Uhlíková daň EU našla zastánce v českých teplárnách

Emise CO2 (komíny)

Návrh, který počítá se změnou způsobu, jakým členské státy EU daní energetické produkty určené pro výrobu tepla a využití v dopravě, podpořili včera zástupci českého teplárenského průmyslu. Evropská komise zavedení uhlíkové daně ohlásila 13. dubna 2011 jako součást Aktu o jednotném trhu. Uhlíková daň má podle Bruselu zvýhodnit ekologičtější paliva a energetickou účinnost.

Změny ve způsobu, jakým členské státy daní energetické produkty, mají podle Evropské komise odstranit stav, kdy jsou méně ekologická paliva jako například uhlí zdaněná nižší sazbou než produkty, jejichž spalováním vzniká méně emisí.

Komise počítá s tím, že by energetická daň měla být dvousložková. Energetický produkt by se tak danil jednak podle množství emisí CO2, které se uvolňují při spalování, jednak podle výhřevnosti, tj. podle množství energie obsažené v daném palivu. Takto by se daňová zátěž přesunula směrem k fosilním palivům a zároveň by došlo ke zvýhodnění energeticky účinnějších způsobů využití daného paliva.

Komisař pro zdanění Algirdas Šemeta zároveň navrhuje stanovit minimální sazby. V případě emisí by mělo jít o minimální daň ve výši 20 eur za tunu CO2, výhřevnost by se měla danit sazbou 9,6 eur/GJ v případě pohonných hmot v dopravě a 0,15 eur/GJ u vytápění.

Návrh zřejmě čeká trnitá cesta. Své výhrady proti uhlíkové dani má například Velká Británie (EurActiv 14.4.2011) a námitky lze očekávat i ze strany dalších členských států. Ostatně, svou suverenitu v daňové oblasti si řada vlád přísně střeží a na jakékoliv snahy o harmonizaci hledí s velkou nedůvěrou.

Potlesk ovšem Komise včera sklidila od zástupců českého teplárenského průmyslu. Předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Alexej Nováček uvedl, že jde „jednoznačně o krok správným směrem“.

A proč jsou teplárny návrhem tak nadšené? Velcí průmysloví znečišťovatelé, mezi něž patří i teplárny, budou totiž od roku 2013 zařazené do evropského systému obchodování s emisními povolenkami (ETS), zatímco malých výrobců se tato povinnost netýkala a byli by tak oproti velkým provozům zvýhodněni.

Nynější návrh Evropské komise ale systém ETS doplňuje a sektory, které do jeho působnosti nespadají (jedná se o dopravu, domácnosti, zemědělství a malé průmyslové provozy), by tak měly začít platit uhlíkovou daň.

„Zavedení uhlíkové daně na paliva pro lokální výrobu tepla by mělo spolu s dalšími opatřeními eliminovat vznikající deformaci trhu s teplem“, uvádí v tiskovém prohlášení Teplárenské sdružení.

Nová energetická daň by v členských státech měla začít fungovat v roce 2013. Evropská komise ovšem počítá s desetiletým přechodným obdobím, po které by členské státy měly mít čas na její zavedení. Neobvyklou délku Komise zdůvodňuje tím, že průmysl musí získat čas na to, aby se nové daňové struktuře přizpůsobil.