Úředníci evropských institucí chystají stávku kvůli platům

Zdroj: Evropská komise.

Úředníci zaměstnaní ve všech třech unijních institucích (Evropské komisi, Radě i Parlamentu) upozornili, že kvůli chystaným změnám v systému odměňování a kompenzací budou koncem listopadu možná stávkovat.

Úředníci svůj záměr oznámili poté, co vleklá jednání o návrhu dodatků k služebnímu řádu v unijních institucích zkrachovala. Mezi sporné body v materiálu, který v červnu představila Evropská komise, patří například opatření, podle nějž by se zaměstnancům institucí EU plat nemusel nutně zvyšovat o inflaci, což byla dosavadní praxe.

Odbory unijních institucí navíc Komisi obvinily, že se je pokouší vydírat, když uvedla, že se plat bruselských úředníků v roce 2011 zvýší pouze o 1,7 %, což je méně než inflace v zemích eurozóny (3 %).

Odboráři proto pohrozili, že na 23. listopadu 2011 a 7. prosince svolají stávku.

‚Jednotná fronta‘

Odbory evropských institucí vytvořily „jednotnou frontu“, jejíž součástí jsou zaměstnanci Komise, Rady a Evropského parlamentu, a společně chtějí odmítnout návrhy, které považují za pokus „oslabit“ veřejnou správu a „zabránit jí, aby účinně vykonávala svou roli při hájení evropského veřejného zájmu“.

Na valném shromáždění jednotné fronty se 9. listopadu sešly dvě tisícovky zaměstnanců a bývalých zaměstnanců unijních institucí. Přímo v Bruselu jinak působí víc než 30.000 úředníků. Ve společném prohlášení slibují, že budou „až do konce jednání hájit jedinečnost služebního řádu a atraktivitu evropské veřejné služby“.

Odboráři uvedli, že jsou ochotni přistoupit na některé kompromisy, jako je zvýšení věku pro odchod do důchodu o dva roky nebo navýšení „krizového odvodu“ ze čtyř na šest procent (odpovídá to dočasnému zvýšení daně z příjmů).

Jednání ale 16. listopadu ztroskotala a odbory pohrozily stávkou.

Státy požadují úspory

Evropská komise kvůli služebnímu řádu čelí silnému tlaku ze strany členských států EU. Podle dokumentu, který na Radě ministrů v červnu představila skupina osmi zemí v čele s Francií, Německem a Velkou Británií, by měl materiál projít důkladnou reformou.

Státy požadují například zrušení zvláštních důchodových režimů, zrušení současné praxe, kdy se výše platu odvíjí výhradně od počtu odsloužených let nebo zvýšení unijní daně (zaměstnanci evropských institucí neodvádí národní daň z příjmu).

Paralelně s jednáním k červnovému návrhu členské státy Komisi požádaly, aby se odvolala na „výjimku“ ze služebního řádu, a umožnila tak zabránit každoročnímu automatickému navýšení platu. Evropská komise má k tomuto požadavku vyjádřit do 24. listopadu.

Komise nedávno naznačila, že by se platy bruselských úředníků mohly v roce 2011 zvýšit o 1,7 %. To by ale nestačilo ani na pokrytí vyššího krizového odvodu a je to také daleko méně než inflace v eurozóně (ta dosahuje 3 %).

Podle unijního zdroje blízkého jednání je ale uplatnění „výjimky“ nepravděpodobné, neboť se jedná o „technické, právní rozhodnutí, kde není prostor pro manévrování“.