Žadatelům o dotace z OPPI vydají elektronický podpis i pobočky CzechInvestu

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, která je zprostředkovatelem Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI), včera oznámila, že elektronický podpis, který je zapotřebí k podávání žádosti o dotace z tohoto operačního programu budou žadatelé moci nově získat i v jejích regionálních pobočkách.

Podnikatelům, kteří chtějí žádat o dotace z třetího největšího operačního programu – OPPI, se od dnešního dne může život o něco málo zjednodušit. O peníze z tohoto operačního programu mohou podnikatelé požádat pouze v elektronické formě prostřednictvím speciální aplikace eAccount, a to není možné bez takzvaného kvalifikované certifikátu pro vytváření elektronického podpisu, který zákon vyžaduje pro komunikaci s úřady státní správy.

Certifikát v současné době vydávají pouze tři akreditované subjekty – jsou jimi První certifikační agentura (I.CA), Česká pošta a společnost eIdentity. CzechInvest ale včera oznámil, že certifikáty k vytváření elektronického podpisu budou nyní podnikatelé a další žadatelé o dotace z OPPI moci získat také na pobočkách regionálních kancelářích agentury CzechInvest a nebudou se tedy muset obracet na zmíněné poskytovatele.

Agentura totiž před nedávnem uzavřela s I.CA smlouvu, podle níž bude od 1. září 2009 moci vydávání certifikátů žadatelům zprostředkovat. Ti budou nyní s elektronicky vyplněnou žádostí, kterou naleznou na internetových stránkách I.CA moci přijít do jakékoliv z regionálních kanceláří CzechInvestu, kde jim certifikát pro vytváření elektronického podpisu vydají.

OPPI je třetím největším operačním programem a Česko z něj v letech 2007-2013 může vyčerpat 3,58 miliardy eur (3,04 miliard eur pochází z evropských fondů, zbývajících 0,54 miliard eur z veřejných zdrojů). Program je určen primárně podnikatelům a jeho cílem je podpora podnikatelského prostředí a podpora přenosu výsledků výzkumu do praxe. Žadatelé z něj například mohou získat dotace na pořízení či rekonstrukci majetku, rozvoj informačních a komunikačních technologií nebo například na výstavbu zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů.