TOP 09 žádá připojení k fiskální dohodě EU, proč právě teď?

zdroj: www.vlada.cz.

Strana TOP 09 včera (29. ledna) přišla s požadavkem, aby bylo připojení ČR k fiskálnímu paktu zařazeno do nové koaliční smlouvy s ODS a LIDEM. Vláda by se měla zavázat, že se k fiskální dohodě připojí ještě v roce 2013. Premiér Nečas však tuto otázku v současnosti nepovažuje za podstatnou. Média spekulují, proč TOP 09 vznáší požadavek právě nyní, po skončení prezidentské volby.

TOP 09 ve svém prohlášení uvádí, že vládní návrh zákona o rozpočtové odpovědnosti směřuje ke stejnému cíli jako fiskální dohoda zemí EU (tzv. Fiscal Compact), ke které se nepřipojila pouze Česká republika a Velká Británie (EurActiv 1.2.2012). Předsednictvo strany také upozorňuje, že návrh českého zákona je dokonce přísnější než závazek vyplývající z evropské smlouvy.

Tato „Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii“ předpokládá, že státy, které se k ní připojí, uzákoní vyrovnanost svých rozpočtů. V případě, že se od pravidel odchýlí, může do hry vstoupit Soudní dvůr EU a vymáhat sankce (EurActiv 23.1.2012). Pravidla ale musí dodržovat pouze státy, které platí eurem.

Poslankyně Jitka Chalánková (TOP 09) vysvětluje, že připojením k fiskální dohodě by se Česká republika přihlásila do týmu, který chce společně nést odpovědnost. Jedná se podle ní tedy hlavně o deklaraci příslušnosti k tomuto týmu. „Jde o deklaraci toho, že neseme jak výhody (Česko je největším příjemcem na hlavu), tak zároveň jsme ochotni se podílet na řešení problémů, které mohou v EU nastat,“ řekla Chalánková EurActivu.

Předseda vlády Petr Nečas v návaznosti na prohlášení TOP 09 prohlásil, že debata o ratifikaci evropské dohody by se měla vést až po schválení českého zákona. „Považuji za daleko podstatnější, aby vláda prosadila v Parlamentu ČR Ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti (finanční ústavu), která je faktickým naplněním politické proklamace obsažené v evropském projektu fiskálního kompaktu.“

Náhodné načasování?

Nečas také uvedl, že věří, že snaha TOP 09 není vedena myšlenkou vyvolat vnitrokoaliční střet ve světle výsledku prezidentských voleb. Právě tak totiž včerejší vznesení požadavku vysvětlují některá média a politici. Dobrý výsledek kandidáta TOP 09 Karla Schwarzenberga se podle této teorie strana snaží využít k vyvolání předčasných voleb, ve kterých by k sobě chtěla přilákat proevropské pravicové voliče.

Přiklání se k tomu i ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba (ODS). „Spíše mi to připadá, a myslím, že to tak je, jako záminka vyvolání střetu v koalici a směřování k předčasným volbám,“ řekl Kuba pro Český rozhlas.

Karolína Peake z další koaliční strany LIDEM má podobný názor. „Nabízí se ona motivace jakéhosi pokračování předvolební kampaně Karla Schwarzenberga,“ uvedla Peake ve vysílání Českého rozhlasu.

Chalánková z TOP 09 ale vysvětluje načasování požadavku pragmatičtěji. Souvisí prý se změnou prezidenta. „Jde o to, aby prezident zmocnil premiéra k podpisu, vzhledem k tomu, že Václav Klaus to neumožnil. Se změnou prezidenta je tato možnost avizovaná.“ Právě neshoda s prezidentem byla jedním z argumentů, který Nečas při odmítnutí dohody uvedl (EurActiv 31.1.2012).

Politolog Lubomír Kopeček se pak domnívá, že TOP 09 téma otevřela, protože se od tohoto požadavku dá při vyjednávání snadno ustoupit a prosadit něco jiného. TOP 09 tedy tuto žádost obětuje, sdělil svůj názor EurActivu.

Kopeček totiž pokládá za vysoce nepravděpodobné, že by ODS byla ochotna na návrh TOP 09 přistoupit. Nedovede si to představit v souvislosti s tím, že si vláda na nadnárodní úrovni složitě vyjednala, že se na fiskální dohodě nebude podílet.

Jak oznámil premiér Nečas, o návrhu bude nyní jednat koaliční pracovní skupina (K9). Jaký může být postup v případě, že nebude nalezena shoda, nastínil předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg v České televizi. „Pokud se nedohodneme, prostě se nebude podepisovat smlouva a bude se pokračovat bez ní.“