Unie kapitálových trhů pomůže českým podnikům

zdroj: shutterstock.com; Carlos Amarillo

Evropská komise zahíjila konzultace o Unii kapitálových trhů, která má do Evropy přilákat investice ze zahraničí a pomoci evropským firmám s financováním jejich podnikání. Z naplánované unie by měly mít největší prospěch země střední a východní Evropy, tedy i ČR. Odborníci se shodují, že se jedná o první krok ke zlepšení, sama o sobě ale problém s financováním evropských firem nevyřeší.

V polovině února Evropská komise představila Zelenou knihu Unie kapitálových trhů (CMU), která má evropským podnikům usnadnit přístup k finančním prostředkům a také zatraktivnit EU pro investory z celého světa. CMU však hlavně reaguje na současnou situaci, kdy evropské firmy nemají dostatek možností na financování vlastního podnikání.

Dnes jsou totiž evropské firmy z 80 % závislé na financování z bankovních úvěrů, pouze ze zbylých 20 % jsou financovány pomocí cenných papírů. Pokud je tedy firmě zamítnut bankovní úvěr, dostává se do svízelné situace, kdy nemá prostředky na uskutečnění zamýšleného projektu. Nadměrná závislost firem na bankách navíc může v případě, kdy dojde k otřesu finančních institucí, způsobit finanční krizi. Cílem návrhu je proto diverzifikovat zdroje financí evropských firem prostřednictvím většího zapojení kapitálových trhů.

Plánovaná unie se zaměřuje hlavně na malé a středně velké podniky v EU, které by díky alternativním zdrojům financování měly nastartovat vlastní růst. Komise chce proto posílit „přeshraniční“ financování v rámci EU a odstranit překážky, které podnikům brání získat peníze od investorů.

„Cílem unie kapitálových trhů je odstranit překážky, které stojí v cestě přeshraničním investicím v EU, uvolnit zablokovanou likviditu a zajistit, aby ji podniky v celé EU mohly využít.,“ tvrdí Martin Špolc z Generálního ředitelství pro hospodářské a finanční otázky Evropské komise.

Jednou ze současných překážek je například příliš restriktivní legislativa v některých členských státech, která by proto měla být odstraněna. Důležitou součástí plánu je také harmonizace daňových systémů napříč Evropou tak, aby pro investory vzniklo stabilní daňové prostředí. Odborníci se shodují, že CMU je významná zejména jako první krok ke zlepšení, sama o sobě ale nedostatky s financováním podniků nevyřeší.

Peníze pro české podniky

Evropská komise Unii kapitálových trhů navrhla tak, aby byla výhodná pro všechny státy osmadvacítky. Podle Evropské investiční banky však bude velmi přínosná především v zemích, kde není kapitálový trh velmi rozvinutý. Přijetí návrhu proto podle ekonomů ocení zejména země střední a východní Evropy, tedy i Česká republika. Podnikatelé by například díky možnosti levnějšího financování svých firem a snadnějšímu přístupu k zahraničním trhům měli být schopni rychleji rozšiřovat svou působnost mimo domovský stát. Zahraniční investice navíc pomohou snížit nezaměstnanost.

Na případné komplikace pro Českou republiku upozorňuje investiční ředitel Genesis Capital s.r.o. Tomáš Čása. „Hlubší integrace a podnícení likvidity na kapitálovém trhu bude mít za následek pokračující tlak na konkurenceschopnost českých podniků jako příjemců zahraničního kapitálu," tvrdí.

Unie kapitálových trhů je součástí Junckerova investičního balíčku, který byl v České republice na konci února představit místopředseda Evorpské komise Jyrki Katainen. „Tato iniciativa přispěje k zajištění toho, aby byl investiční plán víc než jen jednorázová stimulace – aby měl na hospodářskou situaci v Evropě trvalý pozitivní dopad,“ uvedl na adresu CMU.

18. února, kdy byla Zelená kniha vydána, začalo tříměsíční období konzultací. Komise tak chce získat zpětnou vazbu nejen od Evropského parlamentu a Rady EU, ale také od vnitrostátních parlamentů, podniků a finančního sektoru, které se mohou k návrhu vyjádřit do 13. května 2015. Výsledky konzultací poté budou zahrnuty v akčním plánu Komise, který bude platit až do roku 2019.

Článek vznikl při příležitosti konání diskuse o Unii kapitálových trhů organizované CEBRE – Českou podnikatelskou rerezentací při EU spolu se Zastoupením Evropské komise v ČR, Informační kanceláří Evropského prlamanetu v ČR a Konfederaci zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.

Autor: Eliška Kubátová