Proč investovat v České republice?

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

czechinvest

Podle nového průzkumu Ernst a Young je Česká republika pro investory sedmou nejatraktivnější zemí na světě. Průzkum dále uvádí, že do Evropy směřují především investice do automobilového průmyslu a špičkových technologií. Tomu odpovídá i struktura nejnovějších investic, které přicházejí do ČR.

Jen během první poloviny roku 2005 se pro Českou republiku rozhodlo celkem 70 zahraničních i českých investorů z oblasti výroby, strategických služeb a výzkumu a vývoje. Tyto firmy zde plánují v nejbližších letech investovat nejméně jednu miliardu dolarů a zaměstnat tak téměř osm tisíc lidí.

Přibližně třetinu nově příchozích investičních projektů už stabilně tvoří investice do technologických center a strategických služeb. Právě tyto investice, které jsou náročné na kvalifikovanou pracovní sílu, významně přispívají k budování tzv. znalostní ekonomiky. V konkurenci zemí, které soupeří o zahraniční investice, je tak dnes naprosto klíčová nabídka kvalifikovaných, vzdělaných pracovníků.

Už bývalé Československo patřívalo k zemím s nejvyšším procentem absolventů vědeckých a technických univerzitních oborů na světě. V této tradici pokračuje i Česká republika: v roce 2002 byl počet vysokoškolských absolventů z oborů přímo souvisejících s vědou téměř nejvyšší v Evropě. K podpoře vědy a souvisejících oblastí se česká vláda zavázala i do budoucna, a to nejen formou financování. Značnou pozornost věnuje Česká republika také výuce cizích jazyků. Mezi nimi převažuje zejména angličtina a němčina. Alespoň jeden světový jazyk studuje 76% vysokoškoláků, dvěma se věnuje 20% univerzitních studentů a 4% studují tři a více jazyků.

Česká republika má díky své poloze ve středu Evropy výborné napojení na většinu důležitých tranzitních cest a i sama česká dopravní síť patří k nejlepším ve střední a východní Evropě. Pokud se jedná o nabídku podnikatelských nemovitostí vhodných pro výrobu, strategické služby či technologická centra, jen v databázi národní rozvojové agentury CzechInvest se v současné době nachází více než 250 průmyslových zón a objektů, které jsou již kompletně připraveny pro investory; u průmyslových zón včetně potřebné infrastruktury. Zvláštní program Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na podporu rozvoje průmyslových zón funguje v České republice už od roku 1998 a kromě financování konkrétních projektů pomáhá také v oblasti spolupráce státu, developerů a místní samosprávy. A rovněž od roku 1998 nabízí Česká republika všem investorům v oblasti zpracovatelského průmyslu (jak zahraničním, tak domácím společnostem) investiční pobídky.

Investiční pobídky a podpora investorům po vstupu ČR do EU

Zákon o investičních pobídkách přesně stanovuje podmínky jejich získání, byl od počátku diskutován s Evropskou komisí a odpovídá pravidlům EU o poskytování veřejné podpory. Český systém investičních podpor zahrnuje daňové úlevy, granty na tvorbu pracovních míst, dotace na školení a rekvalifikace a také na výstavbu a rozvoj podnikatelských nemovitostí. Investoři také mohou požádat o podporu místní samosprávu (města nebo kraje), která v regionech s vysokou nezaměstnaností nabízí například granty na tvorbu pracovních míst nebo granty na školení a rekvalifikace. Takto získané finance lze využít na tvorbu pracovních míst, na zaměstnání osob registrovaných na úřadech práce, absolventů středních škol nebo handicapovaných osob.

Ale i společnosti nebo přímo projekty, které z nějakého důvodu nesplňují požadavky zákona o investičních pobídkách, mohou využít některou z dalších forem podpory, které jsou v ČR dostupné. Například Operační program Průmysl a podnikání (OPPP), který je spolufinancován ze Strukturálních fondů EU, nabízí zejména menším a středním podnikatelům v oblasti zpracovatelského průmyslu a návazných služeb dotace na nejrůznější typy projektů – od nákupu technologií až po podporu rozvoje lidských zdrojů. Některé z programů OPPP navíc podporují také rozvoj podnikatelského prostředí a budování infrastruktury pro vědu a výzkum, spolupráci podnikatelů s univerzitami, zakládání klastrů atd.

Česká republika – evropské centrum nových technologií a inovací

Od roku 1993 přišla do České republiky celá řada významných nadnárodních firem, které zde investovaly miliardy dolarů a vytvořily desítky tisíc nových pracovních míst. V Praze dnes sídlí například jedno ze tří světových řídicích center DHL, v Kolíně ve středních Čechách nedávno zahájila výrobu automobilka konsorcia Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA), která představuje jeden z největších investičních projektů nejen v oblasti automobilového průmyslu v Evropě, německý Siemens už zde zaměstnal více než dvanáct tisíc lidí. A ve výčtu bychom mohli dlouho pokračovat.

Pro ekonomiku ale nemají význam pouze investice, které vytvářejí tisíce pracovních míst. Důležitý je zejména vývoj celé ekonomiky. A i struktura zahraničních investic z poslední doby napovídá, že Česká republika se posouvá směrem od kvantity ke kvalitě. Nárůst investičních projektů v oblasti výzkumu, vývoje a služeb byl v roce 2004 oproti předchozímu období stopadesátiprocentní a tento trend stále trvá. Zlepšující se struktura projektů se projevuje i v rámci jednotlivých odvětví. Ačkoli například automobilový sektor stále zůstává silně zastoupen, i v něm se zvyšuje počet výrob s vysokou přidanou hodnotou a složitým zpracováním. Do Česka dnes směřuje stále více menších projektů, které zaměstnávají vzdělanější a jazykově vybavené pracovníky. Navíc každý projekt představuje přesun moderních technologií a know-how, a to i v oblasti výroby. Nový závod zkrátka znamená nejnovější stroje a vybavení a v oblasti sofistikovaných investic se pak jedná o skutečnou technologickou špičku. Čeští pracovníci tak získávají cenné znalosti a zkušenosti; vysokým školám se nabízejí příležitosti pro spolupráci například v oblasti aplikovaného výzkumu.

V nejbližším období lze v České republice nejspíše očekávat pokračování trendu investic do sofistikované výroby, vývojových aktivit a služeb. Určitě se také více zaměří na moderní odvětví, jako jsou biotechnologie, mikroelektronika nebo farmacie. Každopádně tato malá země ve středu Evropy má ještě obrovský potenciál, který se nebude bát využít.