Automobilky ze zemí V4 vyzývají vlády, aby podpořily konkurenceschopnost odvětví

automobilový průmysl V4

© Pixabay

Ve slovenské metropoli v úterý 23. května 2017 proběhla konference na téma podpory konkurenceschopnosti automobilového průmyslu v zemích V4. Konala se pod záštitou národních asociací automobilového průmyslu zemí V4. Jejím cílem bylo i na regionální platformě otevřít diskuzi mezi zástupci vlád a firem zemí V4 na téma aktuálních výzev a možných scénářů vývoje automobilového průmyslu v zemích střední Evropy. Čeští zástupci na konferenci navázali na únorové Kolokvium o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR.

Prezident Sdružení automobilového průmyslu České republiky (AutoSAP) Bohdan Wojnar přiblížil kroky, které musí automobilový průmysl společně s vládou a s dalšími institucemi udělat, aby si sektor udržel své postavení a aby Česko i v této oblasti zachytilo velké inovační změny:

„Především je třeba připravit vhodný legislativní rámec, který musí všechny očekávané změny reflektovat a vytvářet pro firmy vhodné podmínky. Automobilový průmysl u nás už zahájil strategickou spolupráci s českou vládou na únorovém Kolokviu o budoucnosti automobilového průmyslu ČR v Mladé Boleslavi. Od té doby byly učiněny první, zcela konkrétní kroky. Vytvořila se speciální nadresortní skupina pod vedením ministra průmyslu a obchodu, která analyzuje dopady změn v automobilovém průmyslu, a tématy e-mobility, digitalizace a autonomního řízení se už zabývají jednotlivé pracovní skupiny. Vzniká komplexní materiál pro českou vládu – Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu a akční plán konkrétních opatření. Na inovační skok chceme být připraveni, a proto nemůžeme promarnit ani den. Automobilovému průmyslu v České republice se mimořádně daří a naší povinností je postarat se o to, aby se mu dařilo i nadále.“

Český automobilový průmysl zdůrazňuje, že pro udržení konkurenceschopnosti odvětví v našem regionu je nezbytná užší spolupráce veřejného sektoru, průmyslu, akademické sféry, výzkumných a vývojových center při zavádění inovací.

Kromě spolupráce veřejného sektoru s klíčovými partnery potřebujeme technicky vzdělané obyvatelstvo schopné využít nové technologie a přechod z výrobní na ekonomiku založenou na technologiích.