Vládní koncepce pro politiku v EU: na první místo patří konkurenceschopnost

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

Zástupkyně ředitele SPČR pro mezinárodní organizace a EU Vladimíra Drbalová; zdroj: Evropský hospodářský a sociální výbor, www.eesc.europa.eu

„Náš cíl a první priorita by beze sporu měla být konkurenceschopná, inteligentně regulovaná, energeticky a znalostně zabezpečená Evropa. A česká ekonomika jako její součást směřující k eurozóně a naplňující závazky společných paktů,“ píše v komentáři pro EurActiv o vládní koncepci pro působení v EU Vladimíra Drbalová ze Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Svaz průmyslu a dopravy ČR je od roku 1993 členem evropské průmyslové a podnikatelské rodiny sdružené pod hlavičkou BusinessEurope, Konfederace evropského podnikání.  Více jak dvě desítky let se učí mluvit jednotným hlasem evropského byznysu působícího na vnitřním trhu i mimo něj, byznysu který nezná hranice a potřebuje vizi delší než jedno volební období.

V této avantgardní pozici se podniky působící v České republice řadu let potýkaly s českou euroskepsí, vlažným a nevypočitatelným chováním české reprezentace v Bruselu. A tak se i první slavnostní zasedání kapitánů evropského průmyslu v Praze v roce 2009 za českého předsednictví konalo v době, kdy padla vláda, a nikdo nevěděl, kdo povede červnovou Evropskou Radu.

Svaz proto přivítal, že se nová vládní koalice ve svém programovém prohlášení přihlásila k Evropské unii, jejím hodnotám a evropanství jako takovému. Ano, aktivní a předvídatelná, kritická a konstruktivní, taková by měla být Česká republika v EU.  A tak se na stole objevily byť s jedenáctiletým zpožděním dva dokumenty, které potvrzují, že to vláda myslí vážně.

SP ČR podpořil velmi zdařilou strategii podpory českých občanů v institucích EU i první vydařená setkání, která se již v Bruselu uskutečnila.

Ingredience správné, jen jinak namíchat

Kritičtější byl Svaz, pokud šlo o návrh Koncepce politiky České republiky v EU. První, víceméně akademická, verze prošla dlouhými konzultacemi na různých úrovních včetně tripartitních mechanismů. Konečná verze zůstala stále spíše jakýmsi návodem a rekapitulací principů než dlouhodobější vizí.

Evropa je nyní zcela jiná, ekonomicky slabá, sociálně náročná, politicky nevyzpytatelná a geopoliticky neklidná. Důvěra a nadšení se vytratilo i z procesu rozšíření. Evropa potřebuje hmatatelný impuls a ekonomický náboj a ten mu můžou dát jen silné podniky a prosperující podnikatelé. A to je o investicích, růstu, dovednostech a inovacích. To je o průmyslové konkurenceschopnosti a jejím prolínání do všech politik. Ta se z textu koncepce úplně vytratila. V Evropě dnes nestačí jen „působit“, Evropě se nyní musí hlavně přispět a prospět.

A Česká republika má čím přispět, jako jedna ze zemí s nejvyšším podílem průmyslu na HDP by v době reindustrializace evropského průmyslu měla být hegemonem a odvážněji podporovat společně deklarovaný cíl 20% podílu průmyslu na HDP EU a jeho postupnou digitalizaci. Náš cíl a první priorita by proto beze sporu měla být „konkurenceschopná Evropa“. Konkurenceschopná, inteligentně regulovaná, energeticky a znalostně zabezpečená Evropa. A česká ekonomika jako její součást směřující k eurozóně a naplňující závazky společných paktů. Jádro to je euro a nejde se do nekonečna zaklínat nelehkým politickým rozhodnutím.

Abychom byli spravedliví, všechny správné ingredience v dokumentu jsou, jen mít odvahu přeskládat si priority a nebát se smělých rozhodnutí. Jsme tady, Evropo, a chceme ti prospět!

Autorka působí ve Svazu průmyslu a dopravy ČR, je zástupkyní ředitele Sekce mezinárodních vztahů zodpovědnou za EU. Titulek a mezititulek jsou redakční.