V ČR bude za vizuální styl předsednictví odpovídat soukromá agentura

Úřad vlády vyhlásil výsledky výběrového řízení pro aplikaci jednotného vizuálního stylu pro české předsednictví v Radě EU.

V ČR vrcholí přípravy na české předsednictví v Radě EU v první polovině příštího roku. Na začátku září odstartovala první část informační kampaně. Její slogan „Evropě to osladíme“ vyvolal rozporuplné reakce české veřejnosti i politiků (viz EA 05/09/2008). Oficiální logo českého předsednictví bude představeno až v listopadu, ale výběrové řízení na jeho originální použití při výrobě informačních letáků a jiných tiskovin a dekoračních předmětů souvisejících s českým předsednictvím již zná svého vítěze.

Výběrové řízení vyhlásil Úřad vlády ČR 21. července a přihlásili se celkem tři uchazeči. Hodnotila je odborná komise na základě dvou dílčích kritérií tj. kvalita nabízeného plnění 60% a nabídková cena 40%. Všichni tři uchazeči měli vytvořit tři případové studie, které prověřily jejich originalitu a kreativitu při aplikaci tzv. slepého loga.

Úřad vlády ČR, který zodpovídá za přípravu předsednictví, včera nakonec podepsal smlouvu platnou do června 2009 s reklamní agenturou MARCO s.r.o. Hlavním úkolem agentury bude na základě existujícího loga a manuálu vytvářet grafické úpravy a návrhy jednotlivých prvků a dohlížet na jejich správnou aplikaci při výrobě, tak aby byl dodržen jednotný vizuální styl.

České předsednictví začne 1. ledna 2009 a ČR se tak stane tváří EU pro prvních šest měsíců příštího roku. V Česku se bude konat mnoho důležitých jednání a ČR bude odpovídat za přípravu jejich agendy. Program českého předsednictví je do velké míry ovlivněn společným 18ti měsíčním programem tří po sobě jdoucích předsednictví – Francie, ČR a Švédska. ČR si jako motto předsednictví vybrala heslo „Evropa bez bariér“.