Vláda schválila návrh, který má zrychlit čerpání fondů

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: Stuart Miles.

Vláda tento týden schválila seznam dvanácti opatření, jejichž úkolem je odstranit překážky, které brzdí čerpání evropských fondů. Podle posledních informací proplatily operační programy do července přes 45 % veškerých prostředků, Brusel však do české státní pokladny zatím poslal necelých 18 %.

„Cílem této aktivity je zjednodušit a zpřehlednit administrativní proces při realizaci strukturálních fondů a upravit pravidla tam, kde v současné době není umožněna plynulá administrace,“ píše se v dokumentu, který ve spolupráci s vedením operačních programů a ministerstvem financí připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj a ve středu jej schválila vláda.

Zatímco v některých případech má ke zjednodušení stačit úprava metodiky, v jiných bude nutná změna legislativy. Novelizace by se měl dočkat například zákona o rozpočtových pravidlech nebo zákon o podpoře regionálního rozvoje. Většinu příslušných návrhů mají ministerstva vládě předložit do konce roku.

Méně administrativy

Zjednodušit se má například komplikovaný kontrolní systém. V dokumentu se dočteme, že příjemce může v souvislosti s využíváním evropských peněz kontrolovat „nejméně 8 nezávislých kontrolních/auditních orgánů“. Kromě samotného ministerstva financí mohou kontrolu provádět ministerstvu podřízené finanční úřady, řídící orgán příslušného operačního programu, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropský úřad pro boj proti podvodům, Evropská komise a další orgány. To pak vede k tomu, že jsou kontroly prováděny nekoordinovaně a kontroloři od příjemců požadují stejné informace, které od něj už předtím získal jiný kontrolní orgán.

Nadměrná administrativa je spojena také s nápravou drobných pochybení, kdy si příjemce chybně vykáže částku v řádu korun. I v takovém případě se totiž jedná o porušení rozpočtové kázně a podle zákona se spouští komplikovaná administrativní procedura, při níž se postupuje stejně jako by se jednalo o neoprávněné použití stovek tisíc.

Lepší podmínky pro revolvingové nástroje

Dokument řeší také situaci, která brání většímu využívání tzv. nástrojů finančního inženýrství. Za tímto bruselským termínem se skrývá možnost použít evropské fondy i jinak než jako dotaci. Vedení operačního programu se například může rozhodnout, že část prostředků převede do zvláštního fondu, který žadatelům bude poskytovat půjčky, záruky nebo rizikový kapitál. Z pohledu veřejných rozpočtů je využití takového fondu méně nákladné, protože na rozdíl od dotací se do něj vypůjčené peníze znovu vracejí.

Potíž je ovšem v tom, že česká legislativa s využíváním podobných nástrojů počítá pouze okrajově a vytvoření nového fondu je proto složité.

Nástroje finančního inženýrství využívá v současné době například Regionální operační programu Moravskoslezsko (holdingový fond Jessica) nebo Operační program Podnikání a inovace (úvěrový fond). Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řízením tohoto programu pověřené, nyní plánuje vytvořit fond rizikového kapitálu, který má pomoci začínajícím technologickým firmám, u nichž je naděje velkého růstu (EurActiv 14.5.2012).

Dokument obsahuje i některá opatření, kterými Česká republika reagovala na výtky Evropské komise. Ta kvůli nedostatkům v českém systému čerpání v březnu pozastavila proplácení prostředků ve čtrnácti operačních programech.

Komise Praze vyčítala mimo jiné časté personální změny ve vedení operačních programů nebo nastavení systému auditů, který podle ní nezaručoval nezávislost auditních orgánů na těch, které mají auditovat. Vláda proto v červnu připravila plán, který má nedostatky odstranit. Komise poté na jeho základě proplácení prostředků částečně obnovila. Pozastaveno zůstává ale nadále šest operačních programů, u nichž se čeká na výsledky auditů (EurActiv 23.7.2012).