Trnitá cesta k účinnějšímu využívání zdrojů na českém venkově

zdroj: ShutterStock.com; autor: nostal6ie

Tento článek je součástí Special reportu: Rozvoj venkova v reformované SZP

Efektivnější využívání přírodních zdrojů, které bude přispívat k proměně evropské ekonomiky na nízkouhlíkovou, patří mezi priority evropské politiky rozvoje venkova. Zkušenosti z České republiky ale ukazují, že implementace ekologických opatření nemusí být úplně jednoduchá.

Přestože v evropské klimaticko-energetické politice hrají obnovitelné zdroje energie (OZE) zásadní roli, v české veřejné debatě se příliš dobré pověsti donedávna netěšily. Může za to zejména příliš štědrá finanční podpora z konce minulého desetiletí, ze které profitovaly zejména velké fotovoltaické instalace. Přestože byla podpora od roku 2011 drasticky omezena (podle investorů až příliš drasticky), utahování šroubů pokračovalo i v dalších letech.

Na obnovitelné zdroje a bruselské cíle zvyšování jejich podílu na konečné spotřebě byla svalována vina za vysoké ceny energií a být zastáncem podpory rozvoje obnovitelných zdrojů nebylo politicky úplně nejpopulárnější. V roce 2013 tak parlament schválil zákon, který provozní podporu pro všechny nové zdroje s účinností od roku 2014 prakticky zastavil.

Už během roku 2014 ale ministerstvo zemědělství iniciovalo obnovení provozní podpory pro nově instalované bioplynové stanice. Ministerstvo návrh obhajovalo jako způsob, jak pomoci zemědělcům a přispět k rozvoji venkova. V zemědělství, potravinářství nebo při chovu hospodářských zvířat totiž vzniká velké množství biologického odpadu, který je možné efektivně využít k výrobě bioplynu. Ten dále může sloužit k výrobě elektrické energie či tepla.

Podpora výstavby nových bioplynových stanic navíc spadá mezi priority, které je možné spolufinancovat i z evropských prostředků prostřednictvím Programu rozvoje venkova pro období 2014-2020.

„Za velkou výzvu v tomto období považujeme využití potenciálu obnovitelných zdrojů energie, zejména pak využití biomasy. V rámci zemědělské a lesnické výroby je produkováno velké množství biomasy, která není dostatečně využita,“ řekl EurActivu tiskový mluvčí rezortu Hynek Jordán. Podpora bude určena na výstavbu nových bioplynových stanic s maximálním výkonem 50kW, které zpracovávají statková hnojiva, zejména pak kejdu a hnůj prasat.

„Podmínkou je, že většina vyrobené energie z bioplynových stanice, tedy více než 50 %, bude určena k prodeji nebo ji žadatelé využijí pro nezemědělskou činnost,“ dodal Jordán.

Jaký bude zájem?

„Je pravdou, že Program rozvoje venkova v programovém období 2014-2020 podporuje účinné využívání zdrojů a přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku v zemědělství, potravinářství a lesnictví, nicméně z celkové alokace přesahující 84 miliard korun je pro tuto prioritu počítáno pouze s cca 3,8 %,“ řekl redakci projektový konzultant Cyrrus Advisory Jakub Heidelberk.

Zatímco první výzva zaměřená na výstavbu a modernizaci zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv byla spuštěna již v únoru letošního roku, výzva se záměrem na novou výstavbu bioplynových stanic zatím otevřena nebyla. Heidelberk věří, že se tak stane v květnu. Pochybuje však, zda o ní bude mezi farmáři a dalšími předkladateli projektů dostatečný zájem. „Mnoho zájemců z řad podnikatelů v zemědělství o investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů neevidujeme. Markantní zájem není ani mezi našimi stávajícími klienty a nemám informace o tom, že by k nám chodily dotazy, v nichž by se na problematiku dotazovali,“ řekl.

Nízký zájem o dotace může mít podle informací EurActivu dobré zdůvodnění. Odborníci z odvětví naznačují, že dokud Evropská komise nedá zelenou českému plánu na provozní podporu bioplynových stanic, budoucí realizátoři projektů výstavby nových bioplynek se do investic zřejmě příliš nepoženou. Notifikací má Evropská komise potvrdit, že je schéma provozní podpory pro nové stanice v souladu s evropskou legislativou. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí bude mít vliv na návratnost investic (nové bioplynky by měly mít nárok jak na investiční podporu z programu rozvoje venkova, tak na provozní podporu), potenciální zájemci zatím nikam nespěchají.

Na růžích ustláno

Výroba elektřiny a tepla v bioplynových stanicích neměla v České republice dlouhou dobu na růžích ustláno. Krom nestabilního investičního prostředí, byly důvodem i obavy místních obyvatel.

Pavel Veselský, ředitel Farmy CETA v Kobeřicích, která se snaží maximálně využívat možností obnovitelných technologií, jako jsou solární panely či kotle na biomasu, v souvislosti s bioplynem vzpomíná, že záměr společnosti vybudovat vlastní stanici narazil před třemi roky na odpor místních.

Obavy občanů se v poslední době daří mírnit, ale podobné případy, kdy lidé žijící v okolí plánované bioplynky ve strachu z nepříjemného zápachu nebo zvýšené dopravní zátěže proti záměrům investorů vystupovali, nejsou zcela neznámé.

Podpora biomasy ale není pouze o bioplynu. Program rozvoje venkova podporuje kromě výstavby bioplynových stanic také výstavbu či stavební obnovu provozovny na výrobu tvarovaných biopaliv (pelet nebo briket). Čerpat lze při tom ze zkušeností z minulého programového období.

Ředitel Družstva Ekover, které sídlí v Březovicích poblíž Bělé pod Bezdězem a které se zabývá vývojem, výrobou a prodejem rostlinného paliva z obnovitelných zdrojů, Lukáš Verner je přesvědčen, že dotace z programu pomohly podniku k úspěchu. „Tržby z výroby a prodeje granulovaného paliva z rostlinných materiálů představuje kolem 40 % našich celkových příjmů,“ řekl redakci.

„V našem případě se náš přirozený zájem o ochranu ovzduší propojil s ekonomickou výhodností této činnosti,“ dodává Verner s tím, že podnikání v oblasti biomasy pomohlo jeho společnosti nejen k vyšším ziskům, ale přispělo i k navázání kontaktů s novými partnery a klienty.