Vondra v rozhovoru pro ČTK vyzdvihl některé aspekty českého předsednictví v Radě EU

Místopředseda vlády ČR pro evropské záležitosti Alexandr Vondra v rozhovoru pro Českou tiskovou kancelář uvedl, že jednání ministerských rad v krajích České republiky přispěje k jejich zviditelnění.

Podle vicepremiéra Alexandra Vondry je pro Českou republiku vhodnější, aby se neformální zasedání Rad ministrů nekonala pouze v Praze, ale také ve vybraných krajích ČR. Celkem by se jich v regionech mělo uskutečnit sedm (např. Mariánských Lázních, Brně, Ostravě, či v Litoměřicích), zbylé čtyři proběhnou v Praze. Alexandr Vondra zdůraznil, že „schůzky budou impulsem ke zlepšení služeb v mimopražských oblastech“, na jejichž organizačním a finančním zabezpečení se budou podílet soukromé firmy i kraje. Praha zlepšování služeb a další propagaci podle Vondry nic takového nepotřebuje: „Praha je za vodou. Mimo Prahu není situace růžová.“

Alexandr Vondra dále uvedl, že ve druhé polovině května se v Praze sejdou zástupci zemí Švédska a Francie, se kterými bude Česká republika společně předsedat. Úkolem této schůzky bude doladění společného programu tak, aby „mohl být v červnu předložen“. Česká vláda za účelem dopracování programu vlastních priorit pod názvem „Evropa bez bariér“ plánuje také jednání s představiteli opoziční strany ČSSD.

V této souvislosti Alexandr Vondra prohlásil, že jednou z priorit českého předsednictví v Radě EU bude dokončení liberalizace trhu, příprava výhledu návrhu reformy rozpočtu po roce 2013 a zahájení debaty o úpravě směrnice o službách.

K omezení volného pohybu za prací v EU Vondra řekl: „Nemá to ekonomické opodstatnění v ekonomické rovině, v té politické je to do nebe volající nerovnost.“ Dodal, že „má signály o tom, že Francie, Belgie a Dánsko pracovní omezení pro nové země EU již neuplatní, protože tato otázka není v těchto zemích tak citlivá. Otázkou podle něj zůstává Německo, které bude mít před volbami“. Dosud přechodná opatření bránící volnému pohybu za prací uplatňuje Francie, Dánsko, Belgie, Německo a Rakousko.

Co se týče reformy rozpočtu, zde bude ČR spolupracovat zejména se Švédskem, protože Francie zastává spíše opatrný postoj k této otázce. Vondra dále uvedl, že se v této otázce nedají očekávat žádné zásadnější změny během předsednictví. „Spíše se budou formulovat vize a plány, než domlouvat konkrétní kroky.“

Česká vláda také plánuje znovuotevření diskuse o směrnici o službách. „Podle našeho soudu se asi ukáže, že hysterie, které se objevovaly například z polských instalatérů, byly úplně zbytečné. Nebude sice čas a prostor [za předsednictví ČR] směrnici novelizovat, ale aspoň otevřít diskusi, jak ji v budoucnosti novelizovat,“ prohlásil Vondra.

Za českého předsednictví by měla být také zveřejněna analýza o vlivu dopadu rozšíření EU v roce 2004 na ekonomiky nových i starých členských zemí Unie. „Jsme přesvědčeni, že studie ukáže, že to (rozšíření EU) má pozitivní dopady konkrétně na německou, rakouskou a další ekonomiky. Sice to možná vedlo k většímu outsourcingu některých ekonomických činností, ale v zásadě nezaměstnanost šla i na Západě dolů a ekonomiky rostly,“ uvedl vicepremiér.

Dalším tématem bude liberalizace světového obchodu, neboť Česká republika jako předsedající země EU bude zastupovat Unii u Světové obchodní organizace. „Myslím si, že za našeho předsednictví lze na této agendě pracovat, protože my rozhodně nejsme země, která by chtěla nějakým způsobem jednání v rámci WTO komplikovat,“ řekl Vondra. Vyzdvihl, ČR je pro liberalizaci světového obchodu. „Je to naše setrvalá politika, takže nepochybně to, co může být složité k projednávání za francouzského předsednictví, by mohlo být za našeho předsednictví o něco jednodušší,“ dodal. Připomněl také, že jednání o liberalizaci světového obchodu se vedou již několik let. „Zda příští rok nastane nějaký průlom, to je ve hvězdách.“

Místopředseda vlády pro evropské záležitosti také upřesnil výši finančních prostředků, které vláda na výkon předsednictví vyčlenila. Oproti předchozí vládě, která alokovala na předsednictví 3,3 miliardy, současná vláda odsouhlasila rozpočet ve výši 1,9 miliardy korun.