Priority Evropské komise pro rok 2015

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodnovat s názorem redakce EurActiv.cz

Jean-Claude Juncker; zdroj: Rada EU.

Společným jmenovatelem všech návrhů je vytváření pracovních příležitostí, růst a podpora investic. Klíčovými tématy budou energetická unie, investiční plán, digitální ekonomika a společnost či boj s daňovými úniky.

V úterý 16. prosince představila Evropská komise svůj pracovní program na rok 2015. Vytváření pracovních příležitostí, růst a podpora investic jsou společným jmenovatelem všech jejích návrhů.

Investiční plán, který má napumpovat do evropského hospodářství 315 miliard eur během následujících tří let, je hlavním úkolem začínajícího roku. I proto už v lednu Evropská komise předloží právní rámec budoucího Evropského fondu pro strategické investice (EFSI). Z výsledků poslední Evropské rady (18. 12. 2014), na které nejvyšší představitelé všech zemí EU investiční plán plně podpořili, lze usuzovat, že ke schválení právního rámce EFSI by mohlo dojít již v létě roku 2015. Je zřejmé, že všech 28 vlád i Evropský parlament mají vůli rychle se dohodnout na pravidlech hry.

Dalším klíčovým tématem letošního roku bude energetická unie. Strategický rámec, který Evropská unie předloží, bude plánem zajištění stability energetického trhu. Měl by však současně pomoci zaměstnanosti, snížit výdaje za energie a sehrát globální úlohu v post-kjótských jednáních, která vyvrcholí summitem v Paříži v prosinci 2015. Spojitost investičního plánu a energetické unie je evidentní a lze očekávat, že prostředky z výše zmíněného nového fondu půjdou především do velkých infrastrukturních energetických projektů, jako jsou plynovody, terminály pro dovoz zkapalněného plynu, anebo do projektů na podporu.

Na jaře bude ve středu zájmu také velice perspektivní digitální trh. Jedná se o oblast s enormním potenciálem růstu a pracovních příležitostí. Je to ovšem také odvětví, ve kterém jsou pravidla vnitřního evropského trhu nejméně sjednocená.

Záměrem Komise je proto vytvořit podmínky pro aktivní digitální ekonomiku a společnost, prostřednictvím úpravy evropské regulace v oblasti telekomunikací, modernizací autorskoprávních předpisů, zjednodušením pravidel pro on-line a digitální nakupování a zvýšením kybernetické bezpečnosti. Správné nastavení strategického rámce spolupráce a sjednocení pravidel na evropské úrovni může přinést dodatečný růst ve výši až 250 miliard eur.

Protože budou i nadále členské státy pokračovat ve strukturálních reformách a v opatřeních pro udržení zdravých rozpočtů, bude velkým evropským tématem také boj s daňovými úniky a podvody. Součástí navržených opatření bude i systém, v němž by stát, v němž jsou generovány zisky, byl také státem zdanění. Předloženy budou i návrhy automatické výměny informací o daňových rozhodnutích a opatření ke stabilizaci základu daně z příjmu právnických osob.

Mezi prioritními oblastmi jsou také prohlubování ekonomické a monetární unie, mezinárodní obchod (zejména pokrok v jednáních o dohodě TTIP o volném obchodu mezi Evropskou unií a USA), bezpečnost a migrační politika.

Výraznou novinkou v pracovním programu Evropské komise je značné snížení počtu předkládaných dokumentů. Zatímco v přechozích letech bylo v průměru každý rok předloženo okolo 130 návrhů, Junckerova Komise plánuje pro rok 2015 nová opatření jen ve 23 klíčových oblastech. Její snahy však nekončí u omezování objemu vlastních návrhů. Komise totiž hodlá razantně snížit i počet již projednávaných evropských právních předpisů navržených komisemi předchozími. Z celkového počtu 452 dokumentů v  legislativním procesu bude zcela staženo či přepracováno 80 právních textů. Mnohdy se jedná o normy, které zastaraly nebo nemají kvůli dlouholetým výhradám některých členských států naději na přijetí.

V každém jednotlivém případě bude posouzeno, zda návrh skutečně řeší identifikovaný problém, zda evropská legislativa je tím správným řešením nebo bude lepší nechat iniciativu na úrovni jednotlivých členských států. Tímto postupem chce Junckerova komise ukázat, že svůj deklarovaný záměr „být velká ve velkých věcech a malá v malých věcech“ myslí zcela vážně a hodlá jej systematicky uvádět do praxe.

Text najdete v pravidelném Měsíčníku EU Aktualit České spořitelny.