Osobnosti SMART CITY v České republice jmenovány

Zdroj: Pixabay.

Zdroj: Pixabay.

V Praze se uskutečnilo jednání odborné poroty národní soutěže CHYTRÁ MĚSTA PRO BUDOUCNOST. Organizátoři soutěže představili porotě obsah přihlášených projektů a plán koordinace soutěže z MMR jako jeden z nástrojů standardizace SMART CITY řešení v České republice. Setkání členů poroty se zúčastnili zástupci MMR, MPO, Svazu měst a obcí, Hospodářské komory a dalších expertů. Výstupem jednání je rovněž potvrzení šestnácti nominovaných osobností pro prestižní Cenu ministryně pro místní rozvoj v kategorii Osobnost SMART CITY v České republice.

Odborná porota soutěže CHYTRÁ MĚSTA PRO BUDOUCNOST nominovala šestnáct kandidátů na ocenění OSOBNOST SMART CITY ČR 2017 v kategoriích veřejná sféra a dodavatelé. Vítězům kategorií s nejvyšším počtem hlasů poroty předá cenu ministryně pro místní rozvoj  Ing. Karla Šlechtová na slavnostním galavečeru sdružení Czech TOP 100 dne 21. června 2017.

Ze zástupců veřejného i privátního sektoru byly nominovány tyto osobnosti:

NOMINACE OSOBNOSTÍ CENY MINISTRYNĚ MMR:

I. VEŘEJNÁ SFÉRA:

Mgr. Ondřej Mirovský, komunální politik a národní expert pro rámcové programy pro vědu a výzkum Horizont 2020: nominován za dlouhodobý rozvoj konceptu SMART CITY, ekologické dopravy, zdravých měst, inovací ve městech, působnost – Praha.

Prof. Milan Zelený, ekonom a zakladatel Nadace ZET: nominován za prosazování myšlenek autonomie a ekonomické soběstačnosti měst, obcí, regionů, coby klíčové zásady pro využívání udržitelných a chytrých řešení veřejnou správou

Ing. Jaroslav Kacer, náměstek primátora města Brna pro Smart City: nominován za odvážnou vizi aplikace meziměstské dopravy prostřednictvím Hyperloop

Mgr. Jiří Čtyroký, ředitel sekce Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy (IPR Praha): nominován za pokročilé mapové aplikace a analýzy formou otevřených dat veřejnosti

Mgr. František Lukl, MPA, předseda Svazu měst a obcí ČR, starosta města Kyjov: nominován za rozvoj a sjednocení prostředí Smart City na úrovni veřejné správy a dodavatelů, za propagaci a realizaci konkrétních aplikací Smart City v území

Mgr. David Bárta, zakladatel platformy CityOne a člen komise Magistrátu města Brna pro Smart City: nominován za tvorbu technologického rámce Smart City a jeho ukotvení v podmínkách České republiky

Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c., děkan Fakulty dopravní ČVUT: nominován za aktivní publicitu, podporu a rozvoj aplikovaného výzkumu využívajícího nových poznatků v oblasti dopravy pro implementaci řešení Smart City v tuzemských městech

Mgr. Adriana Krnáčová, primátorka hl. města Praha – nominována za rozvoj a prosazování konceptu Smart City do praxe

II. DODAVATELSKÁ SFÉRA

Mgr. Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO, a. s.: nominován za prosazování postupů udržitelného rozvoje měst a obcí prostřednictvím nástrojů systémové integrace energetického managementu, ekologické výroby a SW aplikací on-line monitoringu energetických úspor měst a obcí

Andre Wehner, vedoucí rozvoje podniku a digitalizace Škoda Auto: nominován za podporu konektivity tzv. chytrého auta, mobility měst a souvisejících služeb v oblasti infrastuktury prostřednictvím Škoda Auto DigiLab

Jiří Konečný, zakladatel a majitel globálně úspěšné společnosti ELKO EP, držitel mnoha podnikatelských ocenění: nominován coby významný podporovatel a inovátor Smart City aplikací na tuzemských a zahraničních trzích a rovněž za systémové zavádění tzv. chytrých řešení do výrobních celků a následných služeb

