Solana: „SZBP musí být kompatibilní se strategií EU“

Vysoký představitel Javier Solana informoval poslance EP o výhledu evropské SZBP po podpisu Berlínské deklarace a výzvě kancléřky Angely Merkel, aby společná zahraniční a bezpečnostní politika (SZBP) byla založena na spolupráci s partnery mimo EU.

Souvislosti:

Německá kancléřka Angela Merkel ve své řeči u příležitosti podpisu Berlínské deklarace 25. března uvedla: „Společná zahraniční a bezpečnostní politika v Evropě je…naprosto zásadní. Tato politika by pochopitelně neměla být izolacionistická, ale měla by být založena na spolupráci s partnery mimo EU. Jsem pevně přesvědčena, že blízké a přátelské vztahy se Spojenými státy americkými a silnou NATO jsou a zůstanou fundamentálními evropskými zájmy…V Berlínské deklaraci výslovně uvádíme náš závazek pokračovat v podpoře demokracie, stability a prosperity za hranicemi Evropské unie. Význam tohoto závazku nesmíme podceňovat.“

Témata:

Ve svém čtvrtečním projevu na půdě Parlamentu Solana odmítl tvrzení, že EU ve skutečnosti nemá žádnou společnou zahraniční politiku a že se nedostatek právního zázemí pro zahraniční spolupráci ještě zhoršil s rozšířením v roce 2004, které prohloubilo politické rozdělení zemí na ty, které jsou vstřícné Rusku (jako Německo, Francie nebo Itálie) a ty, které dávají přednost transatlantickým vztahům a k Rusku se staví spíše opatrně (Velká Británie, Polsko, ČR).

Na otázku amerického protiraketového obranného systému, v rámci nějž mají být umístěné nové protiraketové základny v ČR a Polsku a na němž se chtějí Spojené státy dohodnout do konce letošního roku, Solana uvedl: „Neexistuje žádné rozhodnutí EU o tomto tématu, EU není obranné spojenectví. Má však zahraniční a bezpečnostní politiku a může a bude proto o tomto tématu diskutovat…Jakýkoliv podobný systém ovlivní naše vztahy s Ruskem. Stávající smlouvy dávají suverenitu v těchto otázkách do rukou členských států, avšak jejich rozhodnutí musí být v souladu s obecnými bezpečnostními zájmy EU,“ dodal a naznačil, že by uvítal projednávání tohoto tématu v rámci atlantických struktur.

Ve stejný den (29. března) spustila Evropská obranná agentura (EDA) nový portál pro podnikatele, který dává malým evropským podnikům možnost využít lepší příležitosti pro mezinárodní veřejné zakázky v oblasti obrany prováděné formou subkontraktů. Podle předsedy EDA Nicka Witneyho je cílem pobídnout největší evropské zbrojní firmy k využití možnosti inzerovat podnikatelské příležitosti pro subdodavatele napříč EU. Malé firmy by tak měly lepší příležitost soutěžit o kontrakty za hranicemi své země.

Ze 27 členských zemí souhlasilo dosud 22, že zveřejní některé zakázky v oblasti obrany na existující „vývěsce“, kde je v současné době více než 140 nabídek veřejných zakázek v celkové hodnotě zhruba 7 miliard eur. Představitelé evropské obrany odhadují, že velikost evropského trhu v oblasti obrany je v současné době zhruba 23,5 miliard eur ročně, polovina z něj přitom spadá do pravidel vnitřního trhu. V rámci pravidel chování, která odsouhlasily členské státy u příležitosti spuštění původní „vývěsky“ v loňském roce, se evropské vlády zavázaly respektovat stávající pravidla, která jim umožňují vyjmout kontrakty v oblasti obrany z obvyklé mezinárodní soutěže z důvodu národní bezpečnosti. Z největších evropských obranných společností již 28 jmenovalo koordinátory pro mechanismus veřejných zakázek, kteří budou využívat internetovou vývěsku, na níž jsou kontrakty zveřejňované. Witney uvedl, že nová vývěska bude v době spuštění obsahovat zhruba 100 příležitostí.

Stanoviska:

Zvláštní zmocněnec pro SZBP Javier Solana, který se před nedávnem vrátil ze zasedání Summitu Arabské ligy v Rijádu ocenil text Berlínské deklarace k 50. výročí EU: „Text nabízí podobu budoucího vývoj Evropské unie ve všech oblastech a společná zahraniční politika je jednou z největších výzev, kterým EU musí čelit. Okolní svět vyjadřuje velkou touhu, aby EU měla v zahraniční politice zřetelnější roli. Lidé nás žádají, abychom byli přítomni v místech největších konfliktů. Chtějí, aby se záležitosti řešily evropským způsobem za pomoci účinné evropské zahraniční politiky. O to usilujeme i my.“

Solana je pevně přesvědčen, že evropská politika může v zahraničně politické oblasti úspěšně pokročit. Poukázal přitom na svou vlastní intervenci na summitu Arabské ligy v Rijádu 28. března. Dále řekl, že EU by mohla úspěšně vyjednávat a pomáhat s takovými tématy, jako je nová vláda palestinské samosprávy, Irán nebo Dárfúr.

Roger Helmer, nezařazený britský poslanec v EP uvedl: „SZBP a její vojenská póza ohrožuje transatlantickou alianci. Narodila se z žárlivosti a zášti a antiamerikanismu. Je přetížená strategiemi a plány a školami pro důstojníky, ale zoufale jí schází vojáci, lodě, tanky, zbraně a letadla. SZBP ohrožuje samotné základy bezpečnosti a ponechává nás nebezpečně obnažené vůči nepředvídatelnému světu. Je to jen další z důvodů, proč by má země na tom byla mnohem lépe mimo Evropskou unii.“