Švýcarsko zavádí kvóty pro pracovníky z ČR

zdroj: FreeDigitalPhotos.net.

Švýcarská vláda dnes (18. dubna) rozhodla, že znovu zavede opatření omezující přístup na pracovní trh občanům z osmi nových členských zemí EU. Nová omezení, která mají platit od 1. května letošního roku a počítají s kvótami na vydávání pracovních povolení, se tak budou týkat i České republiky nebo Slovenska.

Od 1. května letošního roku budou mít zahraniční pracovníci, kteří se ucházejí o zaměstnání ve Švýcarsku, zase o trochu komplikovanější situaci. Švýcarská vláda totiž dnes opětovně zavedla opatření, která omezují přístup na pracovních trh občanům osmi zemí, které do EU vstoupily v roce 2004. Jedná se o Českou republiku, Polsko, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko a trojici pobaltských států. 

I když Švýcarsko není členem EU, v červnu roku 2002 uzavřelo s Bruselem dohodu o volném pohybu osob. Přístup nových členských zemí na švýcarský trh práce upravuje dodatkový protokol, který byl podepsán v okamžiku jejich vstupu do EU. 

Přechodná opatření, která mohl Bern vůči unijním nováčkům uplatňovat, přestala platit v květnu loňského roku. V platnosti jej švýcarské úřady ponechaly pouze vůči pracovníkům z Rumunska a Bulharska (měly by být odbourány v roce 2016). 

Téměř rok poté se situace vrací opět tam, kde byla. Podle vyjádření, které se dnes objevilo na stránkách švýcarské Spolkové rady (výkonný orgán státní moci), budou tato omezení vůči pracovníkům z osmi nových členských zemí znovu zavedena.  

A pocítí je především uchazeči o povolení k pobytu, které se označuje jako povolení B EU/EHS. Žádají o něj pracovníci, kteří mají uzavřenou pracovní smlouvu na jeden rok nebo na dobu neurčitou. Povolení platí pět let a může být za určitých podmínek prodlouženo. 

Pokud počet žadatelů o takové povolení vzroste o více než 10 % průměrného počtu žadatelů v předchozích třech letech, švýcarské úřady mohou jednostranně přistoupit k zavedení kvót (na 2.000 povolení). Ty mohou platit jeden rok. 

Před tím, než toto období skončí, úředníci musí situaci znovu posoudit a vydat rozhodnutí o tom, zda budou opatření odvolána nebo naopak bude jejich platnost prodloužena o další rok.  

Vzrůstající počet imigrantů 

Důvodem, proč se Bern rozhodl k takovému kroku přistoupit, je vzrůstající počet imigrantů, kteří se snaží ve Švýcarsku uchytit a najít si trvalé zaměstnání, píše se ve stanovisku.  

I když švýcarská vláda nepopírá jejich přínos pro tuzemskou ekonomiku, zároveň připouští, že je nutné se nad otázkou imigrace a jejího vztahu k trhu práce zamyslet.  

„Lituji dnešního rozhodnutí švýcarské Spolkové rady, jež znovu zavádí kvóty vůči občanům EU z osmi členských zemí, kteří žádají o určité druhy povolení k pobytu,“ uvedla vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashton.  

Podle ní zaváděná opatření porušují dohodu o volném pohybu osob i její dodatkový protokol, který se týká právě nových členských zemí Unie.  

„Dohoda neumožňuje rozlišovat mezi jednotlivými občany EU,“ řekla také Ashton. „Tyto kroky nelze ospravedlnit ani situací na trhu práce, ani počtem evropských občanů, kteří se chtějí ve Švýcarsku usadit, “ dodala. 

„Jedná se o záležitost Ministerstva práce a sociálních věcí. My s tím jako Ministerstvo vnitra nesouhlasíme stejně jako v případě Rakouska a Německa. Žádné kroky ale podnikat nebudeme,“ řekl EurActivu Pavel Novák, ředitel odboru tisku a public relations rezortu.