V politice je třeba více žen, myslí si Evropané

Ženy by se měly více zapojit do politiky, protože mohou přinést jiný pohled na věc. Myslí si to většina dotázaných ve zvláštním průzkumu Eurobarometru, který proběhl ve všech členských státech EU.

Mimořádný průzkum Eurobarometru ukázal, že dvě třetiny občanů je přesvědčeno o tom, že politice dominují muži. Fakta to potvrzují, protože ve vládách členských zemí jsou ženy zastoupeny pouze ze 24% a na evropské úrovni je to podobné. V EP najdeme jen 31% europoslankyň, což je téměř o polovinu více než v prvním přímo voleném EP v roce 1979, ale stále je to málo, když uvážíme, že ženy tvoří 52% populace. Z průzkumu vyplynulo, že by žen v EP mělo být alespoň 50%.

Výsledky Eurobarometru byly představeny minulý týden v EP na zvláštním semináři. Z průzkumu mimo jiné vyplývá, že ženy jsou více znepokojené současnou ekonomickou situací než muži Ve srovnání s muži se ženy zajímají o dění v Evropské unii méně. Průzkum však také ukázal, že zájem o červnové volby do EP je mezi oběma pohlavími přibližně stejný. Ženy jsou rozhodnuté přijít k volebním urnám z 28% a muži 31%.

Místopředsedkyně EP Rodi Kratsa-Tsagaropoulou řekla, že „výsledky průzkumu přinesly důležité informace o očekávání a prioritních oblastech zájmu voliček“. Jedna z nejvýše postavených žen v evropských institucích místopředsedkyně Komise Margot Wallström o malém zastoupení žen v politice prohlásila: „Demokracie, která kolem stolu, kde se rozhoduje, nevytvoří prostor pro 52% populace, není skutečnou demokracií.“  Komisařka dále dodala: „Mám štěstí, že pocházím ze státu – Švédska, kde je rovnost mezi pohlavími brána jako samozřejmá. Bylo by hezké myslet si, že je tomu tak i ve všech demokraciích, bohužel to není pravda.“

EU se snaží bojovat proti nerovnostem mezi pohlavími již třicet let, bohužel z posledních údajů vyplývá, že přinejmenším v oblasti platů se to nedaří příliš efektivně. Rozdíl ve finančním ohodnocení, které žena dostane za stejnou práci jako muž je stále 15%.