Ing. Miloslav Novák, zakladatel a jednatel společnosti DATASYS: nominován za systémové prosazovaní potřeb občanů a veřejnosti při zavádění digitálních, informačních a komunikačních technologií pro zvýšení kvality života ve městech

Ing. Martin Gebauer, generální ředitel společnosti České radiokomunikace: nominován za šíření povědomí o internetu věcí a podporu tuzemských startupů prostřednictvím založení IoT Hubu

Mgr. Pavel Vrba, zakladatel a jednatel eParkomat: nominován za úspěšnou realizaci aplikace anonymizovaného sledování dat z mobilních zařízení v reálném čase a následnou predikcí obsazenosti parkovacích míst

Ing. Marek Pavlík, Ph.D., obchodní ředitel M.C. Triton: nominován za manažerský, pedagogický a autorský přínos ekosystému Smart City prostřednictvím Standardu Inteligentní město a související konzultanskou a procesní podporu municipalitám

Martina Králová, ředitelka rozvoje nového businessu T-Mobile: nominována za aplikaci nových řešení a technologií vedoucích k flexibilní koncepci inteligentní infrastruktury měst a obcí

Soutěž „Chytrá města pro budoucnost 2017“ je první soutěží svého druhu v České republice. Má za cíl definovat trendy, propagovat SMART CITY projekty a podporovat obce, města i kraje ve sdílení a dobré praxi využívání nejmodernějších postupů. Radim Ševčík, statutární ředitel SCII, k tomu dodává: „Soutěž Chytrá města pro budoucnost má přispět ke správnému vnímání obsahu SMART CITY. Samosprávy i dodavatelé chytrých řešení mají jejím prostřednictvím získat návod, jak projekty zapojit do městských struktur a jak je efektivně využívat. Složení nominovaných osobností odpovídá struktuře klíčových partnerů, kteří se v podmínkách České republiky této oblasti věnují a mají nesporné zásluhy v zavádění řešení tzv. Chytrých měst.“

Odborná porota soutěže je složena z expertů zastupujících státní správu, veřejnou správu, municipality, oborové platformy, tuzemské a zahraniční vysoké školy a dodavatele.

Dne 21. června 2017 budou rovněž vyhlášeni vítězové dalších kategorií soutěže( PROJEKT, MODEL, IDEA), a budou tak známí držitelé titulů Chytrá obec, Chytré město a Chytrý region pro rok 2017. 

——————————————————————————————————————————

Veškeré propozice a pravidla soutěže „Chytrá města pro budoucnost 2017“ jsou uvedeny na webových stránkách www.soutezchytramesta.cz.

Vyhlašovatelem soutěže je SCII /Smart City Innovations Institut z.ú./, nevládní nezisková organizace, jejímž cílem je podpora tří prioritních os: otevřené platformy odborníků v prostoru SMART CITY, dlouhodobé metodické standardizace principů SMART CITY na celostátní i mezinárodní úrovni a vývoj vlastních specifických produktů. Mezi ně patří především výuka a komunikace jako nezbytný podklad pro široké pochopení všech principů SMART CITY a proaktivní diskuzi se zapojením veřejnosti, SMART CITY ROAD MAPS – návrhy a implementace, transfer znalostí z globálního prostoru SMART CITY na lokální úroveň a výzkumné činnosti s vazbami na vysoké školy.

Soutěž „Chytrá města pro budoucnost“ se koná pod záštitou resortu Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu.

Podporu poskytla národní soutěži „Chytrá města pro budoucnost” i Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR). Jedná se o mezinárodně certifikovanou asociaci, která významně přispívá k rozvoji programu SMART CITY v Česku. Sdružuje na 130 tuzemských měst, obcí i regionů. Již 22 let podporuje kvalitu veřejné správy a udržitelný rozvoj podle cílů OSN.

KONTAKT:

Realizace soutěže:                                        Vyhlašovatel soutěže:

ADWAY/ADVERTISING WAY s.r.o.                 SCII /Smart City Innovations Institut z.ú.

Jednatel: RNDr. Libuše Parolková                Statutární ředitel: Radim Ševčík, MBA

T: +420 603 417 394                                       T: +420 739 471 046

Mail: parolkova@adway.cz                            Mail: sevcik@smartcityinstitut.cz

W: www.adway.cz                                           W: www.smartcityinstitut.cz