Vladimir Bartovic: České desetiletí v EU

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

Vladimir Bartovic.

Deset let členství České republiky v EU lze ohodnotit jako vcelku úspěšné. Země se plně integrovala do vnitřního trhu EU, postupně se naučila, jak fungují rozhodovací procesy v EU a úspěšně zvládla své první předsednictví v Radě EU. Posledním krokem před plnou integrací do EU zůstává přijetí společné evropské měny – eura, stejně jak učinily jiné země, které do Unie vstoupily spolu s Českou republikou.

Česká republika se ne vždy chovala jako celkem čitelný a zodpovědný společník. Ať již šlo o odklad schválení Lisabonské smlouvy nebo odmítnutí podepsat tzv. fiskální pakt, tyto kroky nedokázala země svým unijním partnerům důvěryhodně vysvětlit, což mělo za následek odsunutí České republiky do pozice outsidera. Z pohledu hospodářských a politických zájmů by měla Česká republika patřit do jádra EU a být jedním z motorů evropské integrace. Zůstávat na okraji není z pohledu zájmů České republiky obhájitelné.

Pokud jde o vliv v EU jako takový, s výjimkou předsednictví a několika iniciativ v oblasti zahraniční politiky země neprokázala schopnost otevírat nová témata a protlačovat své zájmy. S ohledem na svojí velikost Česká republika nikdy nebude, pochopitelně, lídrem ve všech oblastech evropských politik. Navzdory tomu by si měla vybrat několik témat, které bude protlačovat a v jejichž rámci bude přicházet s novými snahami. Zároveň by měla dbát na podporu svých občanů v kariérním růstu v evropských institucích. Musí být proaktivní ve vytváření, v účasti a ve využívání různých stálých nebo ad hoc utvořených zájmových koalic včetně Visegrádské skupiny.

České republice také chybí platforma pro diskuzi a definování strategických zájmů v EU. Dlouhé roky jí chyběl i všeobecná strategie působení v EU. Současná strategie, přijatá v roce 2013, však nedává odpověď na otázku, jakou EU by Česká republika chtěla a kde uvnitř ní vidí své místo.

Extrémně nízká účast ve volbách do Evropského parlamentu, slabý zájem o Evropskou občanskou iniciativu a mnohé průzkumy veřejného mínění ukazují, že Češi se o EU příliš nezajímají, nedůvěřují jí a jsou všeobecně vůči členství České republiky v EU skeptičtí. Hlavn důvod tohoto trendu v uplynulých letech vyplývá z nepochopení EU a nedostatku veřejného povědomí. Vláda by proto měla obnovit informování obyvatel o evropských otázkách se stejnou intenzitou, s jakou to dělala před vstupem do EU a během prvních pěti let členství.

Vladimír Bartovic je ředitelem českého think-tanku Europeum – Institut pro evropskou politiku, se sídlem v Praze.


Text vychází jako součást projektu EuroPolicy, o.z., podporovaného Heinrich Böll Stiftung (Praha) a Zastoupením Evropské komise na Slovensku. Předchází semináři "Ten Years in the EU: Visegrad Perspective and Beyond" a uvedení publikace "Deset let v Unii: Slovenská a česká cesta".