balíčku. Musíme zlepšit investiční prostředí tím, že odstraníme bariéry nefinančního charakteru v klíčových průmyslových oblastech. Do nových manufakturních technologií v chytrých a čistých průmyslech nepůjdou žádné investice, pokud regulační rámec na evropské úrovni nebude přispívat k růstu.

Věřím, že výsledkem bude silná, ucelená a soudržná strategie, která vzejde z týmové práce v rámci Komise a úzké spolupráce mezi jejími místopředsedy.

Jak průmyslová strategie zapadá do nového investičního plánu?
Tento plán je postaven na investicích a zkvalitnění podnikatelského prostředí, jeho cílem je nastartovat ekonomický růst v EU. Průmyslová politika má zajistit, že po skončení investičního balíčku budou společnosti schopny na těchto investicích stavět a budou dále růst a prosperovat.

Jste komisařkou pro vnitřní trh, co je potřeba udělat k jeho posílení?
Můj mandát je velmi široký a k utváření podoby vnitřního trhu jsem získala jeden z nejmocnějších nástrojů. Není náhodou, že právě vnitřní trh je jedním z prvních úkolů, na který se musím zaměřit.

Vnitřní trh byl motorem evropského růstu již od svého vytvoření, ale stále tu zbývá spousta nedokončeného. Počítám s tím, že s odstraňováním bariér budu mít plné ruce práce.

V dnešní ekonomice se hranice mezi zbožím a službami pomalu smazává: výrobci automobilů nabízejí zboží a finance, internetoví prodejci knih vyrábějí mobilní telefony. Tento trend bude pokračovat. Právě z tohoto důvodu se budu snažit identifikovat a rychle odstranit zbývající překážky, které brání volnému pohybu zboží a služeb. Je potřeba zajistit spravedlivý a důvěryhodný vnitřní trh.

Autor: Jeremy Fleming

Překlad: Marek Vondřich