Zaměstnavatelé: Politici podcenili konkurenceschopnost

prezident SP ČR Jaroslav Hanák a generální ředitel SP ČR Zdeněk Liška; autor: Jiří Janda; zdroj: SP ČR

Politici by se měli přestat zabývat svými vnitřními problémy a měli by se změřit na vznik akceschopné vlády, která by se postarala o zlepšení české konkurenceschopnosti a kvalitnější podnikatelské prostředí. Tak by se dal shrnout vzkaz, který nové politické reprezentaci poslali zástupci zaměstnavatelů.

Být do roku 2020 mezi 20 nejkonkurenčnějšími ekonomikami světa. To je cíl, který si vytyčila vláda v rámci Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti. Jak ale ukazují čísla nadnárodních organizací, Česká republika se zatím k této metě ani neblíží. Tento týden posunula Světová banka ve svém žebříčku Česko o sedm míst dolů na 75. příčku.

Své znepokojení nad stavem české konkurenceschopnosti včera (31. října) vyjádřil Svaz průmyslu a dopravy (SP ČR). Zaměstnavatelé vyzvali novou politickou reprezentaci, aby se pokusila v co nejkratším období vytvořit akceschopnou vládu, která by spolupracovala s ostatními parlamentními stranami v posilování české konkurenceschopnosti.

„Chceme důrazně upozornit na to, že nás nezajímá politikaření a problémy některých stran, chceme schopnou a efektivní vládu a společný postup napříč politickými stranami,“ uvedl prezident SP ČR Jaroslav Hanák.

Podle zaměstnavatelů chybí Česku společná vize, ve které by bylo jasně řečeno, co „tuto zemi živí a bude živit i v budoucnu“. „Chceme jasný program změn, který bude opřený o společnou vizi a který bude rozpracován do konkrétní věcné podoby,“ uvádí se ve výzvě, podle které by měl být takovýto program kontrolovatelný, a měla by být určena zodpovědnost za plnění jeho jednotlivých částí.

Podnikatelské prostředí se nezlepšuje

Jak zaměstnavatelé dále upozorňují, přestože je podpora konkurenceschopnosti oblíbeným spojením většiny politických stran, podnikatelské prostředí se dlouhodobě nezlepšuje. Podle šetření, které provedlo SP ČR společně s Českou národní bankou, nevidí podnikatelé zlepšení v žádné z klíčových oblastí.

Pokud jde o hodnocení úrovně české legislativy, 27 % respondentů hovoří o zhoršení a 72 % nevidí žádnou změnu. Čtyři pětiny dotázaných dále uvedlo, že nepociťují změnu v oblasti fungování byrokracie. Zlepšení vidí podle svých slov pouhá 3 % firem.

„V  porovnání kvality podnikatelského prostředí v posledních letech nemají zástupci firem pocit, že by docházelo ke změně k lepšímu. Převládá hodnocení, že nedochází k žádným změnám, nemalá část podnikatelů poukazuje dokonce na zhoršování podmínek pro podnikání. Tuzemský byznys tím vystavuje červenou kartu politickým reprezentacím,“ komentoval výsledky šetření Hanák.