Výzvou pro české hospodářství jsou důchody i elektronizace státní správy

evropský semestr

@ Pixabay

Tento článek je součástí Special reportu: ČR a evropský semestr

Komise dnes vydá další doporučení pro českou hospodářskou politiku. Ta čelí hned několika výzvám, zároveň se jí poměrně daří plnit předchozí požadavky. Mezery v e-governmentu či udržitelnosti veřejných financí však zůstávají.

Česká republika dnes obdrží hodnocení své hospodářské politiky. Evropská komise jej vydá v rámci takzvaného Evropského semestru společně s doporučením, jak docílit hospodářského růstu.

Komise ve svých doporučeních reaguje na hlavní hospodářské výzvy jednotlivých členských zemí a hodnotí, jak země plní doporučení z loňska.  V úvahu přitom bere i programy stability a národní programy reforem, které ji země včetně ČR odevzdaly v dubnu.

Doporučení mimo jiné vychází z takzvaných národních zpráv (country reports), které Komise vydala letos v únoru. Zprávy upozorňují na hlavní nedostatky a výzvy hospodářské politiky státu.

Výzvou pro ČR je důchodový a zdravotní systém

V reportu pro Českou republiku se Komise zaměřila zejména na rizika spojená se stárnutím populace, které vede k vyšším výdajům na důchody a zdravotní péči. Vláda by proto měla zajistit, aby tyto náklady neměly negativní dopad na udržitelnost veřejných financí. Další výzvou pro ČR bylo zjednodušení daňového systému či boj s korupcí.

„V předchozích evropských semestrech upozornila Komise ČR na nutnost posílit fiskální rámec,“ řekla EurActivu Vladimíra Drbalová ze Svazu průmyslu a dopravy ČR. Fiskální rámec byl totiž v roce 2016 vyhodnocen jako jeden z nejslabších v EU. Vláda v lednu letošního roku tento požadavek Komise uspokojila tím, že přijala zákon a rozpočtové odpovědnosti.

Elektronizace státní správy stále vázne

Loňská doporučení dále poukazovala na vysoké zdanění práce či rozsah daňových úniků. V souvislosti se zavedením elektronické evidence tržeb či kontrolního hlášení DPH se však situace měla napravit.

Na druhou stranu stále přetrvávají nadprůměrně vysoké náklady při placení daní, a to částečně kvůli omezenému rozsahu elektronické veřejné správy. Dostupnost takzvaného e-Governmentu je proto další oblastí, ve které by se měla hospodářská politika ČR polepšit.

„U nás jsme na tom s e-Governmentem tak špatně, že je to spíš hudba budoucnosti,“ řekla v rozhovoru pro EurActiv europoslankyně Dita Charanzová (ANO, ALDE). „Hůře než u nás jsou v tomto směru s digitalizací už jen v Rumunsku.“

Výrazným problémem jsou podle Komise také administrativní překážky bránící investicím, kterým čelí podnikatelé. Česká vláda měla v neposlední řadě zapracovat  i na lepším řízení výzkumu a vývoje.

Česko se snaží doporučení Komise plnit

Evropský semestr vede vlády členských států k reformám, které mají pomoci k hospodářskému růstu. Komise skrze něj napovídá státům od roku 2011.

„Některé z nedostatků jsou již částečně ošetřeny,“ vysvětlil redakci mluvčí ministerstva financí Filip Běhal. Podnikatelům má ušetřit práci například možnost elektronického podávání daňových přiznání, zákon o veřejných zakázkách z roku 2016 či novela stavebního zákona, která je nyní projednávána Senátem.

Vláda přijala také několik protikorupčních zákonů. Konkrétně se jedná o zákon o financování politických stran a o střetu zájmů. Česko se podle ministerstva financí snaží posílit i zaměstnanost znevýhodněných skupin, například žen s malými dětmi, na což Komise rovněž apelovala v předchozích letech.

Evropský semestr přináší pokroky a reformy

Ministerstvo financí očekává, že těmto oblastem se bude věnovat i letošní evropský semestr. Komise podle Běhala doporučí České republice, aby ve výše zmíněných oblastech dosáhla větších pokroků.

„Evropský semestr, by měl i nadále zůstat účinným nástrojem sledování a prosazování potřebných reforem napříč EU,“ uvedl pro EurActiv viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Stanislav Kázecký. Zároveň však podotkl, že členské státy začínají v plnění reforem polevovat. Proces podle něj narušují i politické cykly a střídání vlád.