Koncepce působení ČR v EU a legislativní plány Evropské komise

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

zdroj: www.amo.cz

Jak se změní přístup české vlády k evropské legislativě podle nové koncepce pro politiku ČR v EU? A jak spolu souzní priority Sobotkova kabinetu s pracovním plánem Evropské komise? Ve svém briefing paperu se tím zabývá Vít Dostál z Asociace pro mezinárodní otázky.

Vláda v dubnu schválila nový strategický dokument evropské politiky. „Koncepce politiky ČR v EU: Aktivní a srozumitelná ČR v jednotné Evropě“ vychází z programového prohlášení vlády a nahrazuje dokument přijatý Nečasovým kabinetem na jaře 2013. Zatímco minulá koncepce se skládala z výtahů z rámcových pozic bez jasnějšího strategického ukotvení, identifikace priorit či nastavení implementace, text přijatý Sobotkovým kabinetem tyto nedostatky do značné míry odstraňuje.

Minulé koncepci chybělo strategické ukotvení, identifikace priorit či nastavení implementace. Nový dokument nedostatky do značné míry odstraňuje.

Koncepce vypracovaná Úřadem vlády pokrývá prakticky celou šíři evropských politik, avšak identifikuje pět priorit (jsou popsány v tabulce uvnitř briefing paperu). Ty nejsou svým rozsahem srovnatelné. Zatímco prohlubování vnitřního trhu nebo akceschopná Společná bezpečnostní a obranná politika EU jsou velmi obecnými záměry, boj s daňovými úniky je velmi konkrétním tématem. Podobně některé priority závisí na legislativní iniciativě Evropské komise (boj proti daňovým únikům), zatímco u jiných pokrok záleží od vůle vlády.

Priority nejsou svým rozsahem srovnatelné.

Kvalitativní změnou ve srovnání s podobnými dokumenty je rozpracování procedury uplatňování koncepce. Větší důraz bude kladen na pre-legislativní fázi. Na základě pracovního programu Evropské komise vybere vláda prioritní témata, ať se bude jednat o legislativní či nelegislativní opatření, a jejich problematika bude podrobněji diskutována pomocí konzultací v rámci kulatých stolů a pracovních skupin Národního konventu o EU. Následně bude přijata předběžná pozice ČR, která bude komunikována vůči dalším partnerům – evropským institucím či členským státům.

Po vydání legislativního návrhu, jenž bude spadat pod prioritní oblasti, bude kromě rámcové pozice připravena i analýza socioekonomických dopadů. V rámcové pozici navíc bude odkaz na souvislost s naplňováním koncepce působení ČR v EU. V lednu každého roku bude předkládána hodnotící zpráva o naplňování národních priorit.

Jaké přinese koncepce změny? A jak se vláda trefila do aktuálních priorit Evropské komise? Celý brefing paper naleznete na stránkách AMO pod tímto odkazem.