USA žádají EU o výměnu dat cestujících

Americký ministr pro vnitřní bezpečnost Michael Chertoff; zdroj: EP

Americký ministr pro vnitřní bezpečnost Michael Chertoff vyzval poslance EP, aby ustoupili ze svého nesmlouvavého postoje vůči nové dohodě o výměně údajů o cestujících na leteckých linkách mezi USA a EU. Zdůraznil nezbytnost těchto opatření pro boj s terorismem.

Souvislosti:

Po teroristických útocích z 11. září 2001 Spojené státy požádaly o přístup k soukromým informacím, které o sobě leteckým společnostem poskytují cestující, když provádějí rezervaci letenky. Jde v první řadě o jména a adresy, ale také například informace o číslech kreditních karet, e-mailových adresách, telefonních číslech nebo rezervacích hotelů či aut.

Leteckým společnostem, které odmítají požadované informace bezpečnostním složkám ve Spojených státech poskytovat, hrozí, že přijdou o oprávnění přistávat na území Spojených států.

První dohoda o tzv. PNR (Passager Name Records) byla uzavřená v květnu roku 2004 a umožnila Spojeným státům přístup až k 34 různým informacím o jednotlivých cestujících. V důsledku stížnosti ze strany Evropského parlamentu byla však dohoda posléze Evropským soudním dvorem shledána jako protiprávní s odůvodněním, že výměna dat nezajišťuje ochranu základních práv cestujících a není „postavena na odpovídajícím právním základu“.

Vzhledem k tomu, že Spojené státy svou hrozbu leteckým společnostem, které by data odmítly poskytovat, nestáhly, bylo zapotřebí rychle uzavřít novou dohodu, aby se předešlo vzniku právního vakua, které na evropských letištích způsobilo chaos.

Předběžná dohoda byla uzavřena vloni v říjnu, její platnost končí ale v červenci 2007 a proto v současné době probíhají jednání mezi zástupci USA a EU, kteří se snaží připravit novou dohodu.

Témata:

Americký ministr pro vnitřní bezpečnost Michael Chertoff včera navštívil Evropský parlament, aby se pokusil přesvědčit poslance o tom, že shromažďování soukromých údajů o cestujících na leteckých linkách z Evropy do Spojených států je nezbytné pro boj s terorismem.

Poslanci ve Výboru pro občanské svobody však o přístupu Spojených států nadále pochybují. Ústředním motivem diskusí jsou otázky jak dlouho by měly mít americké úřady možnost využívat údaje o cestujících, kdy by měly být zničeny a které vládní orgány by měly k těmto citlivým informacím mít přístup.

Chertoff by rád, aby nová dohoda umožnila Spojeným státům využívat informace déle, než stanovuje současně platná dohoda, tj. tři a půl roku v případě dat, jež bezpečnostní složky dosud nevyužily a osm let pro ostatní data. Podle ministra je toto rozpětí třeba prodloužit, neboť teroristé plánují své akce v průběhu několika let.

Rád by také, aby protiteroristické organizace měly k informacím přístup přímo z počítačů leteckých společností. Evropa však trvá na tom, že letecké společnosti musí nejprve veškeré informace předat a přístup k nim mohou mít pouze americké bezpečnostní jednotky, které mohou údajů využít pouze v rámci protiteroristického vyšetřování. To však pouze za předpokladu, že tyto jednotky mají podobné standardy ochrany osobních údajů jako Evropská unie.

EU také požaduje, aby data byla anonymní kromě případů, kdy odpovídají profilu hledaných osob v databázi teroristů.

Termín ukončení platnosti přechodné smlouvy se však nezadržitelně blíží a evropským leteckým společnostem tak hrozí, že si budou muset vybrat mezi tím, zda chtějí v Evropě čelit stíhání za porušování ochrany práv cestujících, či zda si vyberou zákaz přistávat na americkém území nebo raději zaplatí pokutu do výše 4.700 eur americkým úřadům za neplnění bezpečnostních požadavků.

Stanoviska:

Ve svém řeči k evropským poslancům ve Výboru pro občanské svobody americký ministr pro vnitřní záležitosti Michael Chertoff uvedl: „Shromažďujeme data, neboť se znovu a znovu ukazuje, že je to důležité, abychom udrželi nebezpečné lidi za hranicemi naší země.“

Prohlásil, že kdyby byl takový systém shromažďování dat platný už před útoky z 11. září 2001, mohlo by být včas identifikováno až jedenáct z devatenácti osob, kteří útoky spáchali, „s minimálními náklady vůči občanským svobodám“.

„Tváří v tvář této zřejmé tragické historické lekci, je obtížné takový nástroj opustit, když má s minimálními náklady vůči občanským svobodám obrovský potenciál zachránit lidské životy,“ uvedl a vyzval „civilizované země“, aby respektovaly „vzájemná pravidla na ochranu soukromí“ a zdůraznil, že tradiční právní a politické nástroje nejsou vhodné k vypořádání se s novými teroristickými hrozbami 21. století. „Všichni se budeme cítit bezpečněji, pokud budeme žít v takovém světě, kde inteligentní využití informací umožní cílenější úsilí při určování, kdo představuje hrozbu,“ uvedl.

Nizozemská liberální poslankyně Sophia in ‚t Veld (ALDE), autorka doporučení k vyjednávací strategii o předávání dat cestujících do USA, upozornila, že dosud nedošlo k žádnému důvěryhodnému vyhodnocení účinnosti takových opatření (podle ní jsou to pouze „historky“). Poslankyně dodala, že před útokem z 11. září 2001 to nebyl nedostatek informací, který zabránil Spojeným státům včas zasáhnout – šlo spíše o schopnost tajných služeb tuto informaci využít.

Poslankyně dále vyjádřila nespokojenost s tím, že ochrana údajů evropských občanů je zajištěna pouze americkým zákonem o soukromí a vyzvala německé předsednictví a Komisi k nalezení dohody, „která bude odrážet jak americké, tak evropské právní zásady a zájmy namísto jednostranného uplatňování amerických standardů“.

Německý poslanec za EPP-ED, Herbert Reul, ovšem poslancům připomněl, že čas určený k vyjednávání o nové dohodě o PNR se krátí a je zapotřebí dojít k pozitivnímu závěru.

Další kroky:

31. července 2007 skončí platnost přechodné dohody o PNR.