Vláda dnes projedná finanční náklady na české předsednictví EU

Ministerstvo financí pod vedením Vlastimila Tlustého předkládá vládě ČR návrh finančního zabezpečení českého předsednictví EU. Celková navrhovaná částka činí 3,319 miliard Kč.

Návrh na zabezpečení přípravy a průběhu českého předsednictví se výrazněji neliší od návrhu, který projednávala vláda premiéra Paroubka v polovině srpna. Celkem by na léta 2007 – 2009 mělo být vyčleněno 3,319 miliard Kč. Na první rok příprav, tedy na rok 2007, Vlastimil Tlustý navrhuje stejný objem prostředků (400,697 milionů Kč) jako předchozí ministr financí Bohuslav Sobotka. Tato částka by měla být závazná. Na rozdíl od předchozí vlády, která pevně stanovila rozpočty i na další dva roky (téměř 1,2 miliardy Kč na rok 2008 a 1,8 miliardy Kč pro rok 2009), Ministerstvo financí (MF) uvádí, že „údaje pro následující dva roky jsou orientační a budou na základě ročních aktualizací upravovány“.

Kromě zvýšených výdajů státního rozpočtu na zabezpečení předsednictví dojde také k vytvoření nových pracovních míst. Podle informací Ministerstva financí by v roce 2007 mělo vzniknout 87 nových „funkčních míst“, o rok později by to mělo být 356 a v roce 2009 369. Ministerstvo dále navrhuje, aby zapojené centrální orgány přistoupily k restrukturalizaci svých organizačních struktur. V rámci té by podle odhadů MF mělo dojít k vytvoření 111 „funkčních míst“.

Úředníci by měli být perfektně jazykově vybaveni a znát rozhodovací procesy v Evropské unii a proces schvalování evropské legislativy. Důležitá je také znalost, jakým způsobem v EU vyjednávat. Předsednictví EU totiž sebou přináší odpovědnost za řízení a organizování jednání na všech úrovních od pracovních skupin po summity Evropské rady.

Podle informací ČTK by měl být za hladké fungování předsednictví zodpovědný vládní zmocněnec a nikoli ministr pro evropské záležitosti, jak bylo v původním návrhu. Zatím ale není jasné, kdo by měl tuto funkci zastávat.

Česká republika bude Evropské unii předsedat v první polovině roku 2009. Od ledna 2006 platí zásada skupinového předsednictví tří zemí, které trvá jeden a půl roku. Každá země má tedy rozhodující slovo vždy šest měsíců. ČR bude Unii předsedat společně se Švédskem a Francií. Priority českého předsednictví zatím nejsou známy. Už nyní je ale zřejmé, že během předsednictví ČR se budou projednávat zásadní otázky evropské integrace. V tomto období by se mělo začít jednat o rozpočtu, mělo by dojít k hodnocení Lisabonské strategie, Haagského programu a výsledků cukerné reformy. Projednávat by se měla také reforma Společné zemědělské politiky a otázka omezení volného pohybu osob pro členské země ze střední a východní Evropy. Volit se bude předseda Evropské komise a plánovány jsou také volby do Evropského parlamentu.