Úřad vlády představil informační brožuru k českému předsednictví

Útvar místopředsedy pro evropské záležitosti Alexandra Vondry vydal informační brožuru o českém předsednictví v Radě EU, které se bude konat v první polovině roku 2009. Brožura je určena pro širokou veřejnost a jejím cílem je „přijatelnou formou informovat širokou veřejnost o přípravách předsednictví“.

Přípravami České republiky na půlroční předsednictví v Radě EU v první polovině roku 2009 je pověřen Útvar místopředsedy vlády pro evropské záležitosti Alexandra Vondry, který je součástí Úřadu vlády ČR. Tento útvar je také autorem útlé brožury „České předsednictví 2009: Otázky a odpovědi“, jejímž cílem je na třinácti stranách informovat širokou veřejnost o probíhajících přípravách České republiky na předsednictví. Brožuru včera veřejnosti představili náměstci místopředsedy vlády pro evropské záležitosti Jana Hendrichová a Marek Mora.

„Víme, že v české veřejnosti existuje hlad po informacích týkajících se českého předsednictví. To ostatně potvrdil i nedávný průzkum veřejného mínění. S tím, jak se předsednictví blíží, je  čím dál důležitější, aby naši občané věděli, do čeho jdeme. Právě jim je určena brožura České předsednictví 2009: Otázky a odpovědi“, uvedl v tiskové zprávě místopředseda vlády pro evropské záležitosti Alexandr Vondra.

Brožura se skládá z otázek a odpovědí, které by mohly občany v souvislosti s předsednictvím zajímat. Odpovědi jsou stručné, většinou v rozsahu jednoho odstavce a jsou napsány srozumitelnou formou. Zájemci zde naleznou základní informace o tom, co předsednictví v Radě EU je, jak funguje a jaký význam má pro členskou zemi.

V brožuře se lze také dočíst, jakým způsobem se formují priority českého předsednictví. Česká vláda si jako motto předsednictví zvolila heslo „Evropa bez bariér“ a v tomto duchu se snaží formulovat i priority předsednictví. Hlavní prioritou bude zřejmě „Evropa konkurenceschopná a otevřená“ (tj. odstraňování překážek na vnitřním trhu a liberalizace obchodu s třetími zeměmi), ale mezi prioritami bude podle brožury figurovat také udržitelná a bezpečná energetika, diskuse o budoucnosti evropského rozpočtu, společné zemědělské a strukturální politiky, spolupráce v oblasti spravedlnosti a vnitra, transatlantické vztahy, vztahy se západním Balkánem a východní Evropou.

Jak ovšem zdůraznil náměstek místopředsedy pro evropské záležitosti Marek Mora, předsednické priority představují stále „živý dokument“, o němž se neustále jedná. Výchozí priority předsednictví podle jeho slov vláda konzultovala také s kraji, evropskými výbory Poslanecké sněmovny a Senátu ČR, poslanci v Evropském parlamentu i z neziskovým sektorem. O prioritách hodlá vláda jednat také z opozicí. Mora přiznal, že výsledkem jednání bude zřejmě „středově laděný“ dokument. Politická shoda je podle něj důležitá. Je problematické přesvědčovat EU o našich prioritách, pokud se na nich neshodneme doma, uvedl.

Brožura nabízí také informace o technickém zabezpečení průběhu předsednictví, o počtech úředníků, kteří budou zajišťovat hladký průběh předsednictví, o nárocích na jejich vzdělání, ale také o tom, kde se mohou hlásit zájemci, kteří se na přípravě předsednictví chtějí podílet.

Podle náměstkyně místopředsedy vlády pro evropské záležitosti Jany Hendrichové si Útvar rozhodně nemůže na nedostatek zájemců o spolupráci na předsednictví stěžovat. Vedle stálých pracovních poměrů budou v průběhu předsednictví najímáni zájemci i na částečné pracovní úvazky či na dohody o provedení práce. To se bude týkat například takzvaných „liaison officers“, což jsou osoby, které budou mít na starost delegace z jednotlivých členských států, jež se v ČR budou účastnit jednání ministerských Rad.

Na otázku, co bude státní správa dělat po skončení předsednictví s novými zaměstnanci najatými pouze pro účely předsednictví Hendrichová uvedla, že by z velké části mělo jít pouze o dočasný nárůst – většina nově přijatých zaměstnanců bude mít pouze termínované smlouvy. Dodala však, že by mělo být v zájmu každého resortu si tyto kvalifikované pracovníky po skončení předsednictví ponechat a průběžně jimi nahrazovat úředníky odcházející do důchodu, případně méně výkonné úředníky. Takové rozhodnutí je však v pravomoci jednotlivých resortů, připomněla.

Informační brožuru mohou zájemci získat v Eurocentrech ve všech krajských městech ČR nebo na internetových stránkách Úřadu vlády ČR.