Za evropské peníze lze pomoci znevýhodněným a zároveň vařit pivo

evropské fondy

@ Pixabay

Sociální podniky znamenají šanci pro dlouhodobě nezaměstnané, postižené či jinak znevýhodněné osoby. Dotace z EU jejich aktivity podporují, a z evropských peněz tak může vzniknout i zlatavý mok.

Evropské fondy podporují podnikatelské projekty, které dávají práci dlouhodobě nezaměstnaným či postiženým lidem. Do skupiny sociálně znevýhodněných lidí patří také azylanti a osoby propuštěné z vězení a ústavních zařízení.

Hlavním smyslem sociálního podnikání není výdělek, ale především pomoc znevýhodněným lidem. Sociální firmy proto většinu zisku investují do svého rozvoje, aby mohly vytvořit nová pracovní místa či poskytnout lepší podmínky stávajícím zaměstnancům.

Sociální podniky dosud čerpaly dotace z programovacího období 2007 – 2013 skrze Integrovaný operační program či OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Pražští sociální  podnikatelé se mohli obrátit na OP Praha – pól růstu.

Podle Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) získalo za toto období podporu až 120 nových sociálních podniků, které si rozdělily přes 600 milionů korun. Adresář sociálních podniků nyní čítá až 233 členů.

Úspěšná byla jen hrstka žadatelů

V novém programovacím období 2014 – 2020 nastala pouze drobná změna v názvu programů. Sociální podniky mohou pořizovat technologie či rekonstruovat budovy s příspěvkem z Integrovaného regionálního operačního programu. Provoz podniků podporuje OP Zaměstnanost.

První výzva zaměřená na nové podnikatelské aktivity byla vyhlášena v srpnu 2015 a žadatelům mohlo být přiděleno až 100 milionů korun. Ačkoli o dotaci mělo zájem až 283 projektů, úspěšných bylo pouze 16, mezi které se postupně rozdělí 75 milionů korun.

MPSV: Sociální záměr pro zisk podpory nestačí, nutná je i konkurenceschopnost a udržitelnost.

Podle Ministerstva práce a sociálních věci (MPSV) lze důvody neúspěchu spatřit hned v několika oblastech. „Žadatelé předložili záměry, které nezohledňovaly všechny aspekty sociálního podnikání. Buď byly zaměřeny pouze sociálně, nebo měly primárně ekonomickou motivaci,“ vysvětlila EurActivu Adéla Pobořilová z MPSV. Dotace proto nesměřovaly všem sociálním podnikům, které o ně požádaly, ale pouze takovým, které přesvědčily o své konkurenceschopnosti a udržitelnosti.

Z evropských fondů se v Kroměříži vaří pivo

Příkladem úspěšného projektu je 1. Selský pivovárek. „Začínali jsme od nuly. Teď vaříme 700 hektolitrů piva ročně a máme tři zaměstnance,“ říká jednatel pivovaru Tomáš Váňa. Nynější zaměstnanci byli předtím dlouhodobě nezaměstnaní, a to je jeden z důvodů, proč mohl Váňa o dotaci zažádat.

Váňa: Z dotací jsme pořídili kompletní zařízení pivovaru.

Finanční podporu ve výši zhruba 2,5 milionu korun získal podnik nejen na pracovní síly, ale také na nákup nových technologií. Firma proto mohla pořídit kompletní zařízení pivovaru.

„S čerpáním z evropských fondů jsme velmi spokojeni,“ hodnotí Váňa. Rozšíření podniku však zatím neplánuje. „O naše pivo je zájem v Kroměříži, kde se náš malý pivovar nachází. Mimo to dovážíme pivo do Brna, Zlína a Olomouce,“ dodává.

Firmy mohou o evropské fondy žádat do konce ledna, další výzva se otevře v srpnu

V srpnu 2016 otevřelo MPSV další dvě výzvy, které mají uzávěrku 31. ledna 2017. V polovině prosince však bylo podáno pouze 13 žádostí. „Byl očekáván zájem zejména ze strany žadatelů, kteří v předchozí výzvě neuspěli. Negativní úspěšnost měla ale zřejmě vliv na zájem o daný program,“ říkají analytici z Erste Grantika Advisory.

Analytici: Šanci mají žadatelé, kteří pochopili princip sociálního podnikání.

Odborníci na dotace radí, že žadatelé se nejprve musejí seznámit s principem sociálního podnikání a uvědomit si jeho dopady na společnost. Pouze tak mají šanci v současné výzvě uspět. Další výzvy v oblasti sociálního podnikání MPSV vyhlásí v srpnu 2017 a v únoru 2019.