Ševčovič chce naplnit národnostní kvóty pro euroúředníky z nových členských zemí EU

Evropské instituce budou tvrdě pracovat na tom, aby se na řídící funkce dostali do konce roku 2010 zájemci z nových členských států, uvedl včera (11. března) při prezentaci nové reformy způsobu výběru úředníků komisař pro meziinstitucionální vztahy a administrativu Maroš Ševčovič.

Když Evropská unie přijímala dvanáct nových členských zemí, zároveň nastavila kvóty, které měly zajistit, aby nováčci získali řádné zastoupení mezi zaměstnanci institucí. Ač od té doby uplynulo několik let, cíl se splnit nepodařilo.  

„Do konce tohoto roku dodržíme slovo a kvóty naplníme na všech úrovních,“ uvedl v průběhu prezentace nové reformy systému náboru pracovníků evropských institucí Slovák Maroš Ševčovič, který je v Evropské komisi zodpovědný za oblast meziinstitucionálních vztahů a administrativu.   

„Kvóty se nám podařilo naplnit na úrovni administrativy a chceme využít tento rok, abychom naplnili i kvóty pro řídící posty a abychom zabezpečili odpovídající geografickou rovnováhu,“ slíbil také místopředseda Komise. 

„Rychlejší a efektivnější“ výběr  

Evropská unie musí být podle Ševčoviče při výběru zaměstnanců „rychlejší a efektivnější“, jinak se jí nepodaří přilákat ty nejlepší z nich. „Na stále konkurenceschopnějším pracovním trhu musí být evropské instituce schopny přilákat co nejširší spektrum těch nejkvalitnějších uchazečů,“ vysvětlil komisař. Aby se tak stalo, instituce musí nabízet odpovídající uplatnění „bez zbytečných průtahů“. 

Jak komisař přiblížil, testy pro obsazování nejběžnějších pozic se budou konat pravidelně jednou za rok a Evropská unie si od nich slibuje, že pomohou kandidátům i Bruselu efektivněji plánovat.  

Příprava těchto každoročních testů spadá pod Evropský úřad pro výběr pracovníků (EPSO), který je bude organizovat ve třech vlnách – pro administrativu, asistenty a lingvisty. Specializované pozice budou v případě potřeby obsazovány na základě individuálních soutěží.

Detailní či odborné znalosti o Evropské unii již nebudou u zájemců striktně vyžadovány, ale o to větší důraz bude kladen na jejich zručnost a zkušenosti.  

„Odteď se bude výběrový proces skládat ze dvou částí: z testu počítačových znalostí, na jehož základě bude v každé členské zemi proveden prvotní výběr, a z hodnotící části, která se bude odehrávat v Bruselu,“ vysvětlil Ševčovič. 

První část se bude soustředit hned na několik základních dovedností, a to analytické myšlení, schopnost okamžitého řešení problémů, komunikaci, kvalitu výstupů, schopnost učit se a rozvíjet se, schopnost stanovit si priority a zorganizovat práci, flexibilitu a práci v týmu.

Úspěšní kandidáti pak budou pozváni do Bruselu, aby se zúčastnili dalšího kola výběrového řízení. Jeho součástí bude řešení vybrané modelové situace ve zvoleném oboru, příprava ústní prezentace, splnění týmového úkolu a jazykový test. Poté bude následovat osobní pohovor. Druhé kolo bude probíhat ve druhém pracovním jazyce EU, který kandidát ovládá.  

Předchozí systém byl „příliš pomalý“

„Nový cyklus bude trvat od pěti do devíti měsíců a nikoliv dva roky, jak tomu bylo dosud,“ slíbil Ševčovič. 

„Velmi často se nám proto nepodařilo získat ty nejlepší uchazeče, protože když jste mladý a bystrý, je nepravděpodobné, že budete čekat dva roky na rozhodnutí, zda jste pozici získali,“ připustil komisař nedostatky předchozího systému. K nim patří i frustrace žadatelů, kteří byli ve výběrovém řízení úspěšní, ale i tak museli čekat na tzv. rezervních seznamech. 

S tím, že je systém pomalý a neefektivní souhlasí i ředitel EPSO David Barfield, který přiznal, že encyklopedická znalost detailů neznamená automatickou kompetentnost pro výkon povolání.    

Všichni kandidáti, ať už úspěšní či ne, dostanou zpětnou vazbu v podobě dokumentu (pas schopností), ve které budou popsané jejich silné a slabé stránky. EPSO tak reagovalo na kritiku, že předchozí systém nebyl dostatečně transparentní.

Problém hledejte i doma 

O nutnosti změny dosavadního fungování systému Maroš Ševčovič hovořil i při „grilování“ v europarlamentu v lednu letošního roku, kde zároveň upozornil na dlouhodobý problém s nedostatečným zastoupením zaměstnanců z nových členských států na vyšších úřednických pozicích, například v Evropské komisi (EurActiv 8.1.2010).  

Problém, který se týká i České republiky, ale podle všeho nebude jen na straně institucí. Jak nedávno napsal týdeník Respekt, „místa vyšších úředníků v Bruselu vyčleněná pro Čechy jsou i po necelých šesti letech členství zaplněna jen z poloviny – na rozdíl od stejně lidnatého Maďarska, které je obsadilo na sto procent.“ Důvodem je podle autorky článku nedostatečný zájem ze strany Čechů, neochota české vlády za případné zájemce cíleně lobovat, ale i odpovídající pracovní uplatnění navrátilců (EurActiv 8.3.2010). 

Francouzština je pro zaměstnání v EU klíčová 

Komisař Ševčovič odmítl obvinění, že nový systém sníží počet francouzsky hovořících lidí v unijních institucích, a naopak trval na tom, že „francouzština je nutností“. „Během jednání se očekává, že budete schopni přejít plynule z angličtiny do francouzštiny,“ vysvětlil Ševčovič a přiznal, že „chceme od lidí, aby ovládali i jiné jazyky“. „Cílem EU je zvýšit počet jazyků, které se používají, a ne je snižovat.“ 

Nový systém bude odstartován 16. března.