Spotřebitelské fórum: Digitální revoluce klade na spotřebitele nové nároky

Tento článek je součástí Special reportu: Spotřebitelé na internetu

Nově založené Spotřebitelské fórum uspořádalo svou první konferenci. Ta se zaměřila na téma role českého spotřebitele v digitální a sdílené ekonomice.

Digitální revoluce přináší českým spotřebitelům vyšší kvalitu a efektivitu zboží a služeb. Na spotřebitele ale zároveň klade nové nároky v prostředí, na které nejsou zcela zvyklí. Jakou ochranu má český spotřebitel v éře sdílené a digitální ekonomiky? A jakou ve skutečnosti potřebuje? To bylo tématem první výroční konference nově vzniklého Spotřebitelského fóra.

„Spotřebitelé jsou v digitálních službách chráněni a mají vliv na podobu těchto služeb – i díky nástrojům, které přinesla digitální revoluce, jako jsou například mobilní aplikace, nové platební nástroje či vzájemná hodnocení uživatelů a poskytovatelů služeb,“ uvedl Kryštof Kruliš, předseda správní rady Spotřebitelského fóra.

Na konferenci, nad níž převzal záštitu státní tajemník pro evropské záležitosti a koordinátor digitální agendy Tomáš Prouza, vystoupili představitelé spotřebitelských organizací, veřejné i soukromé sféry.
Hovořili obecně o spotřebitelské politice České republiky v digitální éře, ale i velmi konkrétně o měnícím se postavení českého spotřebitele v osobní přepravě, při objednávání zboží na internetu či při využívání sdílených služeb.

S představiteli ministerstev průmyslu a obchodu, dopravy a financí a s europoslankyní Ditou Charanzovou diskutoval i Antonio Longo, ředitel italského fóra spotřebitelů. Podle jeho slov je Česká republika po Itálii teprve druhou zemí, ve které vznikl takovýto projekt s cílem překlenout fragmentovanou scénu spotřebitelských organizací a propojit je s veřejnou, komerční a akademickou sférou.

„Spotřebitelské organizace v České republice odvádí dobrou práci pro nás všechny, ale na řadu důležitých otázek, jako třeba právě sdílená ekonomika, zatím neměly prostor najít jednotné stanovisko. A právě v tom chceme pomoci aktivitami Spotřebitelského fóra, které by mělo sloužit jako partner pro trialog mezi spotřebiteli, podnikateli a politiky,“ dodal Kryštof Kruliš.