Studie: ČR získala díky vstupu do EU 3,1 bilionu korun

zdroj: ShutterStock.

Díky členství v EU rostla česká ekonomika v průměru o 1,1 % rychleji, než kdyby členskou zemí evropské osmadvacítky nebyla. Navíc si tak přišla na 3,1 bilionu korun. Uvádí to studie bilancující desetileté členství ČR v EU, kterou nechal zpracovat kabinet premiéra Bohuslava Sobotky.

Česká republika vstoupila do EU před deseti lety. Podle ekonomické studie, kterou si nechala zpracovat vláda, zajistilo Česku členství v EU o 1,1 % rychlejší ekonomický růst, než kdyby stálo mimo její struktury. „Tím si od roku 2004 česká ekonomika přišla kumulativně na 3,1 bilionu korun,“ uvedl jeden z autorů dokumentu a ekonom Aleš Chmelař

Studie se také zabývala tím, jak by na tom Česká republika byla, pokud by v minulosti zvolila jiný směr integrace, nebo by se postavila zcela mimo ni. 

Jako Norsko či Švýcarsko

V případě, že by se česká vláda v roce 2004 rozhodla po vzoru Norska, které není členem EU, ale jen Evropského hospodářského prostoru (EHP), či Švýcarska, jež volně vstupuje na trh EU na základě bilaterální dohody, pouze plně využívat výhody plynoucí z účasti na vnitřním trhu, musela by počítat s tím, že se ČR na legislativě k EHP nebude podílet.

Zároveň by rozhodnutí stát mimo integrační proud znamenalo, že se země nebude podílet na dvou nejvýznamnějších politikách EU, kterými je kohezní a zemědělská politika.

„Přišli bychom o finanční prostředky, avšak zároveň bychom se i tak museli přizpůsobit regulacím, které jsou nutné pro přístup na evropský vnitřní trh,“ řekl novinářům ekonom Chmelař.  

Jeho kolegové poukazují i na další nevýhody nastíněného scénáře. „Bez členství v EU by Česká republika nemusela převzít veškerou legislativu EU. Převzetí acquis před oficiálním vstupem do EU znamenalo pro ČR především posílení efektivnosti a profesionalizace státní správy, zkvalitnění soudnictví a ostatních institucí právního státu a tržní ekonomiky,“ píše se v textu.

Izolace ČR

Pokud by platil jiný scénář, tedy že by Česká republika stála zcela mimo EU i její vnitřní trh, situace by byla podle ekonomů ještě horší. Čeští podnikatelé by prý například ztratili bezbariérový přístup na vnitřní trh, kam směřuje více jak 80 % českého vývozu.

„Pozice mimo vnitřní trh EU by snížila i atraktivitu ČR v očích zahraničních investorů,“ uvádí další příklad negativního dopadu studie.

I přesto, že by izolace ČR od vnitřního trhu přinesla určité úspory v nákladech spojených se zpracováním požadavků evropské legislativy vnitřního trhu, pro exportéry vyvážející do EU by se nic nezměnilo, upozorňují ekonomové. Jejich zboží by kromě českých norem muselo splňovat i normy unijní. 

„Pro zemí, ve které čtyři pětiny vývozů směřují právě do EU, jsou podobné náklady vysoké,“ uvádějí.

Autor: Lucie Bednárová.