Šest operačních programů možná přijde o část alokace

zdroj: Evropská komise.

Obavy, že Česko nebude schopné vyčerpat dotace EU, na které má v současném programovacím období 2007-2013 nárok, jsou podle ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského liché. Některé operační programy, kde je čerpání evropských dotacích pomalejší, ale zřejmě o část prostředků přijdou. Návrh na případný přesun prostředků směrem k úspěšnějším programům chystá MMR na duben.

Ztráta peněz z evropských fondů v důsledku pomalého čerpání České republice nehrozí. Na včerejší tiskové konferenci to řekl ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský, který se tím zároveň ohradil i proti nedávným vyjádřením bývalého českého eurokomisaře Vladimíra Špidly.

Ten počátkem týdne vládě vyčetl, že z celkových 782 miliard korun, na něž má ČR v současném programovacím období nárok, se Česku podařilo vyčerpat pouze 89 miliard. Vládu pak vyzval, aby začala urychleně jednat s Evropskou komisí a pokusila se část prostředků z programů, které v čerpání peněz zaostávají, přesunout směrem k úspěšnějším. Jinak podle něj hrozí, že většina programů o část alokace přijde. Svou kritiku zamířil Špidla hlavně na programy spadající pod Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo školství.

Jankovský obavy ze ztráty alokace odmítl a zdůraznil, že celkové čerpání ohroženo není. Pomalejší čerpání v některých operačních programech je podle něj někdy způsobeno charakteristikou projektů, které si vyžadují delší čas na přípravu. Mnohdy se podle něj navíc jedná o složitější projekty, u nichž je proces schvalování delší a musí se k nim vyjádřit i Evropská komise.

Zároveň ale připustil, že některé programy by ztrátou alokace ohroženy být mohly, což ostatně naznačuje i poslední monitorovací zpráva z prosince 2010. Ministerstvo se prý ale neuspokojivou situaci snaží ve spolupráci s jednotlivými operačními programy řešit a rizika eliminovat.

Operační programy by v rámci tzv. pravidla n+3 měly do konce roku 2011 vyčerpat 15 % celkové přidělené alokace. Vyčerpáním se míní nejen proplacení dotace žadatelům ze státní pokladny, ale také refundace těchto částek Evropskou komisí. A k té může dojít až ve chvíli, kdy Komise uzná, že výdaje proběhly podle pravidel.

Připomeňme ještě, že tzv. certifikované výdaje, které vypovídají o tom, kolik EU státu skutečně proplatila, neříkají nic o objemu peněz, které se dostaly na účty příjemců, ani o schválených programech. Podle MMR bylo příjemcům k lednu 2011 proplaceno již více než 200 miliard korun a schváleny byly projekty za 430 miliard (tedy více, než polovina celkové alokace).

Česká republika, jak již bylo řečeno, má dosud certifikováno 89 miliard korun, což představuje 11,4 % celkové alokace. Pokud o část peněz nechce přijít, do konce roku 2011 musí podíl certifikovaných výdajů navýšit na 15 %. Potíž je ale v tom, že do konce roku by mělo být 15 % vyčerpáno i na úrovni jednotlivých programů. Zatímco některé programy – zejména ROP Jihovýchod, ROP Střední Morava, ROP severovýchod – si vedou dobře a mají certifikovaných kolem 30 % alokace, jiné – především OP Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI) nebo OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) mají vyčerpáno pouze zhruba 1 %.

Ministerstvo ale ujišťuje, že Česko o dotace nepřijde. V dubnu se úřad chystá vládě předložit návrh na případnou realokaci finančních prostředků od méně úspěšných programů k úspěšnějším a zabránit tak ztrátě finančních prostředků, které Česko může z evropských fondů získat. Podle Jankovského se to týká šesti operačních programů: OP VK, OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), Integrovaného operačního programu (IOP), OP VaVpI, OP Životní prostředí (OP ŽP) a OP Technická pomoc (OP TP).

V případě, že by vláda realokace podpořila, musela by je schválit také Evropská komise.