Snižování dotací pro velké farmy jde proti duchu českého předsednictví

Takzvaná progresivní modulace, neboli snižování přímých dotací zemědělcům v závislosti na jejich velikosti, kterou navrhuje Evropská komise, by podle ministerstva zemědělství ČR vytvořila nové nerovnosti mezi členskými zeměmi a byla by tak v rozporu s mottem českého předsednictví, kterým je „Evropa bez bariér“.

Ministr zemědělství Petr Gandalovič se na dvoudenním zasedání Rady ministrů zemědělství sešel s evropskou komisařkou pro zemědělství Marianne Fischer Boel a představitelem francouzského předsednictví – ministrem zemědělství Michelem Barnierem. Účelem jednání bylo vysvětlení pozice České republiky ke kontrole stavu společné zemědělské politiky EU (SZP).

Revizi stavu SZP (tzv. health check) zahájila Evropská komise vloni na podzim. Jejím cílem je modernizovat SZP zefektivněním a zjednodušením systému přímých podpor, přizpůsobením nástrojů tržní podpory situaci v rozšířené Unii. Health check má zároveň zohlednit nové výzvy jako jsou klimatické změny, vodní hospodářství, apod.

Revize se ovšem odehrává v realitě stávajícího unijního rozpočtu do roku 2013. K případným hlubším změnám by mohlo dojít až po roce 2013, kdy bude sestaven nový rozpočet Unie. O jeho podobě se ale začne diskutovat až v příštím roce během českého předsednictví.

Součástí health checku je také návrh na zavedení principu tzv. progresivní modulace. Modulací se rozumí postupné krácení přímých plateb zemědělcům a přesun takto uvolněných prostředků na politiku rozvoje venkova. Farmám, které v přímých dotacích dostávají více než 5.000 eur, by se tyto platby měli v první fázi snížit o 5% a tento podíl by se měl postupně zvyšovat až na 13% v roce 2012. Návrh ovšem navíc počítá ještě se zavedením progresivního prvku do způsobu krácení dotací. Podle něj by se měly farmám, které dostávají více než 100.000 eur měly platby snížit o další tři procenta, podnikům, které dostávají více než 200.000 eur o šest procent a farmám, které ročně získávají více než 300.000 eur až o devět procent.

Přestože ministerstvo zemědělství ČR návrh modulaci v obecné rovině podporuje, s progresivním krácením dotací nesouhlasí a své protějšky v Bruselu se od počátku snaží přesvědčit o tom, že by takové opatření vedlo k diskriminaci zejména nových členských zemí, kde jsou zemědělské podniky z historických důvodů (kolektivizace) daleko větší než v nových členských zemích. Zatímco v Evropské unii má průměrná farma 29ha, ve Francii je to 42ha, ale v České republice je to 129ha, píše se v tiskové zprávě ministerstva, podle níž by na progresivní modulaci nejvíce doplatila právě Česká republika.

„V této fázi projednávání je pro nás zásadní přesvědčit Evropskou komisi o selektivním dopadu progresivní modulace na země jako Česká republika. Paradoxně to totiž představuje zavedení nezdravých prvků do Společné zemědělské politiky, což je v absolutním rozporu s původní myšlenkou Health Check – tedy s kontrolou zdravotního stavu této politiky,“ řekl k tomu ministr Petr Gandalovič.

Při vyjednáváních se Gandalovič ale bude zřejmě moci opřít i o jiné členské země. K návrhu Komise mají výhrady například Slovensko, Rumunsko, ale také Velká Británie nebo Německo.

Ministr během jednání také usiloval o lepší ošetření systému přímých plateb pro tzv. citlivé sektory, jakými jsou v případě ČR například škrob, len, chmel a skot. Kritizoval rovněž návrh Komise, podle nějž by modulované prostředky (tj. prostředky určené na rozvoj venkova) musely spolufinancovat členské země. To by podle jeho slov nadměrně zatížilo již tak napjaté státní rozpočty.

Účelem trojstranných jednání s komisařkou pro zemědělství a zástupcem francouzského předsednictví bylo zjistit postoje jednotlivých členských států k health checku, který by si Francie přála uzavřít do konce tohoto roku. Výsledky těchto jednání pak budou tvořit jakýsi „obecný přístup“ Rady na jejím říjnovém zasedání. Očekává se, že konečné stanovisko Rada vydá až poté, co revizi SZP projedná Evropský parlament, tj. nejdříve v listopadu 2008.

Vedle health checku SZP se na Radě diskutovalo také o programu „Ovoce do škol“, s nímž v červenci přišla Evropská komise. V jeho rámci by školy, nemocnice a zdravotnická zařízení dostávaly bezplatně ovoce z přebytků vypěstovaných v rámci EU. Komise tím reagovala na zprávu Světové zdravotnické organizace (WHO), která upozorňuje, že je zapotřebí bojovat s obezitou malých dětí a adolescentů a doporučuje konzumovat alespoň 400 gramů ovoce nebo zeleniny denně, což podle statistik ale drtivá většina členských zemí nesplňuje.

Ministr zemědělství je ale přesvědčen, že bezplatné posyktování ovoce, řízené navíc z Bruselu, není na místě. „Podle mého názoru to nemá být úkol Unie. Unie by měla řešit skutečně věci pouze společného zájmu, toto by měl být především úkol samotných rodičů,“ uvedl Gandalovič podle ČTK.

V současné době se ale zdá, že ostatní země návrh podporují. Pokud by program ovoce do škol nakonec prošel, ČR se do něj podle ministra také zapojí, ale bude požadovat, aby bylo rozdávání ovoce a zeleniny co nejjednodušší.