Sobotka: Největší problém EU je nedostatek důvěry

@ Úřad vlády ČR

Předseda vlády Bohuslav Sobotka se dnes setká již potřetí s českými poslanci Evropského parlamentu. Hlavním tématem setkání bude budoucnost Evropské unie a vystoupení Velké Británie. Exkluzivně pro Euroskop přiblížil své postoje k těmto tématům.

S českými europoslanci se setkáváte již potřetí. Jaké jsou přínosy spolupráce vlády s českými zástupci v Evropském parlamentu?  Jak mohou europoslanci přispět k vytváření a prosazování české evropské politiky i vzhledem k tomu, že jsou zvoleni za různé politické frakce?

Spolupráce s Evropským parlamentem představuje velký potenciál, který předchozí vlády dostatečně nevyužívaly. S českými europoslanci jsme pravidelně v kontaktu, dnes se s nimi osobně setkám potřetí. Vzájemná spolupráce vlády a českých europoslanců probíhá napříč frakcemi. České poslance v Evropském parlamentu informujeme o pozicích české vlády, musíme však respektovat, že jsou nezávislými volenými zástupci. Prostřednictvím jejich aktivit ve výborech Evropského parlamentu se snažíme prosazovat naši evropskou politiku, ve většině případů se naše názory v zásadních otázkách shodují.

V prohlášení z bratislavského summitu se lídři členských zemí zavázali, že nabídnou svým občanům vizi atraktivní EU. Existují již základní elementy této vize? Jaká by měla být podle Vás tato atraktivní EU?

S evropskými kolegy jsme se v Bratislavě jasně shodli na pokračování spolupráce ve formátu 27 členských států, která by měla stát na dvou pilířích – na bezpečnosti a na prosperitě. Prostřednictvím těchto priorit musíme zajistit to nejdůležitější – obnovení důvěry občanů v evropskou integraci. Právě nedostatek důvěry vnímám jako největší problém současné EU. Unie tu nemá být proto, aby jí občané nerozuměli a chápali ji jako byrokratickou instituci, má být pro Evropany prostředkem pro zjednodušení každodenního života. To je náš cíl. Atraktivní EU by měla být akceschopná, transparentní a založená na důvěře Evropanů.

Pokračování rozhovoru najdete na webu Euroskop.cz