Van Rompuy: O sankcích za špatné hospodaření nemohou rozhodovat politici

Herman Van Rompuy, zdroj: http://consilium.europa.eu/.

Stálý předseda Evropské rady Herman Van Rompuy poodhalil plány své Task force – pracovní skupiny složené z ministrů financí členských zemí. Ta pod jeho vedením hledá odpověď na otázky, jak by v budoucnu měly vypadat sankce za nedodržování rozpočtové disciplíny a jak lépe koordinovat hospodářské politiky zemí EU.

Pakt stability a růstu, který musí podle pravidel eurozóny dodržovat všichni členové měnové unie, státy v minulosti nerespektovaly. To se podle Hermana Van Rompuyho musí nutně změnit. Vymahatelnost Paktu se musí posílit nejen v případě deficitů vyšších než 3 % HDP, ale také v případě úrovně a tempa zadlužování. Potřebujeme „inteligentní sankce“, prohlásil ve středu na European Business Summitu v Bruselu stálý předseda Evropské rady.

Úkolem jeho pracovní skupiny prý není vytvořit nějakou „atomovou pumu“ v podobě jedné velké sankce. Postihy by měly místo toho nabíhat postupně a automaticky. „Politici do toho nesmějí mluvit,“ říká Van Rompuy v odkazu na jeden z klíčových problémů stávajícího Paktu.

O případném uvalení či neuvalení sankce na členský stát totiž podle současných pravidel rozhodují ministři členských zemí a ti se k ničemu podobnému v minulosti nikdy neodhodlali v obavě, že příště by mohla podobná sankce dopadnout na ně.

Nejde ale jen o Pakt stability a růstu. Evropská unie potřebuje podle Van Rompuyho také koordinovat své hospodářské politiky. Červnový summit Evropské rady je v tomto směru první vlaštovkou – lídři členských zemí na něm dali Unii zelenou k přípravě návrhu, jakým způsobem by se měla konkurenceschopnost jednotlivých zemí sledovat. EU by tak získala informaci, jestli se země nevyvíjí neudržitelným a potenciálně nebezpečným směrem.

„Potřebujeme indikátory, monitorovací systém a potřebujeme dokonce systém varování, případně doporučení k uvalení sankce ve chvíli, kdy země nerespektuje, co je potřeba k udržení konkurenceschopnosti,“ řekl Van Rompuy. Členské státy by v tomto směru měly přistoupit k reformám na trhu práce (například zvýšit počet pracovních hodin), ale také na trhu zboží a služeb. To, že se v řadě členských zemích dnes rozjíždí diskuse o reformě penzijního systému a trhu práce, je podle europrezidenta pozitivní signál. Pokud se vedle rozpočtů zaměříme také na konkurenceschopnost, dočkáme se v budoucnu v rámci eurozóny také větší konvergence, dodal.

„V eurozóně jsme v uplynulých měsících byly svědky, že problém jedné země je problémem všech,“ a státy proto musí nést za své činy odpovědnost. Hříšníky je třeba přinutit, prohlásil Van Rompuy.

Stálý předseda by rád závěrečnou zprávu Task force představil už během září, nejpozději však v říjnu 2010.