Zemědělci čerpají evropské dotace téměř beze zbytku

zemědělci dotace

@ Pixabay

Finance z EU míří do českých kravínů, ovocných sadů i ekologických farem. Vyřizování žádosti o dotace může být pro farmáře složité, jejich zájem to ale neodrazuje.

Čeští zemědělci hojně využívají dotace z EU. Svědčí o tom výsledky čerpání z Programu rozvoje venkova. V právě uzavřeném programovacím období 2007-2013 se Ministerstvu zemědělství podařilo vyčerpat 99,84 % prostředků, tedy téměř 3 miliardy eur.

„Program financoval zejména projekty zemědělců, potravinářů, lesníků a malých obcí a zároveň podporoval šetrné způsoby hospodaření se zemědělskou a lesní půdou,“ říká tisková mluvčí ministerstva zemědělství Markéta Ježková. Nejvíce peněz putovalo do přírodně znevýhodněných oblastí a také na podporu ekologického zemědělství.

Zájem o Program rozvoje venkova neustal ani v novém období 2014-2020. Ministerstvo zemědělství již vyplatilo 19 % přidělených financí a dalších 25 % je připraveno k odeslání.  „Prostředky směřují stejně jako v předchozím období zejména na obnovu, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a na investice v podnicích,“ vysvětluje Ježková.

Farmáři mají svůj portál, skrze který žádají o dotace

Ministerstvo zemědělství sbírá žádosti o dotace dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim. „Harmonogram na daný rok je zveřejňován s dostatečným předstihem, tudíž má každý žadatel prostor, aby si projekt dopředu připravil a zajistil veškeré povinné dokumenty,“ říkají odborníci z Erste Grantika Advisory.

Zájemci o dotace musejí svůj projekt nejprve zaplatit z vlastních zdrojů. Následně, po podání žádosti o platbu, jim bude schválená částka připsána účet. Zemědělcům slouží pro zasílání žádostí Portál farmáře, kde naleznou také registr půdy, zvířat a další informace nezbytné pro jejich činnost.

Některé byrokratické pokyny jsou nesmyslné, do dalších projektů bychom ale určitě šli, říká zemědělec.

„Dotace jsou zejména pro lidi, kteří už nějaké peníze mají a chtějí mít další, rozšířit produkci či rekonstruovat,“ myslí si zemědělec Richard Macháň. Jeho farma se věnuje ekologickému chovu skotu a za peníze z EU mohl vystavět novou bourárnu masa.

„Některé byrokratické pokyny jsou nesmyslné, a nikdo nám ani nebyl schopen vysvětlit, k čemu jsou dobré,“ řekl EurActivu. Čerpání dotací si však pochvaluje. „Do dalších zemědělských projektů bychom určitě šli. Už jen kvůli tomu, že s tím máme zkušenosti,“ dodává Macháň.

Zemědělcům se otevřela další výzva

V únoru ministerstvo zemědělství otevřelo další výzvu, v rámci které mohou farmáři žádat o dotace. Podpořeni budou tentokrát mladí farmáři s minimální zemědělskou kvalifikací, kteří své podnikání teprve zahajují. Evropské peníze dále poputují zemědělcům-inovátorům na nové produkty, výrobní postupy a technologie.

Žádat mohou také farmáři, kteří investují do výroby potravin, nápojů a dalších podnikatelských činností. Poslední cílovou skupinou právě otevřené výzvy jsou farmáři provozující takzvaný agroturismus, tedy ubytování a stravování pro turisty.

„Je nutné přesně dodržovat stanovená pravidla a hlídat si termíny,“ upozorňují analytici z Erste Grantika Advisory. K nejčastějším pochybením ze strany zemědělců dochází totiž právě během výběrového řízení.

Podzimní výzva bude vyhlášena v srpnu a zaměří se na investice do zemědělských podniků, zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Fondy podpoří také vývoj nových produktů, postupů a technologií.