Senát Národní program reforem nepodpořil, nic tím ale nezmění

zdroj: Senát ČR.

Sociálnědemokratičtí senátoři spolu s komunisty včera vyjádřili nesouhlas s Národním programem reforem, který reprezentuje vládní představu o tom, jak Česká republika bude naplňovat strategii Evropa 2020. Senátorům se nelíbí celkové vyznění materiálu, které je podle nich pouze rozvedením programového prohlášení vlády. Kritizují také, že vláda o dokumentu nejednala s parlamentem.

„Senát vidí jako nepřehlédnutelný problém, že Národní program reforem přesahuje svým desetiletým horizontem 2,5násobně délku časového mandátu této vlády. Ta přitom nepovažovala za nutné jej průběžně konzultovat s opozicí a oběma komorám parlamentu ho dává jen na vědomí,“ píše se v usnesení, které včera schválili senátoři sociální demokracie a komunistů. Senátoři ODS na znamení nesouhlasu opustili v průběhu hlasování jednací sál.

Své Národní programy reforem musely do konce dubna odeslat vlády všech členských zemí. Jedná se o dokumenty, které říkají, jaká opatření státy hodlají v příštím desetiletí učinit k naplnění cílů hospodářské strategie Evropa 2020, kterou státy EU schválily v loňském roce.

Ta si klade pět hlavních cílů: zvýšit do roku 2020 míru zaměstnanosti na 75 %, zvýšit celkové investice do výzkumu a vývoje na 3 % HDP, splnit unijní energeticko-klimatické cíle (známé též pod označením 20-20-20), zvýšit počet vysokoškoláků a snížit počet žáků předčasně opouštějících vzdělávací systém (na 40 %, respektive na 10 %) a konečně snížit počet lidí ohrožených chudobou a sociálním vyloučením o 20 milionů.

Kopie programového prohlášení

Kabinet Petra Nečase Národní program reforem ČR schválil 27. dubna tak, aby jej ještě do konce měsíce stihl odeslat Evropské komisi do Bruselu. Souhlasu vlády podle premiéra předcházela jednání se zástupci sociálních partnerů, vysokých škol, měst a obcí, členů NERV a s „odbornými pracovníky“ obou komor parlamentu. Poslaneckou sněmovnu i Senát ale vláda nechala vzít dokument pouze na vědomí.

A to se právě nelíbí sociálnědemokratickým senátorům. Vláda podle nich navíc pouze rozvedla úkoly obsažené ve vládním programovém prohlášení, a to včetně kroků, jakými jsou reformy důchodového systému, zdravotnictví, sociálního zabezpečení a daňového systému.

„Vláda se sice v NPR hlásí k pěti hlavním cílům Strategie Evropa 2020, ale současně se (…) snaží v parlamentu prosadit (…) reformní zákony v podobě,“ ve které k naplňování cílů strategie nepovedou, píše se v textu usnesení, které senátoři včera přijali a které se chystají odeslat také Evropské komisi.

Rozhodující je v tomto směru ovšem slovo vlády, neboť je to ona, která ČR ve věci implementace strategie 2020 zastupuje při jednáních s ostatními členskými státy a Evropskou komisí.

Strategie Evropa 2020 je poměrně široká a odborníci se shodují na tom, že členským zemím EU dává velký prostor k tomu, aby její priority naplnily způsobem, který samy uznají za vhodné. Jinými slovy (a s notnou dávkou zjednodušení), ke splnění cílů může vést teoreticky stejně dobře program levicové i pravicové vlády.

Program bude možné v budoucnu měnit

Nečas včera ve svém vystoupení, jež předcházelo tříhodinovému jednání senátorů, uvedl, že se Národní program reforem bude jednou ročně aktualizovat a jakákoliv příští vláda může materiál upravit podle svého.

Téměř osmdesátistránkový dokument je podle premiéra zatím hodně obecný. Postupem času by se ale měl konkretizovat, zejména v návaznosti na projednávanou reformu kohezní politiky EU po roce 2013, z níž země jako Česká republika čerpají prostředky ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.

Evropská komise na podzim loňského roku oznámila svůj záměr kohezní politiku provázat se strategií Evropa 2020 (EurActiv 12.11.2010) a vláda se v této souvislosti obává, že pokud by ve svém Národním programu reforem byla příliš konkrétní, mohla by si tím zavřít v budoucnu dveře k čerpání evropských dotací. „Co nebude aspoň obecně naznačeno v tomto dokumentu, na to nemusíme v budoucnu získat podporu ze strukturálních fondů,“ říká premiér.