ERÚ chce lidem šetřit náklady, výsledek může být právě opačný

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

notifikace KVET

© Milan Šimoník

Pokud stát přestane kogenerace důvěryhodně a stabilně podporovat, nejenže způsobí závažné problémy jejich provozovatelům, ale také bude muset hledat dlouhodobě jiné (a dražší) způsoby, jak splnit své klimaticko-energetické závazky. Vše nakonec zaplatí spotřebitelé, respektive daňoví poplatníci, které ERÚ dle svých prohlášení údajně chce chránit.

Autor je výkonným ředitelem sdružení COGEN Czech podporujícího kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET) je jednou z priorit evropské energetické politiky. Zatímco v Česku má teplárenství dlouhou tradici, v některých západoevropských zemích se teprve nyní začíná budovat. Kogenerace je u nás systematicky podporována již od devadesátých let bez jakýchkoli excesů. Oproti desítkám miliard pro OZE je roční objem podpory pro KVET nižší než 2 miliardy korun, z toho na malé, většinou plynové kogenerace do 5 MW připadá necelá polovina. Aktuálně je v Česku provozováno asi 200 MW malých kogenerací a ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) odhaduje další potenciál až 500 MW. Jde zejména o sídlištní výtopny, ve kterých se zemní plyn stále ještě využívá jen spalováním v kotlích k výrobě tepla, přitom by toto ušlechtilé palivo mohlo být využito i k výrobě elektřiny.

ERÚ se svým bojem proti nadměrné podpoře fotovoltaiky z let 2009/2010 pustil na tenký led. Svým jednostranným výkladem §1, čl.3 zákona 165/2012 a následným podmiňováním vypsání podpory notifikací zablokoval nejen podporu pro OZE, ale i pro všechny ostatní podporované zdroje, včetně KVET. OZE se notifikace a cenového rozhodnutí na příští rok konečně dočkaly, ale KVET (ale i druhotné zdroje a teplo z OZE) na notifikaci a cenové rozhodnutí pro rok 2017 stále čeká.

Teplárenské sdružení, COGEN Czech i další oborové organizace opakovaně upozorňují, že poskytování veřejné podpory, která nebyla Evropskou komisí zatím schválena, neznamená, že je tato veřejná podpora poskytována v rozporu s pravidly pro veřejnou podporu. Jde o podporu již provozovaných zdrojů, které investoři postavili v dobré víře a s legitimním očekáváním, že stát se bude chovat předvídatelně a konzistentně. Jediným důvodem pro pozastavení podpory by bylo, pokud by Komise po předběžném posouzení shledala, že existují pochybnosti o slučitelnosti podpory s vnitřním trhem a rozhodla o zahájení vyšetřovacího řízení dle čl. 108 odst. 2 Smlouvy o fungování EU. K tomu nedošlo ani v případě OZE a není žádný důvod se domnívat, že by se Komise pro takový postup rozhodla v případě KVET.

Státní správa se už nemůže schovávat za paragrafy

Státní správa svým nekoordinovaným postupem hrozí destabilizovat odvětví, které patří k nákladově nejefektivnějším způsobům dosažení národních závazků v oblasti snižování emisí i úspor energie. Čeští i zahraniční investoři investovali do kogenerací miliardy korun.

ERÚ a MPO by měly společně najít způsob, jak i bez notifikace zajistit od 1. 1. 2017 kontinuitu podpory KVET, a obnovit tak důvěru v stabilitu a předvídatelnost podnikatelského prostředí v Česku.