Agenda pro českou zahraniční politiku 2014

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

Zdroj: Wikimedia.org, autor: Aktron.

Jaká byla česká zahraniční politika v roce 2013 a kterých doporučení by se politici a diplomaté měli držet v zahraniční politice letos?

Doporučení pro rok 2014

1.      Politické strany by měly investovat maximální úsilí do vybudování vlastního programového a personálního zázemí v oblasti zahraniční, evropské a bezpečnostní politiky. Skomírající diskuze o zájmech ČR a jejich prosazování je totiž především jejich vizitkou. Bez zdravé konkurence a demokratického střetu různých koncepcí se ČR jasné strategické vize nedočká a svébytný mezinárodní profil si vytvořit nedokáže.

2.      Vedení ministerstva by mělo představit nové nástroje pro každoroční plánování a hodnocení zahraniční politiky. Jedním z nich by měl být veřejný roční plán práce MZV se stanovenými prioritami a jejich rozpočtovými dopady. Vyhodnocení plnění plánu by následně ministr představoval ve výročním projevu na půdě Poslanecké sněmovny, který by se stal jednou z hlavních platforem pro prezentaci práce české diplomacie. MZV by mělo neprodleně zahájit přípravu ročního plánu na rok 2015.

3.      Vláda by měla jasně rozhodnout, zda bude usilovat o členství v eurozóně. Jedná se totiž o zásadní dělící linii současné a především budoucí integrace. Rozhodnutí by měla předcházet otevřená debata za účasti odborné komunity. Vláda by měla zvážit nejen ekonomické, ale také politické důsledky rozhodnutí, které by mělo být přímo navázáno na širší diskuzi o středně- a dlouhodobých prioritách ČR v EU. S tím souvisí nutnost zlepšit informování o evropských záležitostech a navýšit financování této agendy.

4.      ČR by měla prosazovat aktivní a otevřenou politiku vůči Polsku, která by odpovídala deklarovanému strategickému rozměru vztahů. Měly by proběhnout mezivládní konzultace a pokračovat společná jednání rezortů zahraničních věcí a obrany. Vláda by se měla vyvarovat selektivních a neodůvodněných kroků proti akvizicím PKN Orlen nebo dováženým potravinám. Vzhledem k obavě ze střetu zájmů některých ministrů bude pod bedlivým polským dohledem a neuvážené konání by mohlo vytvořit ve vzájemných vztazích nevratné šrámy.

Celou analýzu najdete pod tímto odkazem.