Libor Dupal: Politici smutní, pro spotřebitele naděje?

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

Libor Dupal, předseda Sdružení českých spotřebitelů.

Jedná se o skutečně velmi silné portfolio, již s ohledem na samotnou oblast ochrany spotřebitele, ale umocněno navíc zahrnutím spravedlnosti. Je ovšem pravdou, že na „síle“ a významu oblasti spotřebitele pod dohledem V. Jourové ubírá skutečnost, že například zdraví obyvatel a bezpečnost potravin byly v novém dělení předsedy Junckera odtrženy do samostatného portfolia, píše v komentáři ředitel Sdružení českých spotřebitelů Libor Dupal.

Ve středu 10. září byly zveřejněny návrhy na nominace komisařů Evropské komise v týmu předsedy EK Jean-Claude Junckera. V příštích dnech a týdnech uslyšíme mnoho o prioritách tohoto týmu i jeho jednotlivých členů. Občané EU budou přesvědčováni, jak teprve a právě nyní začne vnitřní trh správně a dobře fungovat. My občané se konečně dočkáme nezbytných reforem, Komise se změní a bude napříště “politickou, dynamickou a výkonnou“.

Třeba se to časem ukáže trochu „jinak“, ale nebudeme hned na počátku škarohlídy. Věnujme se raději živě diskutované nominaci české zástupkyně do Komise. Podobně jako mnoho jiných, i jí určené portfolio bylo překvapivé a většina komentářů ho označila za neúspěch.

Je zároveň opakováno, že komisař těžko může výrazně zohledňovat zájmy své země či jí dokonce stranit. Bylo by to složité již proto, že „země“ nemá obvykle zcela jednotné postoje a stanoviska a ani nepředpokládáme, že by si komisař jezdil k vládě své země pro rady a pokyny. Určitě tedy vnitřní trh a podnikání nebude nyní lepší a snazší pro Poláky a český spotřebitel se nebude mít lépe. Přesto ale nominace například v těchto dvou konkrétních oblastech může přinést do Komise prvky chápání, které jsou založeny na zkušenosti středoevropské a „nového“ (stále ještě?) člena.

Také osobnost komisaře nelze přeceňovat, ale nepochybně může hrát úlohu v závislosti na vizích, které případně má a dokáže-li je prosazovat a realizovat. A právě z tohoto pohledu bude do Bruselu český spotřebitel vzhlížet. V. Jourová povede nově vytvořené portfolio spotřebitelské politiky, a sice pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů.

Jak spravedlnost, tak ochrana spotřebitele jsou velmi průřezové oblasti, které vyžadují a budou vyžadovat kooperaci s jinými útvary Komise; včetně již zmíněného portfolia pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky pod „polským“ vedením, sektoru pro finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů, samozřejmě portfolia pro dopravu a vesmír původně přisuzované právě V. Jourové ad. To činí nesmírné nároky na šéfa portfolia spotřebitelské politiky v EK z hlediska koordinace, schopnosti vyjednávat a prosazovat spotřebitelské zájmy v dalších politikách a legislativě EU.

Mám proto za to, že se jedná o skutečně velmi silné portfolio, již s ohledem na samotnou oblast ochrany spotřebitele, ale umocněno navíc zahrnutím spravedlnosti. (Omlouvám se, že oblast rovnosti žen a mužů zatím nekomentuji.) Je ovšem pravdou, že na „síle“ a významu oblasti spotřebitele pod dohledem V. Jourové ubírá skutečnost, že například zdraví obyvatel a bezpečnost potravin byly v novém dělení předsedy Junckera odtrženy do samostatného portfolia. Určitě je to škoda – ale zaměstnat 27 komisařů není snadné.

Spotřebitelských témat, která jsou nyní v centru pozornosti evropských orgánů i členských zemí, je mnoho. Připomeňme, že Generální ředitelství pro spravedlnost řešilo a řeší řadu spotřebitelských témat, připomeňme ‚kolektivní odškodňování‘, což tak trochu evergreen Evropské komise, navíc téma poněkud citlivé, či i kontroverzní, ale také některé turistické služby aj. Proto spolupráce obou generálních ředitelství je již dlouho velmi úzká. Další spotřebitelské priority se týkají bezpečnosti výrobků a dozoru nad trhem, různých oblastí finančních služeb s dopadem na ekonomické zájmy spotřebitele, reklamy, regulace kosmetiky atd.

Co tedy přinese či může přinést česká komisařka českému spotřebiteli? Věříme, že se nám podaří paní Jourové předestřít některá témata, která by bylo dobře řešit na evropské úrovni (možná i některá, která neřešit). Zejména ale doufáme, že se téma spotřebitelských zájmů podaří nyní více zviditelňovat a zdůrazňovat i na domácí scéně. Nedělejme si totiž iluze, že tomu tak dnes je – nezřídka je spotřebitel jen zástěrkou pro regulaci, kterou nakonec zaplatí. To se ovšem děje i v „Evropě“.