Skupina zemí chce posílenou spolupráci k společnému patentu

Deset členských zemí tento týden odeslalo Evropské komisi dopis, v němž žádají o umožnění posílené spolupráce ve věci společného patentu. Česká republika mezi nimi zatím není, byť možnou účast na posílené spolupráci nevylučuje. Postoj k evropskému patentu dnes bude hledat také Poslanecká sněmovna ČR.

Skupina deseti zemí tento týden Evropskou komisi v dopise požádala o vytvoření návrhu ke společnému patentu, který by byl založen na tzv. posílené spolupráci. Státy tím chtějí obejít Itálii, která dosavadní návrhy kompromisů odmítala a požadovala, aby se italština stala jedním z oficiálních jazyků společného patentu.

Na posledním zasedání Rady ministrů Italové svým postojem rozhodnutí, které ve věcech týkajících se jazyků EU musí být přijato jednomyslně, zablokovali.

Evropská komise s prvním návrhem k evropskému patentu přišla v roce 2003. Kvůli technickým a jazykovým detailům se však členské státy zatím nebyly schopné dohodnout na žádném kompromisu.

Zatím poslední návrh Komise představila letos v červenci. Oficiálními jazyky patentu by podle něj byla pouze angličtina, němčina a francouzština. Jinými slovy, veškerá byrokracie spojená s přihlašováním patentu by probíhala pouze ve třech zmíněných jazycích a odpadly by tím náklady na překlad do dalších jazyků EU, které jinak musí hradit sám přihlašovatel patentu.

Dopis podepsalo Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Litva, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Slovinsko a Švédsko. Státy uvedly, že „očekávají, že velká většina členských států je připravena se úspěšně dohodnout na jednotné patentové ochraně“.

ČR čeká na právní analýzu

Myšlenku posílené spolupráce při minulých jednáních podporovala také Velká Británie a Irsko.

Česká republika s účastí na posílené spolupráci zatím váhá a Evropskou komisi požádala o vypracování právní analýzy, která by měla její dopady vyhodnotit s ohledem na stávající právní režim a soulad s pravidly vnitřního trhu. EurActivu to sdělil náměstek ministra průmyslu a obchodu Martin Tlapa. Případné připojení ČR k posílené spolupráci bude podle něj záležet na výsledcích této analýzy.

„Pokud posílená spolupráce bude pro firmy výhodnější než stávající režim, domnívám se, že ČR k ní přistoupí,“ dodal Tlapa.

Své stanovisko k evropskému patentu dnes hledá také Poslanecká sněmovna. Evropský patent je (vedle unijního rozpočtu na roky 2014-2020) po dlouhých šesti letech prvním evropským tématem, který se dostal na plenární jednání sněmovny. Evropské záležitosti se v uplynulých letech projednávaly pouze ve Výboru pro evropské záležitosti.

Šéf výboru Jan Bauer (ODS) by to rád změnil a o „velkých evropských tématech“ chce diskutovat na „samotné půdě Poslanecké sněmovny“. Bauer to uvedl v interview pro Český rozhlas.

Konec sporům?

O pravidlech společného patentu, jehož prostřednictvím by inovativní evropské firmy přestaly být znevýhodňovány oproti konkurentům ze zemí jako jsou Spojené státy nebo Japonsko, diskutují evropští diplomaté už více než deset let. Registrace patentů je v současné době v Evropské unii kvůli jazykům a různým právním systémům desetkrát dražší než v obou zmíněných zemích.

Evropa si je dnes dobře vědoma toho, že chce-li v mezinárodní konkurenci uspět, musí se proces ochrany inovativních produktů výrazně zjednodušit. Musí se také snížit náklady spojené s touto ochranou a musí vzniknout soudní systém, který bude rozhodovat spory. Vytvoření jednotného patentu je navíc významným prvkem několika unijních strategií včetně strategie pro dokončení jednotného vnitřního trhu nebo Unie inovací.

Pokud by návrh na zavedení posílené spolupráce prošel, bylo by to podruhé, co se některé členské státy rozhodly obejít země, které přijetí společného návrhu na úrovni EU zablokovaly. Poprvé se tak stalo v červenci, kdy se 14 členských zemí dohodlo na posílené spolupráci v oblasti rozvodového práva.

Reakci italských diplomatů se včera EurActivu získat nepodařilo, ale země se k poslednímu vývoji zcela jistě vyjádří na zítřejším zasedání Rady pro konkurenceschopnost, která proběhne v Bruselu. Po skončení poslední Rady, na níž se již o posílené spolupráci otevřeně hovořilo, dal ale italský státní tajemník Giuseppe Pizza jasně najevo, že se jeho zemi snahy o posílenou spolupráci nelíbí.

Větší orientace na podnikání

V Evropě nyní pod tlakem hospodářské krize a škrtání v národních rozpočtech roste důraz na podporu podnikání.

Komisařka pro výzkum, inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinn minulý týden přirovnala neexistenci společného unijního patentu k „dani uvalené na inovace“ a označila jí za jeden z důvodů, které od podnikání v Evropě odrazují.