Složení EEAS se pomalu rýsuje

Realizace nové diplomatické služby EU je zase o krůček blíž. Vysoká představitelka pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashton má prý už pomalu jasno v tom, kdo obsadí nejvyšší pozice v novém unijním diplomatickém sboru. S informací přišel dnes (9. září) bruselský European Voice.com.

Na začátku týdne se na stole vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku EU Catherine Ashton nahromadily životopisy těch nejzkušenějších ambasadorů a úředníků z evropských institucí.  

Pondělí (6. září) byl totiž den, kdy skončil nábor kandidátů na nejvyšší seniorské pozice v nové diplomatické službě EU – Evropské službě pro vnější činnost (EEAS). Před baronkou Ashton a jejím týmem nyní stojí nelehký úkol – všechnu dokumentaci o možných kandidátech pročíst a během následujících týdnů uspořádat sérii pohovorů a vybrat ty nejlepší z nich. 

Jak píše bruselský server European Voice.com, jejich jmenování ale zřejmě nepřijde dříve, než se další účastník debaty o podobě EEAS, Evropský parlament, vyjádří k návrhu rozpočtu nové služby. A to se zřejmě nestane dříve než v říjnu. 

Rovnováha, rovnováha, rovnováha 

Zatímco nad personálním obsazením několika vysokých pozic v současné době „evropská ministryně zahraničí“ přemýšlí, bruselský server poznamenává, že o tom, kdo bude stát v úplném čele EEAS, je již jasno. 

Kromě vysoké představitelky, která diplomatické službě šéfuje, to bude generální tajemník (nebo také generální sekretář; z anglického secretary-general). Jeho post zřejmě podle všeho připadne současnému velvyslanci Francie ve Washingtonu Pierru Vimontovi.  

Baronka je prý také rozhodnutá o obsazení pozic jeho dvou podřízených (deputies). Jedním z nich bude Němka Helga Schmid, která v současné době působí v sekretariátu Rady EU, a druhým pak Mikolaj Dowgielewicz, ministr pro evropské záležitosti Polska. Nynější generální ředitel pro obchod v Evropské komisi David O’Sullivan bude mít na starost administrativu EEAS. 

„Díky tomuto rozdělení pozic může Ashton dosáhnout vyváženosti nejen mezi úředníky z různých evropských institucí, ale i mezi malými a velkými členskými státy (…),“ napsal ve svém článku server. Navíc připomněl, že dvě (včetně samotné vysoké představitelky) z pěti důležitých pozic budou zastávat ženy. 

Připomeňme jen, že rovnováha, především ta geografická, byla jednou z nejdiskutovanějších a nejsledovanějších otázek, která vznik nové diplomatické služby provázela, a to prakticky po celou dobu jednání „ministryně zahraničí EU“ s institucemi a členskými státy (např. EurActiv 12.3.2010). 

A co na to Parlament?

A co se bude dít dál? Baronka Ashton má zcela jistě ve svém kalendáři zakroužkované datum 15. září (příští středa). To je den, kdy Evropská komise navrhne podobu rozpočtu nové služby. Návrh se poté stane předmětem meziinstitucionálních debat, do kterých budou přizvány i členské státy, a jeho schválení bude záležet na Evropském parlamentu. Jak již bylo v úvodu článku napsáno, neočekává, že se tak stane dříve než v říjnu. 

Sestavit rozpočet pro novou službu, který bude součástí unijního rozpočtu pro rok 2011, nebude rozhodně jednoduché. Rozpočet musí totiž brát ohled na personální složení diplomatické služby – ta se bude na základě dohody mezi baronkou Ashton, členskými státy a unijními institucemi ze dvou třetin skládat z úředníků Komise a Rady a jednu třetinu budou tvořit zaměstnanci, které službě „dodají“ členské státy.  

Zejména „přesun“ personálu z unijních institucích bude finančně náročný (např. kvůli nárokům na jejich platy apod.). Údaje Rady hovoří o tom, že předpokládaný počet úředníků, kteří přejdou do nové diplomatické služby, se bude pohybovat kolem 400 a vyjde na téměř 46 milionů eur. 

Z Evropské komise by do EEAS mělo přejít přes tisíc zaměstnanců. Další zhruba stovka míst bude nově vytvořena.

Diplomatická služba by měla být spuštěna na začátku prosince (EurActiv 27.7.2010).