Za neúčast na preventivních vyšetřeních rakoviny pokuta nehrozí

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: stockimages.

Klienti zdravotních pojišťoven, kteří se i přes opakované výzvy nezúčastní onkologické prevence, nemusí mít obavy z pokut či jiných postihů. I přesto, že s tím zákon počítá, cílem adresného zvaní, které v České republice odstartovalo na začátku roku, to není. Lidé by na prevenci měli dbát především sami.

Pojištěnci, kteří neuposlechnou písemnou výzvu, aby se zúčastnili preventivního vyšetření onkologického onemocnění, se nemusí obávat postihů. I přesto, že podle zákona o veřejném zdravotním pojištění je pojištěnec přímo povinen podrobit se na vyzvání takové prohlídce, největší česká pojišťovna s peněžitými sankcemi, které se mohou vyšplhat až do výše 500 Kč, nepočítá. 

„O žádném postihu za neúčast se neuvažuje,“ řekl novinářům Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí. Podle něj je v zájmu samotných klientů, a stejně tak pojišťoven, aby na prevenci nezapomínali. 

„Vymáhání pokuty 500 Kč by bylo nejspíš nákladnější, než vymožená částka, a tak větším rizikem při neúčasti na screeningových vyšetřeních je, že případné onkologické onemocnění bude zjištěno zbytečně pozdě,“ dodává Tichý.

Z tohoto důvodu je adresné zvaní, které nyní v České republice startuje, rozděleno do dvou fází. V první vlně budou obeslání všichni klienti, kteří jsou v rizikové skupině a dosud se žádné preventivní prohlídky nezúčastnili. V kole druhém přijde do poštovní schránky výzva už pouze těm, co nereagovali na první dopis.

„Můžeme jen doufat, že adresné oslovení spolu s dostatkem informací většinu našich klientů přesvědčí, aby na vyšetření přišli,“ uvedl Tichý.

ČR na špičce světového žebříčku

Česká republika se řadí k zemím, kde žije nejvíce osob, jimž bylo diagnostikováno nádorové onemocnění. I přesto, že tu fungují tři screeningové programy (nádorů prsu, tlustého střeva a konečníku a děložního hrdla), které si kladou za cíl odhalit nádorová onemocnění v jeho počátcích, situace se příliš nelepší.

Zcela zásadním pro jejich úspěch je totiž vysoká účast v ohrožených věkových skupinách. K tomu by mělo sloužit i již zmiňované adresné zvaní. Projekt je spolufinancován z evropských fondů.

„Bohužel lidé zanedbávají zejména možnost bezplatného screeningu rakoviny tlustého střeva a konečníku, v jejímž výskytu je naše republika na neblahé špici světového žebříčku. Screening rakoviny tlustého střeva a konečníku absolvuje méně než 10 % klientů VZP, kteří na něj mají nárok,“ potvrdil smutná čísla Tichý z VZP.

Autor: Lucie Bednárová